,

“Aile hekimleri cezalandırılıyor”

AHEF Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Gökhan Erdoğan, torba kanundaki 33. 34. ve 35. maddelerin aile hekimlerinin aleyhinde olduğunu söyledi.

“Aile hekimleri cezalandırılıyor”

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Gökhan Erdoğan, “TBMM gündemindeki Torba Kanun'da 33. 34. ve 35.'inci maddelerle aile hekimlerine Anayasa Mahkemesince iptal edilenlerden daha ağır cezalar getirilmek ve bu cezalara kanuni dayanaklar oluşturulmak istenmektedir” dedi.

Erdoğan, hekimler için iş güvencesi kaybı oluşturan mevzuat değişikliğini kabul etmediklerini belirterek şunları söyledi:

BAKANLIK, KEYFİ UYGULAMA ÇABASI İÇERİSİNDE

– Aile hekimlerine görevleri sebebiyle yapılacak disiplin soruşturmalarında uygulanacak ihtarlar için istişare talebimizi defalarca iletmemize rağmen yeni bir sürprizle karşı karşıya kaldık. Cezaların kanunlara uygun ve hakkaniyetli olması gerekirken şiddeti artırılmış “ben yaptım oldu” zihniyeti ile kriterleri bile belli olmayan sözde performans hedeflerini aile hekimlerine dayatarak yine bakanlığın keyfi uygulaması haline getirme çabasını görmekteyiz.

GÖREVLERİMİZE SON VERİLEBİLİR

– Yine bakanlığa sınırsız yetkilerin verildiği sözde disiplin kurulları ile idare keyfiyeti ile belirlenecek kurallar ile hekimler cezalandırılacak, maaşları kesilecek ve daha kötüsü görevlerine son verilebilecektir. Anayasa Mahkemesi'ni ceza yönetmeliğini de tıpkı bu maddeler gibi kanuni dayanağı olmadığı ve idareye sınırsız yetki tanımladığı için iptal etmişti. Eminiz ki bu maddeler TBMM de kabul edilse bile anayasa mahkemesince iptal edilecektir ancak ülkemizin yasama organı olan yüce meclis kanun maddelerini normlar hiyerarşisine göre anayasaya uygun olarak belirlenmesi iradesine haizdir.

BU KANUN GERİ ÇEKİLMELİ

– Öncelikli talebimiz aile hekimlerinin en temel özlük hakkı olan ücretli izin hakkını da içeren, suç ve cezanın kanuniliği ile üst hukuk normu olan anayasaya uygun bir aile hekimliği kanunu düzenlemesinin yapılabilmesi için görüşlerimizin alınacağı çalıştaylar yapmaktır. Torba yasa ile yapılmaya çalışılan bu kanun düzenlemesi geri çekilmeli ve aile hekimlerinin mahkemelerde haklarını aramaktansa asli görevleri olan hekimlik sanatını icra edebilmesi için özlük haklarının netleştirildiği uygun kanun düzenlemeleri için kapsamlı çalışmalar sivil toplum kuruluşlarıyla beraber yapılmalıdır.

Cem YILDIRIM

Kaynak : Sözcü Gazetesi

İlişkili Haberler

Manşetler