,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar değişti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 6863) bugün yayımlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar değişti

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 6863

Ekli “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

23 Şubat 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1- 16/3/2015 tarihli ve 2015/7446 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar”ın adı “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Esasların;
a)1 inci maddesinde yer alan “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının” ibaresi “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının” şeklinde,
b)2 nci maddesinde yer alan “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” ibaresi “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” şeklinde,
c)4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanını” ibaresi “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanını” şeklinde, (b) bendinde yer alan “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını” ibaresi “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını” şeklinde,
ç) 12 nci maddesinde yer alan “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı” ibaresi “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı” şeklinde,
değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Esaslara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1- (1) 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla olağanüstü hal ilan edilen illerde, olağanüstü hal süresince, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında görev yapmakta olanlardan, 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle ek ders görevini yerine getiremeyecek durumda oldukları il valisince tespit edilenler, üzerlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılır.”

MADDE 4- Bu Esasların;
a)3 üncü maddesi 6/2/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b)Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Esasları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

 

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler