,

Aile avukatlığı sistemi geliyor

Adalete erişimi kolaylaştıracak, adalet dağıtımının hakkıyla yerine getirilmesini sağlayacak düzenlemeler gündemde. Yeni dönemde, vatandaşların savunma hakkından daha kolay yararlanması için ücretsiz aile avukatlığı sistemi getirilecek. Adli kolluk, polis teşkilatından ayrılacak. Vatandaşın ‘sabıkalı’ damgası yemesini güçleştirecek kriterler belirlenecek.

Aile avukatlığı sistemi geliyor

Yeni dönemde adalete erişim daha da kolaylaşacak. Hukukun üstünlüğü temelinde adalet politikaları oluşturulacak. Adaletin hızla tecellisine yönelik düzenlemeler yapılacak ve vatandaşın hayatını her türlü ihmal, tedbirsizlik ve suiistimalden koruyan yeni uygulamalar hayata geçirilecek. “Adalete Zahmetsiz Erişim” ilkesiyle adalete erişim kolaylaştırılacak, bu yolu zorlaştıran düzenleme ve uygulamalar değiştirilecek. Yargısal süreçler sadeleştirilecek. Yapılacak düzenlemelerden bazıları şöyle:
ÜCRETSİZ AİLE AVUKATLIĞI

Her ailenin bir avukatı olmasını sağlayacak “aile avukatlığı” sistemi getirilecek. Aile hekimi gibi herkesin bir aile avukatı olacak. Vatandaş, hukuksal sıkıntılarda avukatlarından yardım alacak. Avukatlık ücretini devlet ödeyecek.

AİLE ARABULUCULUĞU

Daha hızlı ve öngörülebilir adalet için seri muhakeme ve basit yargılama gibi usullerin kapsamı genişletilecek. Boşanma sürecinde kadın ve çocukların örselenmemeleri için mahkeme temelli aile arabuluculuğu müessesesi oluşturulacak.

MAĞDUR ODAKLI ADALET

Mağdur odaklı adalet ve kadına şiddetle mücadele için adliyelerde rehberlik hizmeti veren uzman personel görevlendirilecek. Adli görüşme odaları ve çocuk izlem merkezleri, aile içi şiddet ve kadına şiddet suçları için kurulan özel soruşturma büroları yaygınlaştırılacak.
İtirazla hak iadesi

Kesin nitelikteki mahkeme kararlarına karşı mahallinde itiraz yolu getirilerek vatandaşların hak arama özgürlüğü güçlendirilecek. Mahkeme kararları kişisel verileri koruyup kararı veren hakim veya mahkeme heyetinin isimleriyle erişime açılacak.

LEKELENMEME HAKKI

Lekelenmeme hakkını daha güçlü şekilde koruyabilmek için bu hakka Anayasa’da yer verilecek. Cumhuriyet savcılarının takdir yetkisi genişletilecek, beraatla sonuçlanma ihtimali yüksek davalarda kişiler gerekmedikçe adli süreçlerle muhatap olmayacak. Tutuklama, yakalama, gözaltı gibi koruma tedbirlerinin haksız uygulanması nedeniyle meydana gelen zararların tazmini için vatandaşların dava açmasına gerek kalmaksızın, idari başvuru yoluyla hızlı bir biçimde hakkını alması sağlanacak.

HUKUK VE ADALET DERSİ

Hukuki himaye sigortası geliştirilip yaygınlaştırılacak. Ortaokul ve lise müfredatında “Hukuk ve Adalet” dersi zorunlu olacak. Hukuk eğitiminin desteklenmesi için başarılı öğrencilere Adalet Bakanlığı bursu verilecek.
HSK ayrılacak

● Yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi için “Hakimler Kurulu” ve “Savcılar Kurulu” olmak üzere iki ayrı üst meslek kurulu oluşturulacak.

● HSK’nın ihraç dışındaki disiplin kararlarına karşı yargı yolu açılacak.

● Hâkim ve savcıların atama, nakil ve terfi sistemi objektif ölçütlere dayalı ve liyakat esaslı olacak.

● Yüksek yargı üyeliğine seçilebilmek için 50 yaş ve birinci sınıf olma şartının yanında meslek kıdemi de istenecek.

● Hâkimlik ve savcılık mesleğinde emeklilikte yaş haddi yükseltilecek.

● Avukatlık teminatı, hâkim ve savcılıkta olduğu gibi anayasal güvenceye kavuşturulacak. Yeni bir Avukatlık Kanunu çıkarılacak.

● İhtisas mahkemelerinin sayısı arttırılacak. Hâkim ve cumhuriyet savcılarının mesleğin başından itibaren ihtisaslaşmaları sağlanacak.

● Adalet Bakanlığı’na bağlı adli kolluk teşkilatı kurulacak. Böylece polisin adli ve idari görevleri arasındaki ayrım kesin olarak belirlenecek, adli soruşturmaların etkinliği arttırılacak.

● Adalet politikalarının değerlendirilip tartışılması için avukat, hâkim, savcı ve akademisyenler arasında 3 yılda bir Adalet Şurası düzenlenecek.

Abdullah SARICA

Kaynak : Yenişafak Gazetesi

İlişkili Haberler

Manşetler