,

6 Kuruma 25 kadro ihdasına ilişkin Kararname yayımlandı

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesi ve İhdas Edilen Kadrolara Emsal Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 123)

6 Kuruma 25 kadro ihdasına ilişkin Kararname yayımlandı

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına kadro ihdas edilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre;

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının taşra teşkilatına 5 aile sosyal destek uzmanı, Diyanet İşleri Başkanlığının merkez teşkilatına muhabir ve yönetmen, Gençlik ve Spor Bakanlığının taşra teşkilatına 5 gençlik hizmetleri memuru ve 5 spor uzmanı, İçişleri Bakanlığının taşra teşkilatına 5 çağrı karşılama memuru, İletişim Başkanlığının merkez teşkilatına 2 iletişim memuru, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının merkez teşkilatına sınav hizmetleri görevlisi kadroları ihdas edildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA KADRO İHDAS EDİLMESİ VE İHDAS EDİLEN KADROLARA EMSAL BELİRLENMESİ
 HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 123

MADDE 1- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

MADDE 2- Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca karşılarında gösterilen kadro unvanlarına denktir.

MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

14 Şubat 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI 
 

(1) SAYILI LİSTE

KURUMU : AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI TEŞKİLATI : TAŞRA

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GÎH

Aile Sosyal Destek Uzmanı

5

5

TOPLAM

5


KURUMU : DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GÎH

Muhabir

5

1

GİH

Yönetmen

5

1

TOPLAM

2


KURUMU : GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TEŞKİLATI : TAŞRA

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GÎH

Gençlik Hizmetleri Memuru

5

5

GÎH

Spor Uzmanı

5

5

TOPLAM

10


KURUMU : İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLATI : TAŞRA

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GÎH

Çağrı Karşılama Memuru

5

5

TOPLAM

5


KURUMU : İLETİŞİM BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GİH

İletişim Memuru

5

2

TOPLAM

2


KURUMU : ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADRONUN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GİH

Sınav Hizmetleri Görevlisi

5

1

TOPLAM

1


(2) SAYILI LİSTE

Kadronun

Denk Alınacak Kadronun

Unvanı

Hizmet Sınıfı

Unvanı

Hizmet Sınıfı

Aile Sosyal Destek Uzmanı

GİH

İş ve Meslek Danışmanı

GİH

Çağrı Karşılama Memuru

GİH

Bilgisayar İşletmeni

GİH

Gençlik Hizmetleri Memuru

GİH

Yurt Yönetim Memuru

GİH

İletişim Memuru

GİH

Mütercim

GİH

Muhabir

GİH

Uzman

GİH

Sınav Hizmetleri Görevlisi

GİH

Uzman

GİH

Spor Uzmanı

GİH

Uzman

GİH

Yönetmen

GİH

Uzman

GİH

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler