,

Akredite olmadan "helal uygunluk" hizmeti veren kuruluşların cezaları artırıldı

Akredite olmaksızın helal uygunluk değerlendirme hizmeti veren kuruluşlara 158 bin 460 liradan 1 milyon 584 bin 600 liraya kadar idari para cezası verilebilecek.

Akredite olmadan "helal uygunluk" hizmeti veren kuruluşların cezaları artırıldı

Ticaret Bakanlığının ilgili kuruluşu Helal Akreditasyon Kurumu tarafından hazırlanan "2024 Yılı Helal Akreditasyon Kurumu İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlemesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, akredite olmaksızın helal uygunluk değerlendirme hizmeti veren kuruluşlara uygulanan idari para cezalarının alt ve üst limitleri, 2023 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 58,46 artışın yansıtılması sonrasında yeniden belirlendi.

Buna göre, söz konusu idari para cezalarının alt limiti 158 bin 460 lira, üst limiti ise 1 milyon 584 bin 600 lira oldu.

Belirlenen miktarlar 31 Aralık'a kadar geçerli olacak.

Helal Akreditasyon Kurumundan:

2024 YILI HELAL AKREDİTASYON KURUMU İDARİ PARA CEZALARININ YENİDEN DEĞERLEMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1) 1/11/2017 tarihli ve 7060 sayılı Helal Akreditasyon Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 25/11/2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554)’nde 2023 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) artışın uygulanması sonrasında, bu Tebliğin yayımı tarihinden 31/12/2024 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni değerleri aşağıdaki gibidir:

7060 sayılı Kanunun

Alt Limit

(TL)

Üst Limit

(TL)

Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen ceza miktarı

158.460

1.584.600

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme 

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu yürütür.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler