,

8’inci Yargı Paketinde makul süre ayarı

Adalet Bakanlığı’nın 8’inci Yargı Paketi, değerlendirilmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a gönderildi.

8’inci Yargı Paketinde makul süre ayarı

 AYM’nin dosya üzerinden baktığı davaların kısa sürede sonuçlandırılması için gereken düzenleme de 67 maddelik yargı paketine girdi. Makul sürede yargılanma hakkı daha etkin korunacak. Bu çerçevede Anayasa Mahkemesi’nin makul sürede yargılama yapması sağlanacak. Böylece bireysel başvurulardan kaynaklı toplumsal beklenti çözülecek.

SORUŞTURMA SÜRECİ GÜÇLENDİRİLECEK

Düzenleme, yargıda hedef süre stratejisi kapsamında hazırlandı. Yargıda hedef süre uygulaması da tamamlanacak. Yargılama süreçlerinin şeffaflığı artırılacak. Yargı Reform Paketi’nde yer alacak düzenlemelerle, kovuşturma öncesi çözüm araçları ve soruşturma süreçleri güçlendirilecek. Başta adil yargılanma hakkı olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması ilkesi daha işlevsel hale getirilecek. Böylece suç ve yaptırım sistemi yeniden düzenlenecek.

YARGININ YÜKÜ AZALTILACAK

Mahkemelerin görev alanları yeniden düzenlenecek. Bu kapsamda, bazı basit fiillere ilişkin süreçlerin kısaltılması sağlanarak, yargı yükü hafifletilecek. Çocuk adaleti sistemi, onarıcı adalet yaklaşımıyla yeniden yapılandırılacak. Mağdur odaklı bir yaklaşım benimsenecek. İcra ve iflas sisteminde köklü değişikliklere gidilecek. Yönetim, personel ve teşkilat yapısı güçlendirilecek.

UĞUR DUYAN

Kaynak : Yenişafak Gazetesi

İlişkili Haberler

Manşetler