,

Askeri Ceza Kanunu'ndaki bazı hükümler iptal edildi

Milli Savunma Bakanlığının askeri kaynaktan müfettiş kadrolarına atama yapabilmesine ilişkin bazı esasların yönetmelikle belirlenmesi konusundaki Askeri Ceza Kanunu'nda yer alan hükümler AYM tarafından iptal edildi.

Askeri Ceza Kanunu'ndaki bazı hükümler iptal edildi

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Anayasa Mahkemesi (AYM), 2021 tarihli ve 7329 sayılı Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan bazı hükümlerin iptal istemini karara bağladı.

Buna göre, kanunun ek 39'uncu maddesiyle müfettiş kadrolarına askeri kaynaktan atama yapılabilmesinin mümkün hale getirildiği, askeri kaynaktan atanan stajyer müfettişlerin de subaylarla aynı haklara sahip sayıldığı ifade edildi.

Askeri kaynaktan müfettiş olarak görevlendirilebilmek için müfettişliğe giriş sınavında başarılı olma şartı arandığı belirtilen kararda, sınava başvurabilmek için ise yapılan yasal değişiklikte "yönetmelikte öngörülen şartları taşıma zorunluluğu"nun bulunduğu anlatıldı.

Anayasa'nın 128'inci maddesinde, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri ve atanmalarına ilişkin hususların kanunla düzenleneceğinin hüküm altına alındığına işaret edilen kararda, ilgili düzenlemenin yönetmelikle yapılmasının Anayasa'ya aykırı olduğu vurgulandı.

Yüksek Mahkeme, askeri kaynaktan görevlendirilen stajyer müfettişlere müfettişlik mesleğine yönelik eğitim verileceği, eğitimin ardından oluşturulacak yeterlik sınav kurulu tarafından yönetmelikle belirlenecek konulardan yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacaklarına ilişkin hükümde de iptal kararı verdi.

İptal kararları 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

Ayrıca askerlerin suç işlerken rastlanması, suçüstü bir fiilden dolayı kaçma olasılığının bulunması veya hemen kimliğini belirleme olanağının bulunmaması hallerinde herkes tarafından geçici olarak yakalanabileceğine dair yasal değişiklikler ise Anayasa'ya uygun bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı

İlişkili Haberler

Manşetler