,

Bakan Tunç, yargı paketini 8 başlıkta açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yargı paketindeki değişiklikleri 8 başlıkta açıkladı

Bakan Tunç, yargı paketini 8 başlıkta açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yargı paketindeki değişikliklere dair açıklaması şu şekildedir:

Bugün TBMM Başkanlığına sunulan “Yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi”Hak arama hürriyetinin genişletilmesi, Suçla etkin mücadelenin sağlanması, Yargılamanın hızlandırılması ve Kişisel verilerin etkili bir şekilde korunmasını amaçlayan önemli düzenlemeler içermektedir. 

Kanun Teklifiyle;

🔹 Kanun yollarına başvuruda farklı süreler ve tefhim-tebliğ ayrımı kaldırılarak, tüm sürelerin ‘tebliğden itibaren 2 hafta’ olarak belirlenmesi sayesinde yeknesaklık sağlanıyor ve böylelikle hak kayıplarının önüne geçiliyor.

🔹 Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasına dayanan tazminat taleplerinin Anayasa Mahkemesi yerine Adalet Bakanlığı bünyesinde bulunan Tazminat Komisyonuna yapılması sağlanarak taleplerin hızlı ve etkin sonuçlandırılması amaçlanıyor.

🔹 Ceza Muhakemesi Kanunu çerçevesinde uygulanan bazı soruşturma ve kovuşturma tedbirleri nedeniyle tazminat taleplerinin, Ağır Ceza Mahkemeleri yerine Adalet Bakanlığı Tazminat Komisyonuna yapılması sağlanarak bu konudaki taleplerin hızlı ve etkin sonuçlandırılması amaçlanıyor.

🔹 Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme fiili, müstakil bir suç olarak kabul edilerek Anayasa Mahkemesi iptal gerekçesi doğrultusunda suçun kanunilik unsuru karşılanmak suretiyle ülkemizin terörle mücadelesinin aynı kararlılıkla devamı sağlanıyor. 

🔹 Adli para cezalarının alt ve üst sınırları artırılarak; alt sınır 20 TL’den 100 TL’ye, üst sınır 100 TL’den 500 TL’ye, ön ödeme miktarının hesabında bir gün karşılığı 30 TL’den 100 TL’ye çıkarılarak suçla daha etkin mücadele ve caydırıcılık amaçlanıyor.

🔹 Ceza Muhakemesi Kanunu’nda değişiklik yapılarak hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına karşı istinaf kanun yoluna başvurulabilmesine imkan tanınarak adil yargılanma hakkı bakımından etkili bir kanun yolu getiriliyor. 

🔹 Hapis cezasının infazı re’sen vasi atama sebebi olmaktan çıkarılarak, hükümlünün istemesi halinde vasi atanması sağlanıyor, ancak 5 yıldan fazla hapis cezası bulunan hükümlü hakkında Sulh Hukuk Mahkemesi gerek gördüğü takdirde vasi ataması imkanı getiriliyor.

🔹Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları ile kişisel verilerin yurt dışına aktarılması belirli güvencelere bağlanarak, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne uyum sağlanıyor. Böylece kişisel verilerin daha etkili korunması amaçlanıyor.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler