,

Anayasa Mahkemesi’nden önemli iptal kararları

Anayasa Mahkemesi, 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun bazı hükümlerini iptal etti. İptal başvurusu 2020 yılında CHP tarafından yapılmıştı.

Anayasa Mahkemesi’nden önemli iptal kararları

Anayasa Mahkemesi, Kamu İhale Kanunu’nun Devlet Malzeme Ofisi(DMO) ve Toprak Mahsulleri Ofisi’ne bazı alımlarda Kamu İhale Kanunu’ndan istisna getiren hükümlerini iptal etti. Mahkeme ayrıca Dijital Hizmet Vergisini ödemeyen hizmet sağlayıcılarına, hizmet erişimi engeli getiren maddeyi de iptal etti. İptal kararlarının, Dijital Hizmet Vergisiyle ilgili kısmı 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararı ile 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu’nun Dijital Hizmet Vergisini ödemeyen dijital hizmet sağlayıcılarına, yükümlülüklerini yerine getirene kadar sundukları hizmete erişimi engelleyen hükümleri iptal edildi. İptal kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

Yasanın iptal edilen fıkrası şöyle:

“İlandan itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, dijital hizmet sağlayıcılarının sundukları hizmetlere irişimin, bu yükümlülükler yerine getirilene kadar engellenmesine Hazine ve Maliye Bakanlığınca karar verilir ve bu karar erişim sağlayıcılarına bildirilmek üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderilir. Engelleme Kararının gereği bildirimden itibaren 24 saat içinde erişim sağlayıcıları tarafından yerine getirilir”

Kamu İhale Kanunu’nun TMO ithalatına istisna getiren hükmü iptal edildi

Aynı kanın ile Kamu İhale Kanunu’nun istisnalar başlıklı 3’üncü maddesi ile TMO’nun regülasyonla görevlendirildiği tarım ürünlerine yönelik yapacağı ithalat ve buna ilişkin hizmet alımlarına, Kamu İhale Kanunu’ndan istisna getiren hükmü de iptal edildi.

Ayrıca Kamu İhale Kanununun istisnalar başlıklı maddesinin DMO tarafından idareler adına gerçekleştirilen taşıt kiralama, akaryakıt alımı ile ilaç, tıbbi malzeme alımlarında uygulanmayacağına ilişkin hükümleri de Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Yüksek Mahkeme ayrıca 3332 Sayılı Sermaye Piyasasının Teşviki Sermayenin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Düzenlemede Alınacak Tedbirler ile 5422 Sayılı Karumlar Vergisi Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a eklenen geçici 4’üncü maddeyi de iptal etti.

İptal edilen madde, pay sahibi sayısı nedeniyle payları halka arz olmamış sayılan ve payları borsada işlem gören anonim ortaklıklar tarafından pay adı altında satışı yapılan her türlü aracın TTK kapsamında pay olarak kabul edilmesini ve bu ortaklıklara yapılan ödemelerin de pay karşılığı yapılmış kabul edileceğini öngörüyordu.

Hüseyin GÖKÇE - Ekonomim

İlişkili Haberler

Manşetler