,

'Başkanlığa Hayır' cezası AYM'den döndü

Anayasa Mahkemesi (AYM), “Başkanlık Sistemine Hayır” görüşünü açıklayan TMMOB Başkanı Emin Koramaz’a verilen para cezasını iptal etti. “Siyasi partiler dışında propaganda yapılamaz” denilerek verilen cezada ifade özgürlüğünün ihlal edildiği belirtildi. Cumhuriyet'e konuşan Koramaz, "TMMOB halktan, demokrasiden ve özgürlüklerden yana görüşlerini açıklamakta bugüne kadar hiçbir baskı ve cezaya boyun eğmemiş ve eğmeyecektir" dedi.

'Başkanlığa Hayır' cezası AYM'den döndü

Anayasa Mahkemesi, Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) Başkanı Emin Koramaz ile ilgili Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirmesi nedeniyle verilen cezayı ifade özgürlüğünün ihlali olarak değerlendirdi.16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumu öncesi kamuoyunda ciddi tartışmalar yaşanmıştı.

TMMOB 29 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleşen Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle ilgili “Başkanlık Sistemi’ne Hayır” kararı alındı. Söz konusu karardan dolayı Koramaz’a para cezası kesildi. Koramaz karara itiraz etti. Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliği itirazı kesin olarak reddetti. Bunun üzerine Koramaz AYM’ye başvuruda bulundu. AYM kararında, Koramaz’a verilen idari para cezasının “ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini” ve söz konusu cezanın yasal dayanağının bulunmadığını vurguladı. 

Kararda, “AKP’nin yeni anayasası; neoliberalizmin kurumsallaşması, kamu üretimi, kamu girişimciliği, kamusal denetim ve hizmetin tasfiyesi yanı sıra yasama ve yargının önemli ölçüde budanmış bağımsızlığını tümüyle ortadan kaldıracak ve her iki kurum ile yasama organı olan parlementoyu, yürütme erkini tek kişi otoritesinin inisiyatifine tabi kılacak, diktatörlüğü kurumsallaştıracak, yeni tipte bir sermaye egemenliği, yeni tip bir faşizm ve şeriat-hilafet anayasası olacaktır. TMMOB; AKP’nin Yeni Anayasasına ve Başkanlık Sistemine karşı ikirciksiz hayır diyerek bu sürece karşı emek ve meslek örgütleri ile ortak mücadele hattının oluşturulması için sorumluluk alır” denilmişti.

Kararın ardından Koramaz hakkında Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 228.01 TL idari ceza uygulandı. Gerekçede siyasi partiler dışında başka bir kamu kurum ve kuruluşlarını propaganda çalışması yapamayacağı belirtildi. Koramaz, kararı AYM’ye taşıdı. AYM, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. 

‘BASKI VE CEZAYA BOYUN EĞMEYİZ’

Cumhuriyet’e konuşan Koramaz, “TMMOB’nin seçim dönemlerinde görüş açıklayıp propaganda yapması önünde herhangi bir kanuni engel olmadığının altına çizildiği kararda, söz konusu cezayla, Anayasanın 26. Maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğümüzün ihlal edildiği saptanmıştır” dedi.

Koramaz, “Karar TMMOB’nin sorumluluklarını yerine getirmekteki ısrarcı tutumunun haklılığını da göstermek bakımından da çok önemlidir. TMMOB halktan, demokrasiden ve özgürlüklerden yana görüşlerini açıklamakta bugüne kadar hiçbir baskı ve cezaya boyun eğmemiş ve eğmeyecektir” diye konuştu.

Kaynak : Cumhuriyet Gazetesi

İlişkili Haberler

Manşetler