,

Bedelli askerliğe de yüzde 41,69 zam geldi

Memur maaşlarına gelen yüzde 41,69'luk zamla birlikte bedelli askerlik ücretleri de bu orana göre yeniden belirlenecek.

Bedelli askerliğe de yüzde 41,69 zam geldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran verilerini açıkladı.

Buna göre emekli, memur emeklisi ve memurların zam oranları da belli oldu.

Bu kapsamda memurlara yüzde 41,69 zam yapıldı.

Bu zam oranına göre beddelli askerlik ücretleri de yeniden belirlenecek.

Bedelliye yüzde 41 zam geliyor

Bedelli ücreti 6 aylık asteğmen maaşına eşit oluyor. Asteğmen maaşı yüzde 41'lik zamla beraber 9 bin 417 TL'den 13 bin 277'ye çıktı.

Buna göre bedelli ücretinin 83 bin 400 TL civarı bir tutara ulaşması bekleniyor.

MSB açıklayacak

Bu güncelemelerle 2022 yılının ikinci yarısına ilişkin bedelli askerlik ücretinin, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanması bekleniyor.

2021 yılı ikinci 6 ayı için 43 bin 150 lira ödenen bedelli askerlik ücreti, 2022 yılının ilk yarısı için 56 bin 500 lira olarak belirlenmişti. 2022 yılının ikinci yarısında ise bedelli askerlik ücreti 83 bin 400 TL olacak.

----------------

Bedeli askerlik ücreti en çok merak edilen konuların başında yer alıyor. Aşağıda 2022 yılı bedelli askerlik ücretine dair bilgilere yer verilmiştir.

Bedelli askerlik ücreti hesaplama

7179 sayılı Askerealma Kanunun 9. maddesi gereğince bedelli askerlik ücreti 240.000 göstergesinin memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar ile belirlenmektedir.

Bedelli askerlik ücreti 2022

Bedelli askerlik ücreti 2022 yılılın ilk yarısı için 250.000*Memur aylık katsayısı üzerinden hesaplanacaktır. 2022 yılının ikinci yarısında memur aylık katsayısı, yüzde 41,69  oranında artırıldığında 0,333603 olmaktadır.

Hesaplama şu şekilde olacaktır.
= 250.000*Memur aylık katsayısı
= 250.000* 0,333603
= 83 bin 400 TL (Yılın başında bu miktar 58 bin 861 TL idi)

Bedelli askerlik ücreti düşer mi?

Bedelli askerlik ücreti, kanunda bir değişiklik yapılmadığı sürece düşmez. Ücret hesaplaması 7179 sayılı Kanunla yapıldığı için TBMM'nin kanunun değiştirmesi gerekir ki, şuan böyle bir konu gündemde değildir.

MSB bedelli askerlik ücretini düşürebilir mi?

MSB bedelli askerlik ücretini düşüremez. Bedelli askerlik ücreti kanundaki hüküm gereğince belirlenmektedir.

Bedelli Askerlik Kanunu

Bedelli askerlik ücretine dair düzenleme 7179 sayılı Askerealma Kanunun 9. maddesi ile belirlenmiştir. 9. madde şu şekildedir:

Bedelli askerlik

MADDE 9 – (1) İstekli olanlardan Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenecek sayıda yükümlü, 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak bedel tutarını silahaltına alınmadan önce Bakanlıkça belirlenecek sürede peşin ödemeleri ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaları hâlinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.

(2) İstekli sayısının bedelli askerlik için belirlenen sayıdan fazla olması hâlinde, bedelli askerlikten yararlanabilecek olanlar kura ile seçilir. İstekli sayısının yararlandırılacak sayısından az olması durumunda kura çekimi yapılmadan tüm istekliler bedelli askerlik hizmeti için seçilir. Yararlanma şartlarını haiz olanlar yasal erteleme hakları devam ettiği sürece seçime tabi tutulur. Bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de vazgeçenlere yeni bir hak verilmez.

(3) Bu uygulama kapsamında tahsil edilen tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Bakanlık merkez muhasebe birimi hesabına yatırılır.

(4) Bedel ödenmesi ve uygulamaya ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(5) Bu madde kapsamında sevke tabi olanlardan katılmayarak bakaya kalanlar ile aynı celpte sevke tabi tutulan emsallerinin terhise hak kazanacağı tarihe kadar katılmayanlar kapsam dışına çıkarılarak bu kişilere erbaş ve er statüsünde askerlik hizmetleri tamamlattırılır. Kapsam dışına çıkartılanlara talepleri hâlinde geri ödeme yapılır.

(6) Bedelli askerlik hizmetinden; fiilî askerlik hizmetine başlayanlar, bakaya durumunda bulunanlar ve yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı veya saklı olanlar yararlanamazlar.

(7) Seferberlik ve savaş hâlinde bu madde hükümleri uygulanmaz.

Kimler bedelli askerlik yapabilir?

Türk vatanadaşı olan herkes bedelli askerlik yapabilir. Sadece TSK'nın ihtiyacı dikkate alınarak MSB tarafından bir sayı belirlenmektedir. İstekli sayısının, Bakanlıkça belirlenen sayıyı aşmaması halinde, herkes bedelli askerlik yapabilir. Ama aşarsa kura yoluna başvurulmaktadır.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler