,

Atanan 20 bin sağlık personeli sağlık raporu alacak mı?

Sağlık Bakanlığının 2021/10 KPSS tercih sonuçlarına dair duyurusu gereğince sağlık raporu almak gerekiyor mu?

Atanan 20 bin sağlık personeli sağlık raporu alacak mı?

Sağlık Bakanlığı, 2021/10 KPSS atamalarında, arşiv araştırması tamamlananların isimlerinin ilgili komisyonlara bildirildiğini açıkladı. gundem/20-bin-saglik-personeli-aliminda-arsiv-arastirmalari-tamamlandi

Bakanlık duyurusunda sağlık raporu için sadece yazılı beyan istenmiştir. Yazılı beyan istendiği de "Göreve Başlamak İçin Gerekli Belgeler" dokumanında şu şekilde açıklanmıştır.

"a) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanını, adres bildirimini, görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanını, adli sicil kaydı yazılı beyanını ve erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanını içeren (Ek–2) Form"

Açıklamanın Ek-2 forumunda ise şu açıklama yer almaktadır:

"...3- Görevimi devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığım bulunmadığına
...
Dair yazılı beyanımın ve ilişikte sunduğum belgelerin kabul edilerek göreve başlama işlemlerimin yapılması için gereğini arz ederim. .../..../2022"

Sağlık raporu almaya gerek var mı?

Sağlık Bakanlığı duyurusu gereğince adayların sağlık raporu almasına gerek bulunmamaktadır. Sadece yazılı beyan yeterlidir. Ek-2 formdaki yazılı beyana ek olarak bir sağlık raporu almaya gerek bulunmamaktadır.

Kaynak : TT

İlişkili Haberler

Manşetler