,

Anayasa Mahkemesi’nin yeni üyesi Muhterem İnce yemin etti

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) yeni üyesi Muhterem İnce, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende yemin ederek görevine başladı.

Anayasa Mahkemesi’nin yeni üyesi Muhterem İnce yemin etti

Anayasa Mahkemesi üyesi seçilen Muhterem İnce, Yüce Divan Salonunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenen törende yemin ederek görevine başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan açılış konuşması gerçekleştirdi.
Konuşmasının başında, Muhterem İnce'yi tebrik eden Arslan, yeni görevinin hayırlara vesile olmasını diledi.

Yargıya yönelik güven ve inancın sarsılmasının, bir demokratik hukuk devletinin başına gelebilecek en büyük felaketlerden biri olduğunu söyleyen Arslan, "Bu sebeple hukukun üstünlüğü anlayışı, yargının bağımsızlığına halel getirecek, tarafsızlığı konusunda toplumu şüpheye düşürecek her türlü tavır ve davranıştan kaçınmayı gerektirmektedir. Yargı bağımsızlığı, anayasal kimliği oluşturan kuvvetler ayrılığının da bir gereğidir. Yargının ve yargıcın bağımsız olmadığı yerde kuvvetler ayrılığından, kuvvetler ayrılığının olmadığı yerde de temel hak ve özgürlükleri güvenceye alan bir anayasanın varlığından söz etmek zordur. Zira anayasaların temel işlevi, kamu gücünün tek elde toplanmasını önlemek ve hukukun üstünlüğünü sağlamak suretiyle temel hak ve özgürlükleri güvence altına almaktır" ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi'nin Anayasa'yı ve temel hak ve özgürlükleri koruma görevini en iyi şekilde ifa etmenin gayreti içinde olduğunu vurgulayan

Arslan, şunları söyledi:

"Bugün geldiğimiz noktada memnuniyetle ifade etmek isterim ki, Anayasa Mahkemesi olağanüstü güçlüklere rağmen paradigmatik dönüşümünü önemli ölçüde tamamlamış, gerek norm denetiminde gerekse bireysel başvuruda hak eksenli bir yaklaşımla zengin bir içtihat oluşturmuştur. Anayasa Mahkemesinin hak eksenli yaklaşımla inşa ettiği bu içtihat birikimi, bir yandan hukuk düzeninin Anayasa ile uyumlu hale gelmesini sağlamış, diğer yandan da temel hak ve özgürlüklerin koruma alanını genişleterek standartları yükseltmiştir. Mahkememiz, bilhassa 10'uncu yılını kutladığımız bireysel başvuruyla birlikte, yaşama hakkından ifade özgürlüğüne, adil yargılanma hakkından örgütlenme özgürlüğüne kadar tüm anayasal hak ve özgürlüklerin korunmasına yönelik önemli kararlar vermiş ve vermeye devam etmektedir. Anayasa Mahkemesi, bu süreçte her zaman demokratik hukuk düzeninin yanında olmuş, temel hak ve özgürlükleri korumak için yoğun bir uğraş vermiştir. Bunu yaparken de ne yargısal aktivizme ne de kendini sınırlama yoluna tevessül etmiştir. Mahkememiz istikrarlı bir şekilde bir yandan Anayasa'nın çizdiği sınırları aşmadan, diğer yandan da kendisine tanınan anayasal ve yasal yetkileri kullanmaktan imtina etmeden görevlerini hakkıyla ve hassasiyetle yerine getirmenin çabası içinde olmuştur. Bu bağlamda Anayasa Mahkemesinin geleceğine yönelik belki de en çetin sınama, söz konusu süreçte benimsenen hak eksenli yaklaşımın korunması ve sürdürülmesidir. Anayasa yargısının varlık nedeninin anayasanın üstünlüğünü ve temel hakları korumak olduğu dikkate alındığında, hak eksenli yaklaşımın sürdürülmesinin ülkemizin ve insanımızın menfaatine olduğu izahtan varestedir."

AYM Başkanı Arslan, konuşmasının sonunda üyelik süresini tamamlayan Hicabi Dursun'a Anayasa Mahkemesine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın konuşmasının ardından Muhterem İnce'nin özgeçmişi okundu. Daha sonra AYM'nin yeni üyesi Muhterem İnce yemin etti ve Zühtü Arslan, Muhterem İnce'ye kisvesini giydirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı

İlişkili Haberler

Manşetler