,

Afet konutuna kredi kolaylığı

Afet konut üretiminde hak sahipliği süreçleri iyileştirilecek. Maliyeti uygun afet konutu üretimi sağlanacak ve geri ödeme sistemleri gözden geçirilecek. Öte yandan deprem bölgesinin ekonomik koşularını güçlendirmek için üretim, ticaret ve turizmin finansmanına özel teşvik paketi hazırlanacak.

Afet konutuna kredi kolaylığı

6 Şubat felaketiyle bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşen Türkiye, afet öncesi, anı ve sonrası için planlamalarını hazırladı. Sosyal konut üretiminde afet riski yüksek olan bölgelere öncelik verilecek. Tüm afet tehlikelerini kapsayacak afet sigortası geliştirilerek yaygınlaştırılacak, zorunlu deprem sigortasının beyanı ve ödemesinin etkin takibi sağlanacak. Asrın felaketinin neden olduğu yaraların sarılması benzer afetlerin yaşanmaması için hükümet önümüzdeki dönemde bir dizi adım atacak.

YATIRIMLARA TAM DESTEK

Afet konutu üretiminde hak sahipliği süreçleri iyileştirilecek, maliyet etkin afet konutu üretimi sağlanacak ve geri ödeme sistemleri gözden geçirilecek. Yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında deprem bölgesindeki altyapıların afetlere karşı dayanıklılığı artırılacak, bölgenin sağlıklı ve dirençli dokusunun oluşmasına katkı sağlanırken aynı zamanda yeniden imar çalışmaları çerçevesinde yeşil dönüşümü teşvik edecek ve enerji verimliliğini artıracak yatırımlar desteklenecek.

TİCARET ARTIRMAYA ÖZEL TEŞVİK PAKETİ

Deprem bölgesindeki üretim, turizm ve ticaret faaliyetlerinin afet öncesi canlılığına kavuşturulmasına yönelik ayrılan finansman kaynakları çeşitlendirilecek, bölgenin rekabet edebilirliği yeniden sağlanacak. Deprem bölgesine yönelik oluşturulan yatırım teşvik paketi aracılığıyla bölgede yatırım, üretim ve istihdamın hızla toparlanması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için destek uygulamalarının geliştirilmesine devam edilecek.

SOSYAL KONUT ÖNCELİĞİ RİSKLİ BÖLGELERİN

Marmara Bölgesi başta olmak üzere afet riski yüksek bölgelerdeki yoğunluğun azaltılması amacıyla bölge dışında yeni endüstriyel gelişim alanları ve lojistik hatları oluşturulacak. Sosyal konut üretiminde afet riski yüksek olan bölgelere öncelik verilecek.

Tüm illerde mikro ölçekte afet risk analizleri yapılarak afete duyarlı yerleşim yeri tercihlerine yönelik farkındalık artırılacak.

Kesintisiz haberleşme altyapısı kurulacak

Deprem, sel, heyelan, orman yangınları dahil afet risk yönetimine hizmet eden yerli yeni teknolojilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek. Erken uyarı amaçlı veri analizini, afetlerin izlenmesini, komuta ve sevkiyatı sağlamak üzere yeni teknolojik imkanlardan faydalanılacak. Afet ve acil durumlara müdahaleye yönelik teknik ve beşeri kapasite geliştirilecek, kesintisiz güvenli haberleşme sistemi altyapısının kurulumu tamamlanacak. Savunma sanayiinde geliştirilen teknolojinin toplumsal fayda sağlayacak sivil alanlarda kullanımı yaygınlaştırılacak.

Afet sigortası paketi zorunlu hale geliyor

Afet sonrası ihtiyaç duyulan malzeme ve ekipmanların tedariki yapılarak lojistik depolarda uzun süreli depolanabilmesi sağlanacak. Tüm afet tehlikelerini kapsayacak afet sigortası geliştirilerek yaygınlaştırılacak. Bina tamamlama sigortasının yaygınlaştırılmasına ilişkin çalışmalar yürütülecek. Sigortanın oto denetim rolü hayata geçirilerek inşaat kalitesinin yükseltilmesini teminen yapı denetim sürecinde yer alan kişi ve kuruluşların mesleki sorumluluk sigortası ve yapı müteahhitlerinin yapı sorumluluk sigortası yaygınlaştırılacak.

Abdullah Sarica

Kaynak : Yenişafak Gazetesi

İlişkili Haberler

Manşetler