,

Adalet Bakanlığı 171 noterlik için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı 41'i birinci sınıf, 130'u ikinci sınıf olmak üzere 171 muhdes noterlik için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı 171 noterlik için ilana çıktı

Adalet Bakanlığının muhdes noterliklere dair ilanı 4 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı

 

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

MUHDES BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER

(İkinci ilan)

2022 yılı için gayrisafi gelirleri 2.000.000.00. TL tahmin edilen ve aşağıda isimleri ve ihdas bölgeleri yazılı bulunan söz konusu muhdes birinci sınıf noterlikler münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince birinci sınıf noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de yine vazgeçme talepleri ilan tarihinden itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığımıza iletilmesi kaydıyla atama işleminde değerlendirilecek, aksi takdirde vazgeçme talepleri dikkate alınmayacaktır.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamdan alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Muhdes noterliklere yapılacak atamalarda sıralama, muhdes noterliğin açılmış olduğu yerdeki tüm noterliklerin gayrisafi gelirlerinin aritmetik ortalaması esas alınarak belirlenmiştir. Buna ilişkin sıralama ve ihdas alanları aşağıdaki şekildedir.

 1. Büyükçekmece Yirmiikinci Noterliğinin; Fikri Sönmez Caddesinin 1375. Sokakla kesiştiği yerden başlayarak, Fikri Sönmez Caddesinin 1451. Sokakla kesiştiği yere kadar olankısımda ve bu kısma her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 2. Büyükçekmece Yirmiüçüncü Noterliğinin; Fatih Sultan Mehmet Caddesinin 1015. Sokakla kesiştiği yerden başlayarak, Fatih Sultan Mehmet Caddesinin Şehit Hakan Yılmaz Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 3. Bakırköy Altmışyedinci Noterliğinin; Yeni Havaalanı Caddesi ile Atatürk Caddesi arasında bulunan Dünya Ticaret Merkezi Kompleksi içerisinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 4. Bakırköy Altmışdokuzuncu Noterliğinin; Ferit Selim Paşa Caddesinin Kader Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Ferit Selim Paşa Caddesinin Dumlupınar Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 5. Bakırköy Yetmişinci Noterliğinin; Taşocağı Yolu Caddesinin 2662. Sokakla kesiştiği yerden başlayarak, Taşocağı Yolu Caddesinin Tem Bağlantı Yolu ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 6. Bakırköy Yetmişbirinci Noterliğinin; Soğuksu Caddesinin Peyami Safa Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Soğuksu Caddesinin 2500. Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 7. Bakırköy Yetmişikinci Noterliğinin; Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesinin Nilüfer Çayı Sokağı ile kesiştiği yerden başlayarak, Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesinin Porsuk Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 8. Bakırköy Yetmişüçüncü Noterliğinin; Necip Fazıl Kısakürek Caddesinin Yavuz Selim Caddesi ve Şerefli Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Necip Fazıl Kısakürek Caddesinin Şehit Özcan Canik Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 9. Bakırköy Yetmişdördüncü Noterliğinin; Koşuyolu Caddesinin Tez Sokağı ile kesiştiği yerden başlayarak, Koşuyolu Caddesinin Hazım Körmükçü Sokağı ve Akın Yolu Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 10. Bakırköy Yetmişbeşinci Noterliğinin; Ticaret Caddesinin İdris Nebi Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Ticaret Caddesinin Yazmacılar Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısım üzerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 11. Bakırköy Yetmişaltıncı Noterliğinin; 19 Mayıs Caddesi ve Dumlupınar Caddesi ile çevrili alan içerisinde bulunan Ataköy 5. KısımÇarşısı içerisinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 12. Bakırköy Yetmişyedinci Noterliğinin; Dr. Sadık Ahmet Caddesinin Köknar Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Dr. Sadık Ahmet Caddesinin Dışbudak Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 13. Beşiktaş Otuzbirinci Noterliğinin; Koru Sokağının Şehit Korhan Zagralı Sokakla kesiştiği yerden başlayarak, Koru Sokağın Yazgülü Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısım üzerinde ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 14. Beşiktaş Otuzikinci Noterliğinin; Ihlamur Yıldız Caddesinin Nardenk Sokağı ile kesiştiği yerden başlayarak, bu Caddenin Üzengi Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısım üzerinde ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 15. Kartal Otuzuncu Noterliğinin; Demokrasi Caddesinin Malazgirt Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Demokrasi Caddesinin Seçkin Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 16. Kartal Otuzbirinci Noterliğinin; Hürriyet Caddesinin Güneş Sokak ve Kars Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Hürriyet Caddesinin İnönü Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve İnönü Caddesinin Akkavak Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, İnönü Caddesinin Kevser Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısımlara açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 17. Kartal Otuzbeşinci Noterliğinin; Çınar Caddesinin Keban Sokak ve Barut Çıkmazı ile kesiştiği yerden başlayarak, bu Caddenin Üsküdar Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında ve bu kısma her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 18. Kartal Otuzaltıncı Noterliğinin; Yakacık Caddesinin Tarih Sokağı ile kesiştiği yerden başlayarak, bu Caddenin Hattat Sokağı ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 19. Kartal Otuzyedinci Noterliğinin; Pendik Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bulunduğu yerden başlayarak, Ankara Caddesi üzerinde ve bu Caddenin Ova Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve Emir Sultan Caddesinin Ankara Caddesi ile Harman Sokak arasında kalan kısmında oluşan ada üzerinde ve bu kısımlara her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 20. Elazığ Beşinci Noterliğinin; Kadife ve Lale Sokakla kesişen kavşağın Doğan Çay Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Doğançay Sokağın Temel Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Temel Sokağın Doğukent Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Doğukent Caddesinin İstiklal Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısımlarda ve bu kısımlara açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 21. Mersin Onbeşinci Noterliğinin; Nacarlı Mahallesinin 1. Bölgesinde bulunanMersin Organize Sanayi Bölgesi içerisinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 22. Şanlıurfa Onbirinci Noterliğinin; Batıkent Mahallesi İpekyolu Bulvarı Gaziantep 5.Km Eyyübiye adresinde kurulu Otoreyon İş Merkezi yerleşkesi içerisinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 23. Gaziantep Yirmiüçüncü Noterliğinin; Üniversite Bulvarının Milli Egemenlik Caddesi ve 15 Temmuz Şehitler Bulvarı ile kesiştiği yerden başlayarak, Üniversite Bulvarının Alparslan Türkeş Caddesi ve 82017 Nolu Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekildemevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 24. Gaziantep Yirmidördüncü Noterliğinin; Korutürk Caddesinin Katip Hoca Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Korutürk Caddesinin Tekel Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısım üzerinde ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 25. Üsküdar Otuzbeşinci Noterliğinin; Sancaktepe İlçesi Atatürk Caddesinin Çetin Emeç Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Atatürk Caddesi boyunca bu Caddenin Boğaziçi Caddesi ile kesiştiği yere kadar, bu Caddeye açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerine kadar olan alan içerisinde yer almak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 26. Üsküdar Otuzaltıncı Noterliğinin; Elalmış Caddesinin Sevgi Sokakla kesiştiği yerden başlayarak, Elalmış Caddesinin Akdağ Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 27. Üsküdar Otuzsekizinci Noterliğinin; Reşadiye Caddesinin Gülsuyu Sokakla kesiştiği yerden başlayarak, bu Caddenin Saray Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Saray Caddesinin Sultansuyu Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısımlarda ve bu kısımlara her iki taraftan açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 28. Üsküdar Kırkıncı Noterliğinin; Ayazma Caddesinin Park Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Ayazma Caddesinin Görgün Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 29. Üsküdar Kırkikinci Noterliğinin; Genç Osman Sokağının Ertuğrul Gazi Sokakla kesiştiği yerden başlayarak, Genç Osman Sokağının Fatih Sultan Mehmet Sokağı ile kesiştiği yerden devamlaFatih Sultan Mehmet Sokağının Neşet Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısımlarda ve bu kısımlara her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 30. Üsküdar Kırküçüncü Noterliğinin; İcadiye Caddesinin Paşa Limanı Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, İcadiye Caddesinin Komşu Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 31. Üsküdar Kırkdördüncü Noterliğinin; 3001. Caddenin 3115. Sokakla kesiştiği yerden başlayarak, 3001. Caddenin Anafartalar Caddesi, 3010. Cadde ve Reşitpaşa Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma her iki yönden açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 32. Üsküdar Kırkbeşinci Noterliğinin; YEDPA S.S. İstanbul Oto Yedek Parçacıları Toplu İşyeri Kooperatifi (Yedpa Ticaret Merkezi) yerleşkesinde ve Ferhatpaşa Yolu Sokağın Üsküdar Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak, Üsküdar Caddesinden devamla, Üsküdar Caddesinin Sibel Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısma açılan cadde ve sokakların sağlı ve sollu olmak üzere 50 şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 33. Kayseri Ondördüncü Noterliğinin; Melikgazi İlçesi Gesi Cumhuriyet Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarının Dündar Taşer Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Dündar Taşer Caddesinin devamla bu Caddenin 2357. Cadde ile kesiştiği noktadan, 2357. Caddesini devamla 2357. Caddenin Mustafa Ağca Sokakla birleştiği noktadan, Mustafa Ağca Sokağını devamla Mustafa Ağca Sokağının Alparslan Türkeş Bulvarıyla kesiştiği noktadan, başlangıç noktası olan Alparslan Türkeş Bulvarının Dündar Taşer Caddesi ile kesiştiği çevrili alan içerisinde bulunan tüm cadde ve sokaklar dahil olmak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 
 1. Kayseri Onaltıncı Noterliğinin; Erkilet Bulvarının Eligüzel Sokak ve Kardeş Şehitler Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Erkilet Bulvarının Bozçalı Sokağı ile kesiştiği yere kadar olan kısmın sağlı sollu her iki tarafında olmak üzere ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 150'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 2. Adana Yirmiüçüncü Noterliğinin; Mustafa Kemalpaşa Bulvarının Kışla Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, bu Bulvarın Manolya Caddesi ve Yasemin Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında ve bu kısma açılan cadde ve sokakların sağlı sollu 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 3. Bursa Otuzdördüncü Noterliğinin; Hat Caddesinin Zübeyde Hanım Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Hat Caddesinin Balıklıpınar Caddesi ile kesiştiği yere kadar, devamında Balıklıpınar Caddesinin 3. Haliç Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla 3. Haliç Sokağın Stat Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Stat Caddesinin Hayran Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Hayran Caddesinin Seyran Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısımların sağ ve soldan 100'er metre derinliğine kadar olmak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 4. Bursa Otuzaltıncı Noterliğinin; Nilüfer Hatun Caddesinin Gazi Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Gazi Caddesi bitiminde Nilüfer Hatun Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmın sağ ve soldan 100'er metre derinliğine kadar olmak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 5. Gebze Onyedinci Noterliğinin; Issıkgöl Caddesinin Anadolu Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Issıkgöl Caddesinin Ayyıldız Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Ayyıldız Caddesinin Özgür Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Özgür Caddesinin Erenler Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Erenler Caddesinin Anadolu Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Anadolu Caddesinin Issıkgöl Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan alan içerisinde kalan tüm cadde ve sokaklar dahil olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 6. Hatay Sekizinci Noterliğinin; Antakya - Yayladağ Karayolunun (Atatürk Bulvarı), Ürgen Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Şükrü Kanatlı Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 7. Hatay Dokuzuncu Noterliğinin; Mehmet Kafadar Caddesinin 120/5. Sokak ve 78.Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, 46. Sokak ve 118/1. Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER

(İkinci ilan)

2022 yılı için gayrisafi gelirleri 1.000.000.00. TL tahmin edilen ve aşağıda isimleri ve ihdas bölgeleri yazılı bulunan söz konusu muhdes ikinci sınıf noterlikler münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince birinci sınıf ve ikinci sınıf noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de yine vazgeçme talepleri ilan tarihinden itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığımıza iletilmesi kaydıyla atama işleminde değerlendirilecek, aksi takdirde vazgeçme talepleri dikkate alınmayacaktır.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamdan alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Muhdes noterliklere yapılacak atamalarda sıralama, muhdes noterliğin açılmış olduğu yerdeki tüm noterliklerin gayrisafi gelirlerinin aritmetik ortalaması esas alınarak belirlenmiştir. Buna ilişkin sıralama ve ihdas alanları aşağıdaki şekildedir.

 1. Siverek Üçüncü Noterliğinin; Hürriyet Caddesinin, İnönü Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Hacı Yusuf Sami Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında ve bu kısma her iki tarafından açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 2. Tekkeköy Üçüncü Noterliğinin; Doğuda Vatan Caddesinin Selânik Caddesiyle kesiştiği noktadan kuzeye doğru Vatan Caddesinin Hacı Ekinci Bulvarıyla kesiştiği noktaya kadar, Vatan Caddesinin her iki tarafı, kuzeyde Hacı Ali Ekinci Bulvarının güney tarafının Tevfik Öztürk Caddesiyle kesiştiği noktaya kadar, batıda Tevfik Öztürk Caddesinden devamla bu Caddenin Göktürk Sokakla kesiştiği noktadan Göktürk Sokak boyunca güneye doğru Şeyh Zeynüddin Caddesiyle birleştiği noktaya kadar, Şeyh Zeynüddin Caddesinden güneye doğru devamla Selânik Caddesi ismi altında güneydoğuda Selânik Caddesinin başlangıçtaki Vatan Caddesiyle kesiştiği noktaya kadar olan alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 3. Van Sekizinci Noterliğinin; Hacıbekir Caddesinin Şabaniye ve Doğu Caddesiyle kesiştiği yerden Esen ve Meteoroloji Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmında ve caddenin bu kısmına açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 4. Van Dokuzuncu Noterliğinin; Edremit İlçesi, İpekyolu Caddesinin, İnönü Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Van istikametinde Yeni Mahalle 9. Cadde ile kesiştiği yere kadar olan kısmı ve bu kısmın sağlı sollu 200'er metre derinliklerinin oluşturduğu bölgede,diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 5. Van Onbirinci Noterliğinin; Van - Erciş Karayolunun Zeve Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Kuzeye doğru Van - Erciş Karayolunun Şemsibey Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmın her iki tarafında 100 metre derinliklerini de içine alacak şekilde diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 6. Van Onikinci Noterliğinin; Cumhuriyet Caddesinin Doğu Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Doğu Caddesini devamla bu Caddenin Erekdağı Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmın her iki tarafından 100 metre derinliklerinde mevcut noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 7. Kırşehir Dördüncü Noterliğinin; Zübeyde Hanım Caddesinin Şehit Ahmet Doğangün Caddesi (ve Ahi Evran Bulvarı) ile kesiştiği yerden, Atatürk Caddesi (Kırıkkale-Kırşehir yolu) ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 8. Giresun Dördüncü Noterliğinin; İnönü Caddesinin Cemal Gürsel ve Orhan Yılmaz Caddelerinin kesiştiği kavşaktan başlayarak batıya doğru İnönü Caddesi boyunca, bu Caddenin güney tarafında (dağ tarafında) bulunan Cadde ve Sokakların derinliklerinde ve yine İnönü Caddesinin kuzey tarafında bu Caddeye pararel açılan Şebboy Sokak, Kına Sokak ve Yetmişiki Evler Sokaklar ve İnönü Caddesine dik açılan Hurşit Ağa Sokak ve Petunya Sokakların 17 metre derinliklerinde İnönü Caddesi boyunca ve İnönü Caddesinin her iki tarafında olmak üzere, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 9. Nusaybin İkinci Noterliğinin; Batısı 27 Mayıs Caddesi, Doğusu Kültür Sokak (Çağ Çağ Deresi), Güneyi Seher Sokak, Kuzeyi İpekyolu Caddesi olmak üzere arada kalan bölgede mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 10. Erzincan Dördüncü Noterliğinin; Sümerbank Caddesinin Fevzipaşa Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Fevzipaşa Caddesinden devamla 75. Bulvarının Yeni Çevre Yolu ile kesiştiği noktadan Yeni Çevre Yolunun devamı ile Dede Korkut Caddesinin Sümerbank Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 11. Silivri Yedinci Noterliğinin; D-110 Karayoluna paralel Bakaner Sokak, Eczacı Cevdet Kıran Sokak, İnönü Caddesi ve Nebile Toktaş Sokak ile çevrili ada içerisinde, bu adayı çevreleyen yukarıda adı geçen sokaklar üzerinde ve İnönü Caddesinin Balözü Sokak ile kesiştiği yere kadar İnönü Caddesi üzerinde yer alacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 12. Iğdır Üçüncü Noterliğinin; Şamil Caddesinin 509.Sokakla kesiştiği yerden başlayarak 509.Sokaktan devamlabu Sokağın Hal Sokak ile kesiştiği yer, Hal Sokaktan devamla bu Sokağın Işın Caddesi ile kesiştiği yer, Işın Caddesinden devamla bu Caddenin Fevzi Çakmak Caddesini keserek Bayındır Caddesi ile kesiştiği yer, Bayındır Caddesinden devamla bu Caddenin İskender Iğdır Caddesi ile kesiştiği yer, İskender Iğdır Caddesinden kuzeydoğuya doğru devamla bu Caddenin Çevre Yolu ile kesiştiği yer, Çevre Yolundan devamla bu Yolun Sanayi Sokak ile kesiştiği yer, Sanayi Sokaktan devamla bu Sokağın İlham Aliyev Caddesi ile kesiştiği yer, İlham Aliyev Caddesinden devamla bu Caddenin Nihat Polat Caddesi ile kesiştiği yer, Nihat Polat Caddesinden devamla bu Caddenin Şamil Caddesiyle kesiştiği yer ve Şamil Caddesinin başlangıçtaki 509. Sokak ile kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 13. Reyhanlı Üçüncü Noterliğinin; Recep Tayyip Erdoğan Caddesinin (Antakya - Cilvegözü Yolu) Reyhanlı ilçesi girişinde Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Atatürk Caddesini devamla bu Caddenin 160. Sokak ve 299. Sokakla kesiştiği yere kadar sağlı sollu 50'şer metre kadar ara sokaklara gidebilecek şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 14. Reyhanlı Dördüncü Noterliğinin; Ertuğrul Gazi Caddesinin Tayfur Sökmen Bulvarının kesiştiği yerden başlayarak, Tayfur Sökmen Bulvarını devamla bu Bulvarın Ahmet Çalım Meydanı ile kesiştiği yere kadar, sağlı sollu 100'er metre ara sokaklara girebilecek şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 15. Edremit Yedinci Noterliğinin; Mimar Sinan Caddesinin İzmir - Çanakkale Yolu ile kesiştiği yerden başlayarak, Mimar Sinan Caddesinin Çambahçe Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısım üzerinde ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 16. Niğde Beşinci Noterliğinin; Vali Ünal Özgödek Caddesinin Arapdede Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Vali Konağı Caddesi ile birleştiği yere kadar olan bölümünde, buradan Vali Konağı Caddesinden devamla bu caddenin Depboy Sokak ile birleştiği yere kadar olan kısmında, Depboy Sokaktan devamla bu sokağın İkizler Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmında, İkizler Sokaktan devamla bu sokağın Süleyman Fethi Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında, buradan devamla Süleyman Fethi Caddesinin Arapdede Sokak ile birleştiği yere kadar olan kısmı ile çevrili alanda ve çerçeve cadde ve sokakların her iki tarafında, Ayrıca Arapdede sokak ve devamında Tepeayran Caddesinin Kemal Ummiye Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 17. Kahta İkinci Noterliğinin; Mustafa Kemal Caddesinin Adeviye Bulvarı ve Turgut Özal Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Baraj Yolu Caddesi istikametine devamla Baraj Yolu Caddesinin Atatürk Caddesi ve Turgut Reis Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar olan kısımlarla bağlantılı olan ara cadde ve sokaklarda 50 metre derinliğe kadar olan bölgede mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 18. Milas Beşinci Noterliğinin; 23 Nisan Bulvarının (Söke Milas Yolunun) Dr. İsmail Hakkı Milaslı Caddesi ve Menteş Köyü Yolu ile kesiştiği yerden başlayarak, Lozan Caddesi ve Stad Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmın her iki tarafında ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 19. Çerkezköy Altıncı Noterliğinin; Öztrak Caddesinin Narin Caddesi ile kesiştiği kavşaktan başlayarak, Sarıgöl Sokak(Kadife Sokak) ile kesiştiği noktaya kadar olan kısmı ve Sarıgöl Sokağın Öztrak Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Narin Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar olan kısmında, bu Cadde ve Sokaklar üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 20. Batman Yedinci Noterliğinin; Turgut Özal Bulvarı ile Ahmet Necdet Sezer Bulvarının kesiştiği Havalanı kavşağından başlamak üzere Ahmet Necdet Sezer Bulvarı ve Türkiye Petrolleri A.O. Bulvarının Körük Kavşağı ile kesiştiği noktaya kadar olan ve bulvar boyunca sağlı sollu ve bu bulvarlara açılan cadde ve sokakların 100 metre iç kısımlarını da kapsayacak şekilde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 21. Batman Sekizinci Noterliğinin; Körüklü Yolu Caddesinin 3501. Sokakla kesiştiği yerden başlayarak, Körükyolu Caddesinin Türkiye Petrolleri A.O. Bulvarının kesiştiği kavşağa kadar ve bu istikamette Körüklü Yolu Caddesinin sağ tarafı ve sağ tarafın 100'er metre iç kısımlarını kapsayan alanlarda mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 22. Batman Dokuzuncu Noterliğinin; Batman - Bitlis Karayolu Demokrasi Bulvarının 4301. Sokakla kesiştiği yerden başlayarak, Sanayi Kavşağına kadar, Demokrasi Bulvarının sol tarafı ve sol tarafın 100'er metre iç kısımlarını kapsayan alanlarda mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 23. Batman Onuncu Noterliğinin; Batman - Diyarbakır Karayolu Türkiye Petroller A.O. Bulvarının (Ahmet Necdet Sezer Blv.) Kıbrıs Şehitleri Bulvarıyla kesiştiği yerden başlayarak, Türkiye Petrolleri A.O. Bulvarının 2629. Sokakla kesiştiği yere kadar ve buradan 2629. Sokağın Mezopotamya Caddesinin Kıbrıs Şehitleri Bulvarının kesiştiği yere kadar ve buradan Kıbrıs Şehitleri Bulvarının Türkiye Petrolleri A.O. Bulvarıyla kesiştiği kavşağa kadarki kısmın bulvar, cadde ve sokakların sağ tarafı ile iç kısımlarının tamamını kapsayan alanlarda mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 24. Kızıltepe Beşinci Noterliğinin; Vatan Caddesinin tamamı ile devamında Mardin Caddesinin üzerinde bulunan Kızıltepe Devlet Hastanesine kadar olan kısmın her iki tarafında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 25. Kızıltepe Altıncı Noterliğinin; İpekyolu Caddesinin Ceylanpınar Kavşağından başlayarak, Batı yönünde Akyazı yolunun İpekyolu Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan alan içerisinde kalan bölgede yolun her iki cephesinin 50'şer metre içlerine kadar olan alanlarda mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 26. Kızıltepe Yedinci Noterliğinin; Mardin Caddesi ile Vatan Caddesinin kesiştiğikavşaktan başlayarak, Mardin Caddesini devamla bu Caddenin TOKİ Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar olan kısım üzerinde ve bu kısmın her iki cephesinin 50'şer metre içlerine kadar olan alanlarda mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 27. İnegöl Yedinci Noterliğinin; Bursa istikametinden gelip Ankara Asfaltından İnegöl merkezine giriş yapılan Osmaniye Mahallesi İstiklal Caddesinin Yeşil Bursa Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak Pamuk Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısmında ve kısma sağlı-sollu açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 28. İnegöl Sekizinci Noterliğinin; Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesinin Ertuğrul Gazi Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak, Ertuğrul Gazi Caddesi boyunca, Ertuğrul Gazi Caddesinin Kahraman Sokak ve 1. Köprülü Sokak ile kesiştiği noktaya kadar sağ ve soldan 100 metre derinliğe kadar olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 29. İnegöl Dokuzuncu Noterliğinin; Park Caddesinin Bekarzade Sokak ve Ali Galip Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Park Caddesi boyunca ve devamında Mimar Sinan Caddesi ile kesiştiği noktadan Mimar Sinan Caddesi boyunca Mimar Sinan Caddesinin Şeyh Kamil Caddesi ve Farabi Sokakla kesiştiği noktaya kadar sağdan ve soldan 50 metre derinliğe kadar olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 30. Fatsa Dördüncü Noterliğinin; Samsun - Ordu Karayolunun Batıda Arslan Aydınlık Caddesiyle kesiştiği noktadan başlayarak, Doğuda Kumru - Korgan Yolunu kestiği noktaya kadar, Kumru - Korgan Yolundan Güneye doğru Ata Caddesini kestiği noktaya kadar, Samsun - Ordu Karayolunun Arslan Aydınlık Caddesi ile kesiştiği yerden Güneye doğru Mandıra Caddesi boyunca ve devamla Ata Caddesinin Kumru Korgan Yoluyla kesiştiği noktaya kadar olan alan içerisinde kalan cadde ve sokaklar dahil olmak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 31. Yalova Sekizinci Noterliğinin; Marmara Caddesinin Spor (Turan Koçal) Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Turan Koçal Caddesinden devamla bu Caddenin Mesire Yolu Sokak ile kesiştiği yer, Mesire Yolu Sokaktan devamla bu Sokağın Fatih Caddesi ile kesiştiği yer, Fatih Caddesinden devamla bu Caddenin Marmara Caddesi ile kesiştiği yer ve Marmara Caddesinden devamla bu Caddenin başlangıçtaki Turan Koçal Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 32. Yalova Dokuzuncu Noterliğinin; Şehit Ömer Faydalı Caddesinin Doruk Sokakla kesiştiği noktadan başlayarak, bu Sokağın Ali Şener Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla bu Caddenin Kalem Sokakla kesiştiği yere kadar, buradan devamla bu Sokağın Hisar Sokakla kesiştiği yere kadar, Hisar Sokak ve Sanat 2. Sokak devamla Şehit Ömer Faydalı Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar ve buradan devamla bu Caddenin Doruk Sokak ile keşistiği yere kadar olan alanın tamamında mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 33. Yalova Onuncu Noterliğinin; Barbaros Sokağın Plevne Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Plevne Caddesinin 7. Sokakla kesiştiği yere kadar, buradan devamla 7.Sokağın Tuna Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Tuna Caddesinin Barbaros Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Barbaros Sokağın Plevne Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan alan içerisinde kalan tüm cadde ve sokaklar dahil olmak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 34. Dörtyol Üçüncü Noterliğinin; Abdi İpekçi Caddesinin Hacı Bayram Türkoğlu Bulvarıyla kesiştiği yerden başlayarak İstasyon Caddesi ile kesiştiği yere kadar olmak üzere, Öğretmen Musa Kazım Arıkan Bulvarı tarafından girişe göre Abdi İpekçi Caddesinin sağ tarafı ile bu bölüme açılan sokakların 25 metre derinliklerinde yine, Abdi İpekçi Caddesiyle kesiştikleri yerlerden başlayarak, Hacı Bayram Türkoğlu Bulvarı, Şehit Polis Necati Keskin Bulvarı ve İstasyon Caddesinin Fevzi Çakmak Caddesine kadar olan bölümlerine kadar olan alanda cadde ve bulvarlar üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 35. Fethiye Dokuzuncu Noterliğinin; Göcek Mahallesi Turgut Özal Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Turgut Özal Caddesinin tamamında ve devamla Çarşı Yolu Caddesinin Sıtkı Koçman Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan kısmında, İnönü Bulvarının tamamında ve bu bölümlere açılan sokakların 100 metre derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 36. Kilis Üçüncü Noterliğinin; Murtaza Caddesinin Çerkez Zekeriye Sokak ve Tokatlı Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Murtaza Caddesi, devamında Islahiye Caddesi ve devamla Doğan Güreş Paşa Bulvarının dönerli kavşakla kesiştiği yerde bitmek üzere ve bu Cadde ve Bulvarların belirtilen kısımlarına her iki tarafından açılan cadde ve sokakların 100'er metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 37. Kilis Dördüncü Noterliğinin; Kilis İkinci Noterliğinin ihdas alanının Mercidabık Caddesinin Yavuz Sultan Selim Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, İnönü Bulvarına, buradan devamla Orgeneral Safter Necioğlu Bulvarının Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarının Güney kısmı ile kesiştiği noktada bitmek üzere ve İnönü Bulvarının ara cadde ve sokaklarda 50 metre derinliğe kadar kadar olan bölge olarak düzeltilerek, Orgeneral Safter Necioğlu Bulvarının Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarının kuzey kısmı ile kesiştiği noktadan başlayarak, Orgeneral Safter Necioğlu Bulvarının Kilis Küçük Sanayi Sitesinin bulunduğu dönerli kavşağa kadar olan kısım üzerinde ve Orgeneral Safter Necioğlu Bulvarının bağlantılı olduğu ara cadde ve sokaklarda 50 metre derinliğe kadar olan bölgede mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 38. Ünye Üçüncü Noterliğinin; Samsun-Ordu Karayolunun Tepe Yolu Sokakla kesiştiği noktadan Tepe Yolu Sokaktan güneye doğru bu Sokağın Çambaşı Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar, Çambaşı Caddesinden doğuya doğru Çambaşı Caddesinin Samsun- Ordu Karayoluna indiği noktadan, Samsun-Ordu Karayolu boyunca batıya doğru bu Karayolunun Tepe Yolu Sokakla kesiştiği noktaya kadar olan alan ve bu Caddelerin her iki yüzünde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 39. Tekirdağ Yedinci Noterliğinin; Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Caddesinin Barbaros Hayrettin Paşa Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Martı Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olmak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 40. Kırıkhan Üçüncü Noterliğinin; Mehmet Sapmaz Bulvarında Delibekirli Çayı üzerindeki köprüden başlayarak, Adnan Menderes Bulvarını da kapsayacak şekilde devamındaki İsmail Turan Bulvarının Toki Sitesi Yolu ile kesiştiği yere kadar sağlı sollu 50'şer metre ara sokaklara girebilecek şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 41. Mardin Üçüncü Noterliğinin; 1.Caddenin Üçyol ile kesiştiği yerden başlayarak, 1.Caddenin Hava Radar Komutanlığı yol ayrımı ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve her iki cephesinde,diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 42. Mardin Dördüncü Noterliğinin; Hükümet Caddesinin Mehtap Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Batıya doğru 2037. Sokak ile kesiştiği yere kadar, Hürriyet Caddesinden Kuzeye doğru Zafer Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Zafer Caddesinden Kuzeydoğuya doğru devamla Hükümet Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan alanda mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 43. Karaman Altıncı Noterliğinin; Zeytin Dalı (Mut Caddesi) ile Dr. Aziz Tarhan Caddesinin kesiştiği noktadan başlamak üzere, Aziz Tarhan Caddesi, Ereğli Caddesi, Ahi Ervan Caddesini devamla İbrahim Ökten Caddesinin Zeytin Dalı Caddesiyle kesiştiği yere kadar olan alan içerisindeki tüm cadde ve sokaklar ile bu sınırları oluşturan cadde ve sokakların bu alana bakan taraflarında mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 44. Aliağa Dördüncü Noterliğinin; Aşıklar Yolu Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Barbaros Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı, Barbaros Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak deniz yönüne doğru bitimine kadar olan kısmı, Fatih Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Lozan Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı, Mithat Paşa (Vali Mithat Paşa) Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Lozan Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı Aliağaİkinci ve Üçüncü Noterliklerinin ihdas alanlarından çıkartılmak suretiyle;Aşıklar Yolu Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Barbaros Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı, Barbaros Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak deniz yönüne doğru bitimine kadar olan kısmı, Fatih Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Lozan Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı, Mithat Paşa (Vali Mithat Paşa) Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Lozan Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı, Atatürk Caddesinin Lozan Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak devamla Mithat Paşa (Vali Mithat Paşa) Caddesi ile kesiştiği yere kadar, devamla Mithat Paşa Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Lozan Caddesi ile kesiştiği yere kadar, devamla Lozan Caddesinin Mithat Paşa Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Atatürk Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bu çerçeve içinde kalan (deniz yönüne doğru) tüm cadde ve sokaklarda, Lozan Caddesinin deniz yönüne doğru açılan tüm cadde ve sokaklarda 25 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 45. Midyat İkinci Noterliğinin; Fatih Caddesinin Atatürk Bulvarı ile kesiştiği yerden başlayarak, Fatih Caddesi ve devamındaki Selahattin Eyyübi Caddesinin Mehmet Nuri Midyat Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Mehmet Nuri Midyat Caddesinin devamındaki 4. Caddenin İskenderun 1. Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla İskenderun 1. Caddesinin 403. Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla 403. Sokağın Cizre Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Cizre Caddesinin devamındaki Atatürk Bulvarının Fatih Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu alan içerisinde kalan tüm cadde ve sokakları kapsayacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 46. Söke Dördüncü Noterliğinin; İstasyon Caddesinin Özmen Sokak ile kesiştiği noktadan başlamak üzere, İstasyon Caddesini devamla bu Caddenin Aydın Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar ve buradan devamla Aydın Caddesinin Novada kavşağına açılan bölümüne kadar her iki caddede ve bu caddelere açılan sokaklarda sağlı sollu 100 metre derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 47. Adıyaman Yedinci Noterliğinin; Atatürk Bulvarının Şehit Yüzbaşı Rıza Fırat Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Kahta istikametine devamla Atatürk Bulvarının 3. Çevre Yolu ve 2946. Sokak ile kesiştiği kavşağa kadar olan kısım üzerinde ve bu kısmın bağlantılı olduğu ara cadde ve sokaklarda 100 metre derinliğe kadar olan bölgede mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 48. Adıyaman Sekizinci Noterliğinin; Şehit Yüzbaşı Rıza Fırat Caddesinin Sakarya Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Şehit Yüzbaşı Rıza Fırat Caddesinin Müftülük Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan kısım üzerinde ve bu kısmın bağlantılı olduğu ara cadde ve sokaklarda 100 metre derinliğe kadar olan bölgede mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 49. Burdur Dördüncü Noterliğinin; 10. Sokağın Ali Kemal Erdem Bulvarı ile kesiştiği noktadan bu Bulvar boyunca tek yönlü olarak Batı yönünde 4. Sokağın köşesine kadar, 4. Sokağın Kuzey yönünde Burdur Gölüne doğru Şair Nedim Caddesine kadar olan noktaya, Şair Nedim Caddesinin Doğu yönünde 10. Sokak ile kesiştiği noktaya, 10. Sokağın Güney yönünde Ali Kemal Erdem Bulvarı ile kesiştiği noktaya kadar olan cadde ve sokakların tek yönünde kalan sınırlar içerisinde tüm cadde ve sokakları kapsayacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 50. Hendek İkinci Noterliğinin; Osman Yılmaz Caddesinin Alparslan Türkeş Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Ziya Gökalp Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan kısım üzerinde sağlı ve sollu olmak üzere her iki tarafında açılan sokak ve caddelerden 100 metre içeriye girmek üzere mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 51. Çorlu Dokuzuncu Noterliğinin; Şinasi Kurşun Caddesinin Atatürk Bulvarı ile kesiştiği yerden başlayarak Bağlariçi 4.Sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 52. Çorlu Onbirinci Noterliğinin; Esentepe Mahallesi Çamlıbel Caddesinin Eski Bağlar Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Çamlıbel 2.Sokak ile kesiştiği noktaya kadar olan kısım üzerinde ve bu Caddeye açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 53. Siirt Üçüncü Noterliğinin; Bitlis - Siirt Yolunun 99 Evler Caddesi ve Sanayi Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, devamındaki Kurtalan Yolu Caddesinin Ekrem Bilek Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında ve bu kısmın sağdan 100'er metre derinliğe kadar olmak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 54. Ereğli (Konya) Beşinci Noterliğinin; Konya Ereğli Caddesinin, Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Atatürk Caddesinin Anıt Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Anıt Caddesinin Şehit Hakan Kılıç Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Şehit Hakan Kılıç Caddesinin Şehit Tuğrul Köseoğlu Caddesi (Yeni Çevre Yolu Caddesi) ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Şehit Tuğrul Köseoğlu Caddesinin Konya Ereğli Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Konya Ereğli Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan alan içerisindeki tüm cadde, bulvar ve sokaklar ile bu sınırları oluşturan caddelerin bu alana bakan taraflarında mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 55. Uşak Yedinci Noterliğinin; Atatürk Bulvarının Mehmet Topaç Bulvarı ile kesiştiği yerden başlayıp Zübeyde Hanım Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı üzerinde, Mehmet Topaç Bulvarı ve Zübeyde Hanım Caddesi dahil Atatürk Bulvarına bu aralıkta açılan sağlı-sollu cadde ve sokakların ilk 200 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 56. Uşak Sekizinci Noterliğinin; Gazi Bulvarının Celal Bayar Caddesi ve Halil Gedik Bulvarı ile kesiştiği noktadan başlayarak, Ergenekon Caddesi ve 8. Ray Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmında, Gazi Bulvarının belirtilen aralığına Kuzey yönüne açılan sokak ve caddelerin ilk 200'er metre derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 57. Uşak Dokuzuncu Noterliğinin; Orhan Dengiz Bulvarının Kazım Karabekir Caddesi ve Bahçeli Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Ulubey istikametinde Necati Özen Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmının her iki tarafında ve bu kısma açılan sağlı sollu sokak ve caddelerin ilk 100'er metre derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 58. Marmaris Altıncı Noterliğinin; Yeni Datça Yolunun Hasan Işık Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Yeni Datça Yolunun 401. Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısmın her iki tarafında ve bu kısma sağdan açılan cadde ve sokakların tamamında ve bu kısma soldan açılan cadde ve sokakların 100'er metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 59. Nurdağı Üçüncü Noterliğinin; Çelikkan Caddesinin Arzu Sokak ile kesiştiği noktadan başlamak üzere, Çelikkan Caddesinin devamı olan Hilmi Kutlubay Caddesinin Reyhan Sokak ile kesiştiği noktaya kadar olan kısım üzerinde ve bu kısımla bağlantılı olan cadde ve sokaklarda 50 metre derinliğe kadar olan bölgede mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 60. Muğla Beşinci Noterliğinin; İsmet Çatak Caddesinin Hürriyet Sokak ile kesiştiği noktadan başlayarak, Koca Mustafa Efendi Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan kısmının Muğla Üçüncü Noterliğinin ihdas alanından çıkartılarak, İsmet Çatak Caddesinin Hürriyet Sokak ile kesiştiği noktadan başlayarak, İsmet Çatak Caddesinin 14. Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmın her iki tarafında ancak sadece bu kısmın sağ tarafının 100 metre derinliklerinde, 14. Sokağın devamla Haluk Özsoy Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Haluk Özsoy Caddesinin devamla Zihni Derin Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan bölümde ve bu bölümlerin her iki tarafında 100 metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 61. Bolu Yedinci Noterliğinin; D100 Karayolunun Şehitler Caddesi ile kesiştiği yerden başlamak üzere, Şehitler Caddesi devamla Kanalüstü Sokak ile Yetki Sokağın kesişerek oluşturduğu kavşağa kadar ve bu Caddeye açılan cadde ve sokaklarda sağlı ve sollu olarak her iki yönüne açılan sokaklarda 100 metre içeriye girmek üzere, mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 62. Serik Altıncı Noterliğinin; Atatürk Caddesinin Dumlupınar Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Doğu yönünde 2151. Sokak ile kesiştiği yere kadar her iki tarafının ve 200 metre derinliğe kadar olan kısmının, Atatürk Caddesinin Hacı Azmi Akman Caddesi ile kesiştiği yerden Kuzey yönünde Namık Kemal Caddesi ile kesiştiği yere kadar çift yönlü, Namık Kemal Caddesinin Doğu yönünde Kazım Karabekir Caddesi kesiştiği yere kadar çift yönlü, Kazım Karabekir Caddesinin Güney yönünde 2149. Sokak ile birleştiği yere ve devamla bu Sokağın 2153. Sokakla birleştiği yere kadar Batı cepheli tek yönlü olarak, 2153. Sokağın 2151. Sokak ile kesiştiği yere kadar Batı yönünde, 2151. Sokağın Atatürk Caddesi ile birleştiği yere kadar Batı yönünde tek taraflı olarak Serik Dördüncü Noterliğinin ihdas alanından çıkartılarak, 2151. Sokak ile Atatürk Caddesinin Batı yönünde Hacı Azmi Akman Caddesi ile kesiştiği yere kadar çift yönlü, Hacı Azmi Akman Caddesinin Kuzeyde 2154. Sokak ile kesiştiği yere kadar Doğu cepheli olarak tek yönlü, 2154. Sokağın Doğu yönünde 2161. Sokak ile kesiştiği yere kadar çift yönlü, 2161. Sokağın Güney yönünde 2153. Sokak ile kesiştiği yere kadar çift yönlü, 2153. Sokağın Doğu yönünde 2151. Sokak ile kesiştiği yere kadar çift yönlü, 2151. Sokağın Güney yönünde Atatürk Caddesi ile kesiştiği yere kadar Batı cepheli olarak tek yönlü, belirtilen bu kısımlarda Atatürk Caddesinin Kuzey cephesi, Hacı Azmi Akman Caddesinin Doğu cephesi ve 2154., 2161., 2153., 2151. Sokaklar içinde kalan alan içerisindeki tüm cadde ve sokaklar olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 63. Bafra Dördüncü Noterliğinin; Aynalı Sokağın Yeni Hastane Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak İshaklı Caddesi ile kesiştiği yere kadar, İshaklı Caddesinden devamla bu Caddenin Gençlik Caddesiyle kesiştiği yere kadar, Gençlik Caddesinden devamla bu Caddenin Şirin Sokak ile kesiştiği yere kadar, Şirin Sokaktan devamla bu Sokağın Halitoğlu Sokakla kesiştiği yere kadar, Halitoğlu Sokaktan devamla bu Sokağın Yeni Hastane Sokak ile kesiştiği yere kadar ve Yeni Hastane Sokağından devamla bu Sokağın başlangıçtaki Aynalı Sokakla kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 64. Kırklareli Üçüncü Noterliğinin; Eriklice Caddesinin Waldorf Caddesiyle kesiştiği yerden Bademlik Caddesiyle kesiştiği yere kadar olan kısmında ve bu kısma her iki tarafından açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde,diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 65. Nevşehir Sekizinci Noterliğinin; D302 Karayolunun (Ürgüp Caddesinin) Gültepe Sokağı ile kesiştiği yerden başlayarak, Gültepe Sokağının Azimli Sokağı ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Azimli Sokağın Oğuzhan Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Oğuzhan Sokağının Zambak Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Zambak Sokağın Solmaz Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Solmaz Sokağın D302 Karayolu ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla D302 Karayolunun Gazi Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Gazi Caddesinin Akyol Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Akyol Sokağın Gültepe Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Gültepe Sokağın D302 Karayolu ile kesiştiği yere kadar olan kısımlarda ve bu kısımların içerisinde kalan alandaki tüm cadde ve sokakları kapsayacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 66. Birecik İkinci Noterliğinin; Hastane Caddesinin Lise Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Hastane Caddesinin Kelaynak Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Kelaynak Sokağın 10 Temmuz Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla 10 Temmuz Caddesinin Lise Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Lise Caddesinin Hastane Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısım üzerinde ve Hastane Caddesi ile 10 Temmuz Caddesine açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliğine kadar olan kısımda olmak üzere mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 67. Çankırı Üçüncü Noterliğinin; Aksu Mahallesi Zafer Caddesinin Yanlar Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Zafer Caddesinin Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile kesiştiği yerekadar, Ali İnandık Caddesinin Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Ali İnandık Caddesinin Taş Mescid Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Kardelen Sokağın Ali İnandık Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Kardelen Sokağın Taş Mescid Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Taş Mescid Caddesinin Kardelen Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Taş Mescid Caddesinin İsfendiyar Sokak ile kesiştiği yere kadar, İsfendiyar Sokağın Taş Mescid Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, İsfendiyar Sokağın Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Yanlar Caddesinin Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Yanlar Caddesinin Zafer Caddesi ile kesiştiği yere kadar ve Mehmet Akif Ersoy Caddesinin, Yanlar Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Mehmet Akif Ersoy Caddesinin Zafer Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümde ve bu bölümlere açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 68. Yomra Üçüncü Noterliğinin; Trabzon Caddesinin, Gemi Yolu Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak 2. Oymalı Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında, bu kısma açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde ve bu kısmın kuzeyinde sahil yoluna kadar olan (kıyı şeridi dahil) alanda yer alan tüm cadde ve sokaklarda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 69. Nazilli Beşinci Noterliğinin; 505. Sokağın Mehmet Özalp Bulvarı ile kesiştiği kavşaktan başlayarak, 505. Sokak boyunca, 505. Sokağın 172. Sokak ile kesiştiği yere kadar, Şehit Naci Ülker Bulvarının Denizli - Aydın yolu ile kesiştiği yerden başlayarak, Şehit Naci Ülker Bulvarını devamla bu Bulvarın 537. ve 429. Sokaklarla kesiştiği noktaya kadar olan bölümde sağlı sollu ve iki taraftan içeri doğru 100 metre derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 70. Tire Üçüncü Noterliğinin; İstasyon Caddesinin 19 Mayıs ve Faik Tokluoğlu Caddeleri ile kesiştiği yerden başlayarak, İstasyon Caddesinin Cumhuriyet Meydanı ile kesiştiği yere kadar olan kısımın her iki tarafında ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 100'er metre derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 71. Tatvan İkinci Noterliğinin; Cumhuriyet Caddesinin İskele Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Cumhuriyet Caddesi boyunca bu Caddenin Güzeldere Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısmın her iki tarafının 50 metre derinliklerine kadar olacak şekilde mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 72. Salihli Altıncı Noterliğinin; Şüheda Caddesinin Kurudere Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, devamındaki Park Caddesinin Çiçek Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmın her iki tarafında ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olmak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 73. Kadirli Üçüncü Noterliğinin; Cengiz Topel Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarının (Osmaniye Bulvarı) 1285. Sokakla kesiştiği yerden başlayarak, Çanakkale Caddesinin bulunduğu kavşağa kadar olan kısımda sağlı sollu 50'şer metre ara sokaklara girebilecek şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 74. Erbaa İkinci Noterliğinin; Gazi Bulvarının Recep Tayyip Erdoğan Bulvarıyla (Amasya - Erzurum Karayolu) kesiştiği yerden devamla Doğu yönünde İhsan Kocaoğlu Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar, İhsan Kocaoğlu Caddesinden Güneye doğru devamla Kestane Caddesinin İzzettin Çağpar Caddesiyle birleştiği noktaya kadar, İzzettin Çağpar Caddesinin Gazi Bulvarı ile kesiştiği noktadan Gazi Bulvarının Doğu yönünün (Gazi Bulvarının ihdas alanı içinde kalan sadece Doğu yönü) Kuzeye doğru Recep Tayyip Erdoğan Bulvarıyla (Amasya- Erzurum Karayolu) kesiştiği noktaya kadar olan içinde kalan cadde ve sokakların tamamında olmak üzere mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 75. Edirne Yedinci Noterliğinin; Abdi İpekçi Caddesinin Şehit Polis Memuru Nefize Çetin Özsoy Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, bu Caddenin Bülent Ecevit Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısım üzerinde ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 76. Afyonkarahisar Dokuzuncu Noterliğinin; Atatürk Bulvarı - İzmir İstasyon Caddesi ve Birlik Caddesi arasında kalan adanın tamamında ve Atatürk Bulvarının - İzmir İstasyon Caddesinin ve Birlik Caddesinin bu ada etrafında kalan bölümlerinin üzerinde, Atatürk Bulvarının İzmir İstasyon Caddesi ile kesiştiği yerden Birlik Caddesi ile kesiştiği yere, Birlik Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden İzmir İstasyon Caddesi ile kesiştiği yere ve İzmir İstasyon Caddesinin Atatürk Bulvarı ile Birlik Caddesi arasında kalan kısmında ayrıca bu caddelerden ada dışına açılan-açılacak sağlı-sollu sokakların ilk 50'şer metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 77. Afyonkarahisar Onuncu Noterliğinin; Hamm Bulvarının Cahar Dudayev Caddesi ve Prof. Dr. Abdulkadir Akcan Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Şehit Yücel Işık Caddesi ve Hüseyin Tiryakioğlu Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar olan kısmında (Cahar Dudayev Caddesi ve Prof. Dr. Abdulkadir Akcan Caddesi ile Şehit Yücel Işık Caddesive Hüseyin Tiryakioğlu Caddesi hariç olmak üzere) ve bu kısma açılan sağlı - sollu cadde ve sokakların ilk 100'er metre derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 78. Afyonkarahisar Onikinci Noterliğinin; Afyon Çevre Yolunun Atatürk Bulvarı ile kesiştiği yerden başlayarak, Kütahya Yolu ile kesiştiği yere kadar olan kısmının her iki tarafında ve bu kısma açılan sağlı-solu sokak ve caddelerin ilk 100'er metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 79. Çanakkale Yedinci Noterliğinin; Şehit Gürol Caddesinin Troya Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak Troya Caddesi boyunca devamla bu Caddenin Reşat Tabak Caddesi ile kesiştiği nokta, Reşat Tabak Caddesi ve devamındaki Tosun Sokaktan Mustafa Kemal İlköğretim Okulu sınırına ve buradan Şehit Gürol Caddesinden devamla bu Caddenin başlangıçtaki Troya Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan alanda ve bu Caddelerin her iki tarafından, sağ ve soldan 50'şer metre derinliğe kadar olan bölgede, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 80. Aksaray Dokuzuncu Noterliğinin; Hacılar Harmanı Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarının (6.Bulvar) Konya Caddesi (5. Bulvar) ile kesiştiği kavşaktan başlayarak, Konya Caddesinden devamla bu Caddenin 50. Cadde (15 Temmuz Şehitler Bulvarı) ile kesiştiği noktaya kadar, 50. Caddeden devamla bu Caddenin 49. Cadde ile kesiştiği noktaya kadar, yine 49. Caddeden devamla bu Caddenin Alparslan Türkeş Bulvarı ile kesiştiği noktaya kadar, Alparslan Türkeş Bulvarından devamla bu Bulvarın başlangıç noktası olan Konya Caddesi ile kesiştiği nokta ile çerçevelenen bölge içerisinde kalan tüm cadde ve sokaklar dahil olmak üzeremevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 81. Aksaray Onbirinci Noterliğinin; Bahçesaray Mahallesi Adana Aksaray Otoyolunun (D750) 50. Cadde ile kesiştiği noktadan başlayarak, Aksaray - Adana Otoyolundan devamla bu Otoyolun Recep Tayyip Erdoğan Bulvarıyla kesiştiği noktaya kadar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarından devamla bu Bulvarın 10. Bulvar ile kesiştiği noktaya kadar, 10. Bulvardan devamla bu Bulvarın 5746. Sokakla kesiştiği noktaya kadar, 5746. Sokağın devamla ve bu Sokağın devamı olan 5753. Sokaktan devamla bu Sokağın 50. Cadde ile kesiştiği noktaya kadar, 50. Caddeden devamla bu Caddenin başlangıç noktası olan Adana - Aksaray Otoyolunun kesiştiği nokta ile çevrili alanda kalan tüm cadde ve sokaklar dahil olmak üzere ve dahilinde Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile birleşik Erenler Organize Sanayi Bölgesinin tüm cadde ve sokakları içerisinde kurulmak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 82. Aksaray Onikinci Noterliğinin; Hasas Caddesinin 26. Cadde ile kesiştiği yerden başlayarak, 26. Caddenin Nevşehir Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Nevşehir Caddesinin 3. Bulvar (D-300 Aksaray Nevşehir Karayolu) ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla 3. Bulvarın Hasas Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Hasas Caddesinin 26. Cadde ile kesiştiği yere kadar olan alan içerisinde kalan tüm cadde ve sokaklar dahil olmak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 83. Soma Üçüncü Noterliğinin; Gazi Osman Paşa Caddesinin Nazım Usluoğlu Caddesi ve Bağlar Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Gazi Osman Paşa Caddesi boyunca batı yönünde devamla Gazi Osman Paşa Caddesinin Emin Ali Özgür Caddesi ve Öğ. Fikri Şengün Sokak ile kesiştiği yere kadar Gazi Osman Paşa Caddesi boyunca ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 84. Bozüyük İkinci Noterliğinin; İsmet İnönü Caddesinin Hasan Hüseyin Ağa Sokak ve karşısında Temel Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, bu Caddenin Hacı Hafız Sokak ve Mektep Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan kısmında (başlangıç ve bitiş noktalarındaki sokak ve caddeler hariç olmak üzere) ve bu kısma açılan sağlı sollu cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olmak üzere mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 85. Manavgat Dokuzuncu Noterliğinin;Zübeyde Hanım Caddesinin 1060. Sokakla kesiştiği yerden başlayarak Konya-Manavgat Çevre Yolu ile kesiştiği kavşağa kadar olan kısmın batı cephesinin Manavgat Yedinci Noterliğinin ihdas alanından çıkartılarak;1060. Sokak, devamında 1501. Sokak ve güneye doğru devamla 1504. Sokağın Konya-Manavgat Yolu ile kesiştiği noktaya kadar bu Sokakların her iki cephesinde, Konya-Manavgat Yolunundoğuya doğru Zübeyde Hanım Caddesi ile kesiştiği yere kadar kuzey cephesi, Zübeyde Hanım Caddesinin Konya-Manavgat Yolu ile kesiştiği kavşaktan başlayarak 1060. Sokak ile kesiştiği noktaya kadar tek taraflı batı cephesinde ve bu sınırlar içinde kalan tüm bulvar, cadde ve sokaklarda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 86. Manavgat Onuncu Noterliğinin; Kemer Bulvarının Manavgat Caddesi ile kesiştiği noktadan başlamak üzere, Güneybatı yönüne, Kemer Bulvarından devamla Side Bulvarının İnönü Bulvarı ile kesiştiği noktadan başlamak üzere, Güneydoğu yönüne, Atatürk Bulvarından devamla Adnan Menderes Bulvarının Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile kesiştiği noktadan devamla Kemer Caddesinin Manavgat Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan alan ve alanı belirlemek için sayılan tüm bulvar ve caddelerin çift yönü olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 87. Manavgat Onbirinci Noterliğinin; Antalya Bulvarının Ilıca Bulvarı ile kesiştiği yerden başlayarak, Ilıca Bulvarından devamla bu Caddenin İnönü Bulvarı ile kesiştiği yere kadar Doğu tek yönlü, İnönü Bulvarından Doğu yönüne devamla bu Bulvarın Güneyde Antalya Bulvarıyla kesiştiği yere kadar iki yönlü, Antalya Bulvarından Batı yönüne devamla bu Bulvarın Ilıca Bulvarı ile kesiştiği yere kadar Kuzeyde tek yönlü olmak üzere bu sınırların içerisinde kalan cadde ve sokakları kapsayacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 88. Bor İkinci Noterliğinin; Masat Caddesi ile D330 (Aksaray-Niğde) Karayolunun kesiştiği yerden başlayarak, D330 Karayolundan devamla bu yolun Ankara Yolu ve Sakarya Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Sakarya Caddesi ve devamındaki Haydar Özalp Caddesinin Masat Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Masat Caddesinin D330 (Ankara-Niğde) Karayolu ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısım içinde kalan alandaki tüm cadde ve sokaklar dahil olmak üzere ve de Sakarya Caddesi ile Haydar Özalp Caddesinin her iki cephesi dahil olmak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 89. Bucak Üçüncü Noterliğinin; Cumhuriyet Caddesi ve devamında Atatürk Caddesinin 3624. Sokak ile kesiştiği kavşağa, bu kavşaktan 3624. Sokağın İnan Caddesi ile kesiştiği noktaya ve devamında Barutlu Caddesinin Fevzi Paşa Caddesi ile birleştiği noktaya kadar ve Fevzi Paşa Caddesinin Cumhuriyet Caddesi ile kesiştiği bölüme kadar olan cadde ve sokakların her iki yanında ve bu sınırların içerisinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 90. Keşan Üçüncü Noterliğinin; Kurtuluş Caddesinin Mustafa Bey Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Beğendik Caddesi ve Paşa Yiğit Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve Kurtuluş Caddesine açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 91. Bartın Dördüncü Noterliğinin; Kaynarca Caddesinin 231. Sokak ile kesiştiği noktadan başlayarak, Kaynarca Caddesinin bitimi 190. Caddenin devamıyla bu Caddenin Bartın - Ankara Karayoluyla kesiştiği noktaya kadar, Kaynarca Caddesi ile 190. Caddenin her iki yakasına (sağ ve sol) açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliğinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 92. Ödemiş Dördüncü Noterliğinin; Şehit Adnan Menderes Bulvarının Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Adnan Menderes Bulvarını devamla bu Bulvarın 1081. ve 1257. Sokaklar ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde sağlı sollu ve bu bölüme açılan cadde ve sokaklarda 100 metre derinliklerine kadar olan kısım Ödemiş Üçüncü Noterliğinin ihdas alanından çıkartılarak, Şehit Adnan Menderes Bulvarının Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Adnan Menderes Bulvarını devamla bu Bulvarın 1081. ve 1257. Sokaklar ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde sağlı sollu ve bu bölüme açılan cadde ve sokaklarda 100 metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 93. Isparta Dokuzuncu Noterliğinin; Süleyman Demirel Caddesinin, 154. Cadde ile kesiştiği kavşaktan doğu istikametinde, tek taraflı olarak kuzey cephesi, 154. Caddenin, Namık Kemal Caddesi ile kesiştiği kavşaktan, kuzeydoğuya doğru devam ederek 160. Cadde ile kesiştiği noktaya kadar, Namık Kemal Caddesinin her iki cephesi, 160. Caddenin, Süleyman Demirel Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar tek yönlü olarak güney cephesi, Süleyman Demirel Caddesinin, 154. Cadde ile kesiştiği kavşağa kadar tek yönlü olarak doğu cephesinde ve bu sınırlar içerisindeki tüm cadde ve sokaklarda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 94. Isparta Onuncu Noterliğinin; Süleyman Demirel Caddesinin, Otogar Kavşağında 108. Cadde ile birleştiği noktadan, batı istikametinde Hilmi Çakmakçı Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar her iki cephesi, Hilmi Çakmakçı Caddesi ve kuzeye doğru Medine Caddesi olarak devam eden caddelerin, Ertokuş Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar olan bölümlerinde tek taraflı doğu cepheleri, Ertokuş Caddesinin kuzeydoğu yönünde Süleyman Demirel Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar bu Caddenin tek yönlü güney cephesi, Süleyman Demirel Caddesinin, güney istikametinde 108. Cadde ile kesiştiği kavşağa kadar olan bölümünde tek taraflı batı cephesinde ve bu sınırlar içerisindeki tüm cadde ve sokaklarda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 95. Isparta Onbirinci Noterliğinin; Atatürk Bulvarının 153. Cadde ile kesiştiği noktanın Doğu cephesinden başlayarak, 154. Cadde ile kesiştiği yerden Kuzeydoğuya doğru, 3242. Sokaktan devamla 3235. Sokak ve Doğan Kımıllı Caddesi ile birleşerek Güneye doğru, Atatürk Bulvarı ile kesiştiği kavşağın 153. Cadde ile kesiştiği noktaya kadar olan sınırlar içerisinde kalan tüm cadde ve sokaklar olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 96. Tokat Altıncı Noterliğinin; Kuzeyde Vali Ayhan Çevik Caddesinin Geksi Caddesi ile kesiştiği noktadan güneye doğru Geksi Caddesi boyunca devamla Geksi Caddesinin İbni Kemal Caddesinin kuzey cenahındaki yol ile kesiştiği noktadan doğuya doğru İbni Kemal Caddesinin Kuzey yakası boyunca devamla (Mehmet Akif Ersoy Caddesinin) Fatih Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar ve kuzeye doğru Fatih Caddesi boyunca devamla Fatih Caddesinin Vali Ayhan Çevik Caddesiyle kesiştiği noktaya kadar olan alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 97. Tokat Yedinci Noterliğinin; Gaziosmanpaşa Bulvarının, 2504. Sokak ve Mehmet Aksu Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak, 608. Sokak ve 41. Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısmın her iki tarafına açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinin Tokat Beşinci Noterliğin ihdas alanından çıkartılarak, Gaziosmanpaşa Bulvarının, 2504. Sokak ve Mehmet Aksu Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak, 608. Sokak ve 41.Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısmın her iki tarafına açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 98. Turgutlu Dördüncü Noterliğinin; Halis Kavak Meydanından başlamak üzere Piyaleoğlu Caddesinin Muallim İsmail Hakkı Sokakla kesiştiği yere kadar, Piyaleoğlu Caddesi üzerinde, Halis Kavak Meydanından başlamak üzere Atatürk Bulvarının Muallim İsmail Hakkı Sokakla kesiştiği yere kadar Atatürk Bulvarı üzerinde ve Muallim İsmail Hakkı Sokağın Atatürk Bulvarı ve Piyaleoğlu Caddesi ile kesiştiği kısım üzerinde, ayrıca Halis Kavak Meydanından başlamak üzere Demirel Sokağın Türkmen Yolu ile kesiştği yere kadar olan Demirel Sokağı üzerinde ve bu cadde ve sokakların her iki tarafında ve bu cadde ve sokaklara açılan sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 99. Turgutlu Beşinci Noterliğinin; Fatih Caddesinin Uşak - İzmir Yolu ile kesiştiği noktadan başlamak üzere, Fatih Caddesi, Millet Caddesi, Mimar Sinan Caddesini devamla Mimar Sinan Caddesinin Uşak - İzmir Yolu ile kesiştiği yere kadar olan bölümün her iki tarafında ve bu bölüme açılan cadde ve sokaklarda 100 metre derinlikte mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 100. Sinop İkinci Noterliğinin; Bülent Ecevit Caddesinin Uğur Mumcu Meydanı ile kesiştiği yerden başlayarak, Uğur Mumcu Meydanından devamla Atatürk Caddesinin Hükümet Meydanıyla kesiştiği yere kadar, buradan devamla İtfaiye Caddesinin 2 Nolu Sokak ile kesiştiği noktaya kadar olan yerlerin doğu tarafında kalan tüm cadde ve sokaklar ile belirtilen cadde ve sokakların her iki tarafında mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 101. Elbistan Üçüncü Noterliğinin; Dulkadiroğlu Caddesinin Muratoğlu Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Pınarbaşı Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 102. Elbistan Dördüncü Noterliğinin; Adnan Menderes Bulvarının Hamza Akbaş Caddesi ve SögütlüCaddesinin kesiştiği noktadan başlayarak, Adnan Menderes Bulvarını devamla Terminal Caddesi ve Tepebaşı Caddesinin kesiştiği noktaya kadar olan kısım üzerinde ve bu kısımla bağlantılı olan cadde ve sokaklarda 50 metre derinliğe kadar olan bölgede, mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 103. Akşehir Üçüncü Noterliğinin; Hastane Caddesi ile Sanayi Bulvarının kesiştiği noktadan başlamak üzere, Sanayi Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Gazi Bulvarının Hastane Caddesi ile birleştiği alan ve bu alan içerisindeki tüm cadde ve sokaklar ile bu sınırları oluşturan cadde ve sokakların üzerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 104. Rize Beşinci Noterliğinin; Şehirlerarası Otobüs Terminalinin (Otogarın) doğusundaki İtfaiye Sokağının batı kısmından itibaren, bu Sokağın kuzeyde Cumhuriyet Caddesi ve Menderes Bulvarını keserek sahile kadar inen sokak, güneyde İtfaiye Sokağın Atatürk Caddesi ile kesiştiği kavşaktan Saraç Sokak ve Tatoğlu Sokak ile çevrili, batıda Mermerdelen Mahallesi 1 nolu Soğuksu Sokağı ve devamındaki Murat Sokağının Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Menderes Bulvarını keserek sahile kadar uzanan yol ile çevrili alanda ve bu alanı çerçeveleyen bulvar, cadde ve sokakların bu alana bakan kısımlarında diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 105. Rize Altıncı Noterliğinin; Doğuda Dağınıksu Deresi ile Batıda Taşlı Deresi olmak üzere bu iki doğal derenin oluşturduğu sınır arasında kalan alandaki tüm cadde ve sokaklar üzerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 106. Kozan Üçüncü Noterliğinin; Adana Caddesi ile Şevkipaşa Caddesinin kesiştiği yerden başlayarak, Adana Caddesinin Sırkıntı Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısmın sağ ve soldan 50'şer metre derinliğe kadar olmak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 107. Samandağ İkinci Noterliğinin; Sivas Şehitleri Caddesinin Tünel Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Sivas Şehitleri Caddesinden devamla bu Caddenin Güneş Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 108. Osmaniye Dokuzuncu Noterliğinin; Fakıuşağı Mahallesi Derebaşı Sokak, Prof. Dr. Alper Akınoğlu Caddesi, Kazım Tülüce Bulvarının kesiştiği kavşaktan başlayarak (Derebaşı Sokak ve Prof. Dr. Alper Akınoğlu Caddesi girişleri hariç olmak üzere), Kazım Tülüce Bulvarını devamla bu Bulvarın mahalle içinde bittiği 45014. Sokağa kadar sağlı sollu 300'er metre ara sokaklara girebilecek şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 109. Osmaniye Onuncu Noterliğinin; 10017. Sokağın 10020. Sokakla kesiştiği yerden başlamak üzere, 10017. Sokağın Akyar Caddesi ile kesiştiği yere kadar sağlı sollu 100 metre derinliklerine kadar olan alanda mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 110. Osmaniye Onbirinci Noterliğinin; 8504. Sokağın Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, 8519. Sokak ve 8515. Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 111. Sorgun Üçüncü Noterliğinin; Cumhuriyet Caddesinin Yılmaz Kılıçarslan Caddesi (Hikmet Caddesi) ile kesiştiği yerden başlayarak, Cumhuriyet Caddesinin Reisbey Caddesi ve Agah Efendi Caddesiyle kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 112. Ereğli (Zonguldak) Beşinci Noterliğinin; Belen Yeni Mahalle 1 Nolu Sanayi Sitesi içerisinde bulunan S.S. Çilek Oto Galericiler Sitesi içinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 113. Vezirköprü İkinci Noterliğinin; Köprülüler Caddesinin Akasya Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Kemal Şengül Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 114. Kastamonu Beşinci Noterliğinin; Ankara Caddesi bitimi Halime Çavuş Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayıp, Stadyum Caddesi ile devam ederek, Şelale Sokakla kestiği ve Stadyum Caddesi bitimi ile başlayan Araç Caddesi ile devam eden Platin Sokak, Hacıdede Sokak, Şeyh Şaban-ı Veli Caddesi, Sinanbey Parkı kesiştiği alandan devam ederek, Cumhuriyet Caddesi ile Kaybılar Sokakla kestiği noktadan, 125. Yıl Atatürk Caddesi ile devam ederek, Gaipler Sokak, Satı Kahya Sokak, Yonca Sokak, Horozoğlu Sokak, Başar Sokak ve Hakkı İnan Caddesi dahil başlangıçtaki Halime Çavuş Caddesi ile Ankara Caddesinin kesiştiği alana kadar cadde ve sokakların her iki yakasına açılan sokakların 50 metre derinliğinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 115. Kastamonu Altıncı Noterliğinin; Miralay Halit Bey Caddesinin 57. Alay Bulvarı (Çevre Yolu) ile kesiştiği kavşaktan başlayarak, Miralay Halit Bey Caddesinin Baharlı Sokak ile kesiştiği yere kadar caddenin sağ ve sol tarafında 100'er metre derinliklerinde, Miralay Halit Bey Caddesinin Baharlı Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Baharlı Sokağın Cankat Sokak ile kesiştiği yere kadar ve Cankat Sokağının üzerinde olmak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 116. Karabük Beşinci Noterliğinin; Zonguldak Caddesinin Huzur Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Ateş Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 100'er metre derinliklerinde olmak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 117. Biga Üçüncü Noterliğinin; Çan Caddesinin sağ ve soldan Hasan Özden Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Çan Caddesi yolu boyunca bu Caddenin 105.Sokak ile Rafet Gürkaynak Caddesiyle kesiştiği yere kadar yolun her iki tarafından, sağ ve soldan 30 metre derinliğe kadar olan bölgede, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 118. Mustafakemalpaşa Üçüncü Noterliğinin; Bursa Caddesinin Garaj Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Bursa Caddesinin Şehit Adnan Yıldız Sokak ve Cumhuriyet Bulvarı ile kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısmın sağ ve soldan 50'şer metre derinliğe kadar olmak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 119. Düzce Dokuzuncu Noterliğinin; İstanbul Caddesinin 1050. Bulvar ile kesiştiği noktadan başlayarak 1050. Bulvar ve devamında 1050. Sokağın D100 Yan Yolu ile kesiştiği nokta, buradan D100 Yan Yolundan devamla bu Yolun Kayışoğlu Sokak ile kesiştiği nokta, Kayışoğlu sokaktan devamla Tekniker Sokak ve devamında 725. Sokağın İstanbul Caddesiyle kesiştiği nokta ve İstanbul Caddesinden devamla bu Caddenin başlangıcındaki 1050. Bulvar ile kesiştiği nokta ile çevrili alan içinde ve İstanbul Caddesine her iki yönünden açılan sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 120. Düzce Onuncu Noterliğinin; Eski Bolu Caddesinin D100 Karayolu ile birleştiği yerden başlayarak, bu Caddenin devamı ile Şehit Sadık Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısım üzerinde ve bu kısma sağlı - sollu olarak her iki yönüne açılan sokaklarda 50 metre içeriye girmek üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 121. Düzce Onbirinci Noterliğinin; D-100 Karayolu (İstanbul-Ankara eski asfaltı) ile Akçakoca istikametine giden Akçakoca Karayolu Kavşağı merkez olmak üzere Düzce Akçakoca istikametine doğru devam eden ana caddenin tamamı Düzce Altıncı Noterliğinin ihdas alanından çıkartılarak,D-100 Karayolunun Düzce-Akçakoca yolu ile kesiştiği yerden başlayarak, Düzce- Akçakoca Yolunun1247. Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla 1247. Sokağın Hürriyet Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Hürriyet Caddesinin D-100 Karayolu ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla D-100 Karayolunun Düzce- Akçakoca Yolu ile kesiştiği yere kadar olan alan içerisinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 122. Bergama Dördüncü Noterliğinin; Adnan Menderes Bulvarının Atatürk Bulvarı ile kesiştiği yerden başlayarak, Adnan Menderes Bulvarının Kayhan Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında ve bu kısmın her iki tarafında ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 100'er metre derinliklerine kadar olan alanda mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 123. Ordu Sekizinci Noterliğinin; Kuzeyde Bülent Ecevit Bulvarının (Sahil Caddesi) Batıda 4. Sokakla kesiştiği nokta ile Doğuda 94. Sokakla kesiştiği noktaya kadar (Bülent Ecevit Bulvarının her iki yönü dahil), Doğuda 94. Sokaktan Güneye doğru Perşembe Caddesinden devamla 87. Sokak boyunca, Batıda 4. Sokaktan Güneydoğuya doğru 83. Sokakla kesiştiği
 

noktaya kadar, Güneyde Perşembe Caddesi devamla 87. Sokak, devamla 90. Sokak, devamla 86. Sokak, devamla 85. Sokak, devamla 84. Sokak, devamla 83. Sokak boyunca olmak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

 1. Ordu Dokuzuncu Noterliğinin; Zübeyde Hanım Caddesinin Şehit Alaattin Emekçi Sokakla kesiştiği yerden başlayarak, Dr. Fahrettin Önsel Caddesiyle kesiştiği yere kadar, buradan devamla Dr. Fahrettin Önsel Caddesinin Dr. Gündüz Çelebioğlu Caddesiyle kesiştiği yere kadar, buradan devamla Dr. Gündüz Çelebioğlu Caddesinin Şehit Alaattin Emekçi Sokakla kesiştiği yere kadar, buradan devamla Şehit Alaattin Emekçi Sokağının Zübeyde Hanım Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan alan içerisindeki tüm cadde ve sokaklar ile sınırları belirleyen cadde ve sokakların her iki tarafında mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 2. Akhisar Beşinci Noterliğinin; Şehit Polis Cemal Ilgaz Caddesinin Akhisar Milli Egemenlik Meydanı ile kesiştiği yerden başlayarak, aynı zamanda Akhisar Cezaevinin başlangıç köşesi olan 236 Sokak ile kesiştiği yere kadar bu Cadde boyunca ve bu caddelere açılan sokakların 100 metre derinliklerinde,diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 3. Akhisar Altıncı Noterliğinin; Mustafa Kirazoğlu Caddesinin (144. Sokak) Mürüvet Hızlıkol Caddesi (150. Sokak) ile kesiştiği yerden başlayarak, 224. Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısımda, bu kısmın her iki tarafında ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 100'er metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 4. Bulancak İkinci Noterliğinin; Meydan Caddesi ve Atatürk Caddesinin Millet Caddesi ile kesiştiği noktadan devamla Millet Caddesinin Şemsettin Caddesi ile kesiştiği noktadan Şemsettin Caddesinin devamını takip eden sınırın doğusunda kalan alandaki cadde ve sokaklarda mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 5. Tavşanlı Üçüncü Noterliğinin; Haşim Benli Bulvarının Çevre Yolu ile kesiştiği yerden başlayarak, bu Bulvarın Milli Egemenlik Caddesi ve Kuruçay Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmının her iki tarafında ve Haşim Benli Bulvarının belirtilen kısmının Batı yönlü sokakları hariç olmak üzere, Doğu yönündeki Kuruçay Caddesi, Kibar Sokak, Vural Sokak, Akseven Sokak, Zümrüt Sokak ve Serdar Sokak içlerine doğru 100'er metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
 6. Gölcük Beşinci Noterliğinin; Sahil Caddesinin, Hızır Reis Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak devamı ile Çelebi Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar, Çelebi Caddesinden devamla Çelebi Caddesinin Ali Uçar Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar ve buradan Ali Uçar Caddesinden devamla Ali Uçar Caddesinin Yavuz Caddesiyle kesiştiği nokta ve buradan Yavuz Caddesinden devamla bu Caddenin 130. Sokakla kesiştiği nokta, 130. Sokaktan devamla bu Sokağın Hızır Reis Caddesi ile kesiştiği nokta, Hızır Reis Caddesinden devamla bu Caddenin başlangıçtaki Sahil Caddesiyle kesiştiği noktayla çevrili alanda ve bu Caddelerin iki yönüne açılan sokakların 50'şer metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

13469/2/1-1

Açılmasına karar verilmiştir. İlan olunur.

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler