,

28 Şubat Davası sanıklarına af

Cezanın Kaldırılması ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8466, 8467, 8468, 8469, 8470, 8471, 8472) Resmi Gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat davası hükümlüsü eski generaller Çevik Bir, Çetin Doğan, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak ve Aydan Erol'un da aralarında bulunduğu 14 hükümlünün kalan cezalarını kaldırdı.

28 Şubat Davası sanıklarına af

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 14 hükümlünün kalan cezalarının, sürekli hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırmasına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 28 Şubat davası hükümlüsü eski orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, emekli korgeneral Yıldırım Türker, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak'ın kalan cezaları, sürekli hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırıldı.

Öte yandan hükümlüler Haci Sülük, Ali Efteraslan, Avni Yılmaz, Sevda Yüksel, Gülbey Sarıoğlu, Süleyman Tuna, Abdulhekim Yılmaz'ın cezaları aynı gerekçelerle affedildi.

Hükümlülerin kalan cezaları, sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hali kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu raporu nedeniyle Anayasa'nın 104. maddesinin 16. fıkrası hükmü uyarınca kaldırıldı.

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Karar Sayısı: 8459

Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek suçundan Ankara 5 inci Ağır Ceza Mahkemesinin 13/4/2018 tarihli ve E:2014/144, K:2018/248 sayılı kararıyla müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen, Elazığ İli, Merkez İlçesi, Aydınlar Mahallesi/Köyü, Cilt No;36, Hane No:6, Birey SıraNo: 18 nüfusuna kayıtlı olup, Mustafa ve Habibe’den olma, 25/5/1941 doğumlu, 25735663108 T.C. kimlik numaralı Fevzi TÜRKERİ’nin kalan cezası, Adalet Bakanlığının 12/5/2023 tarihli ve E- 35601974-102[102-0563-2023]-1077/56173 sayılı yazısı ekinde gönderilen ve adı geçenin kocama hali kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu 3 üncü Adli Tıp İhtisas Kurulunun 7/4/2023 tarihli ve 69365276-101.01.02-2023/48604/9356-7012 sayılı raporu sebebiyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü maddesinin onaltıncı fıkrası gereğince kaldırılmıştır.

Karar Sayısı: 8460

Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek suçundan Ankara 5 inci Ağır Ceza Mahkemesinin 13/4/2018 tarihli ve E:2014/144, K:2018/248 sayılı kararıyla müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen, Mersin îli, Tarsus İlçesi, İnceark Mahallesi/Köyü, CiltNo:22, Hane No:463, Birey SıraNo:5 nüfusuna kayıtlı olup, Ahmet Nafiz ve Fatma’dan olma, 27/9/1941 doğumlu, 20930155892 T.C. kimlik numaralı Yıldırım TÜRKER’in kalan cezası, Adalet Bakanlığının 18/5/2023 tarihli ve E- 35601974-102[102-0578-2023]-l 107/58854 sayılı yazısı ekinde gönderilen ve adı geçenin sürekli hastalık hali kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu 3 üncü Adli Tıp İhtisas Kurulunun 12/4/2023 tarihli ve 69365276-101.01.02-2023/48604/9358-7499 sayılı raporu ile 3/5/2023 tarihli ve 69365276-101.01.04-2023/60430/11134-8966 sayılı raporu sebebiyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü maddesinin onaltıncı fıkrası gereğince kaldırılmıştır.

Karar Sayısı: 8461

Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek suçundan Ankara 5 inci Ağır Ceza Mahkemesinin 13/4/2018 tarihli ve E:2014/144, K:2018/248 sayılı kararıyla müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen, Nevşehir î!i, Merkez İlçesi, Camiatik Mahallesi/Köyü, Cilt No:4, Hane No:76, Birey Sıra No:28 nüfusuna kayıtlı olup, Mustafa Hasip ve Lütfiye Türkan’dan olma, 18/11/1945 doğumlu, 59479270902 T.C. kimlik numaralı Cevat Temel ÖZKAYNAK’m kalan cezası, Adalet Bakanlığının 31/5/2023 tarihli ve E-35601974-102[102-0542-2023]-1162/63254 sayılı yazısı ekinde gönderilen ve adı geçenin kocama hali kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu 3 üncü Adli Tıp İhtisas Kurulunun 10/04/2023 tarihli ve 69365276-101.01.02- 2023/48618/9361-7334 sayılı raporu sebebiyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü maddesinin onaltıncı fikrası gereğince kaldırılmıştır.

Karar Sayısı: 8462

Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek suçundan Ankara 5 inci Ağır Ceza Mahkemesinin 13/4/2018 tarihli ve E:2014/144, K:2018/248 sayılı kararıyla müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen, Çorum îli, Merkez İlçesi, Kale Mahallesi/Köyü, Cilt No:5, Hane No:555, Birey Sıra No:9 nüfusuna kayıtlı olup, Osman ve Rabia’dan olma, 10/9/1946 doğumlu, 26446516172 T.C. kimlik numaralı Erol ÖZKASNAK’ın kalan cezası, Adalet Bakanlığının 31/5/2023 tarihli ve E-35601974-102[102-0616-2023]-l 161/63253 sayılı yazısı ekinde gönderilen ve adı geçenin sürekli hastalık hali kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu 3 üncü Adli Tıp İhtisas Kurulunun 12/4/2023 tarihli ve 69365276-101.01.02-2023/48613/9360-7497 sayılı raporu ile 3/5/2023 tarihli ve 69365276-101.01.04-2023/60428/11031-9000 sayılı raporu sebebiyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasımn 104 üncü maddesinin onaltıncı fıkrası gereğince kaldırılmıştır.

Karar Sayısı: 8463

Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek suçundan Ankara 5 inci Ağır Ceza Mahkemesinin 13/4/2018 tarihli ve B:2014/144, K:2018/248 sayılı kararıyla müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen, İzmir İli, Buca İlçesi, Valirahmibey Mahallesi/Köyü, Cilt No:20, Hane No:74, Birey Sıra No:12 nüfusuna kayıtlı olup, Hamit ve Zehra’dan olma, 14/5/1939 doğumlu, 41422543454 T,C. kimlik numaralı Çevik BİR’in kalan cezası, Adalet Bakanlığının 12/7/2023 tarihli ve E*35601974-102[102-0229-2023]-2622/71223 sayılı yazısı ekinde gönderilen ve adı geçenin kocama hali kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu 3 üncü Adli Tıp İhtisas Kurulunun 9/6/2023 tarihli ve 69365276-101.01.02-2023/82405/14508-13488 sayılı raporu sebebiyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü maddesinin onaltıncı fıkrası gereğince kaldırılmıştır.

Karar Sayısı: 8464

Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme suçundan Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 23/12/2019 tarihli ve E:2019/400, K:2019/585 sayılı kararıyla (2 kez) müebbet hapis cezası, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan 10 ay hapis cezası, kasten yaralama suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen ve bu cezalarının Kırşehir İnfaz Hakimliğinin 15/5/2024 tarihli ve E:2024/2013, K:2024/1973 sayılı kararıyla müebbet hapis, müebbet hapis ve 1 yıl 20 ay 15 gün hapis cezası olarak içtimaına hükmedilen Malatya İli, Pütürge İlçesi, Bölünmez Mahallesi/Köyü, Cilt No: 18, Hane No:34, Birey SıraNo:55 nüfusuna kayıtlı olup. Haşan ve Duriye’den olma, 6/4/1957 doğumlu, 33287019700 T.C. kimlik numaralı Haci SÜLÜK’ün kalan cezası, Adalet Bakanlığının 16/5/2024 tarihli ve E-35601974-102 [102-0747- 2023J-1130/35020 sayılı yazısı ekinde gönderilen ve adı geçenin sürekli hastalık ve kocama hali kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu 3 üncü Adli Tıp İhtisas Kurulunun 27/9/2023 tarihli ve 69365276-101.01.02-2023/139819/26750-26736 sayılı raporu sebebiyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü maddesinin on altıncı fıkrası gereğince kaldırılmıştır.

Karar Sayısı: 8465

Kasten öldürme suçundan Tunceli Ağır Ceza Mahkemesinin 29/1/2016 tarihli ve E:2015/214, K: 2016/21 sayılı kararıyla 25 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen, Tunceli İli, Hozat İlçesi, Kardelen Mahallesi/Köyü, Cilt No:5, Hane No:1, Birey Sıra No:19 nüfusuna kayıtlı olup, İbrahim ve Aslı’danolma, 3/2/1941 doğumlu, 30518173378 T.C. kimlik numaralı Aliefter ASLAN’ın kalan cezası Adalet Bakanlığımn 4/9/2023 tarihli ve E-3 5601974- 102[ 102-0785-2023]-2852/83031 sayılı yazısı ekinde gönderilen ve adı geçenin sürekli hastalık ve kocama hali kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu 3 üncü Adli Tıp İhtisas Kurulunun 19/7/2023 tarihli ve 69365276-101.01.02-2023/94045/16560-16164 sayılı raporu sebebiyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasımn 104 üncü maddesinin onaltıncı fıkrası gereğince kaldırılmıştır.

Karar Sayısı: 8466

Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Ordu 1 inci Ağır Ceza Mahkemesinin 31/1/2018 tarihli ve E:2016/254, K:2018/16 sayılı karanyla 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Ordu İli, Ulubey İlçesi, Durak Mahallesi/Köyü, Cilt No:14, Hane No:85, Birey Sıra No:50 nüfusuna kayıtlı olup, Mustafa ve Hanife’den olma, 1/5/1957 doğumlu, 21116581184 T.C. kimlik numaralı Avni YILMAZ’ın kalan cezası, Adalet Bakanlığının 26/2/2024 tarihli ve E-35601974-102[102-0882-2023]-371/13529 sayılı yazısı ekinde gönderilen ve adı geçenin sürekli hastalık hali kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu 3 üncü Adli Tıp İhtisas Kurulunun 31/7/2023 tarihli ve 69365276-101.01.02-2023/79301/14176-17942 sayılı raporu sebebiyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasmın 104 üncü maddesinin on altıncı fıkrası gereğince kaldırılmıştır.

Karar Sayısı: 8467

Kasten öldürme suçundan Bakırköy 11 inci Ağır Ceza Mahkemesinin 24/12/2014 tarihli ve E;2014/47, K:2014/296 sayılı kararıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen, Samsun İli, Havza İlçesi, Aşağısusuz Mahallesi/Köyü, Cilt No: 15, HaneNo:24, Birey SıraNo:32 nüfusuna kayıtlı olup, Mustafa ve Zeliha’dan olma, 1/1/1974 doğumlu, 63901234806 T.C. kimlik numaralı Sevda YÜKSEL’in kalan cezası, Adalet Bakanlığımn 18/12/2023 tarihli ve E-35601974-102-[102-0492-2023]-3709/121912 sayılı yazısı ekinde gönderilen ve adı geçenin sürekli hastalık hali kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu 3 üncü Adli Tıp İhtisas Kurulunun 12/5/2023 tarihli ve 69365276-101.01.02- 2023/63356/11350-10138 sayılı raporu sebebiyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü maddesinin on altıncı fıkrası gereğince kaldınlmıştır.

Karar Sayısı: 8468

Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Samsun 2 nci Ağır Ceza Mahkemesinin 21/3/2018 tarihli veE:2017/447, K:2018/101 sayılı kararıyla 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Samsun İli, Havza İlçesi, Kaleköy Mahallesi/Köyü, Cilt No:40, Hane No:2, Birey Sıra No:84 nüfusuna kayıtlı olup, Salim Emin ve Samiye’den olma, 1/9/1973 doğumlu, 57814390636 T,C. kimlik numaralı Gülbey SARIOĞLU’nun kalan cezası. Adalet Bakanlığının 1/3/2024 tarihli ve E-35601974-102[102-0534-2023]-362/13520 sayılı yazısı ekinde gönderilen ve adı geçenin sürekli hastalık hali kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu 3 üncü Adli Tıp İhtisas Kurulunun 1/11/2023 tarihli ve 69365276-101.01.02-2023/140131/26923-27404 sayılı raporu sebebiyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü maddesinin on altıncı fıkrası gereğince kaldırılmıştır.

Karar Sayısı: 8469

Kasten öldürmeye teşebbüs etme suçundan Denizli 4 üncü Ağır Ceza Mahkemesinin 5/5/2016 tarihli ve E:2015/198, K:2016/147 sayılı kararıyla 11 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen, Denizli İli, Çardak İlçesi, Gölcük Mahallesi/Köyü, Cilt No: 16, Hane No:40, Birey SıraNo:23 nüfusuna kayıtlı olup, Mehmet ve Rukiye’den olma, 4/1/1951 doğumlu, 39646112068 T.C. kimlik numaralı Süleyman TUNA’nın kalan cezası Adalet Bakanlığının 14/11/2023 tarihli ve E-35601974-102[102-0549-2022]-3338/101414 saydı yazısı ekinde gönderilen ve adı geçenin sürekli hastalık hali kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu 3 üncü Adli Tıp İhtisas Kurulunun 24/4/2023 tarihli ve69365276-101.01.02- 2023/51315/9651-8297sayılıve31/7/2023tarihlive69365276-101.01.02-2023/73717/13359- 17642 sayılı raporları sebebiyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü maddesinin on altıncı fıkrası gereğince kaldınlmıştır.

Karar Sayısı: 8470

Zonguldak 2 nci Ağır Ceza Mahkemesinin 18/5/2015 tarihli ve E:2010/180, K:2015/76 sayılı kararıyla tasarlayarak kan gütme saiki ile öldürme suçundan (3 kez) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, tasarlayarak kan gütme saiki ile öldürmeye teşebbüs suçundan (3 kez) 18 yıl hapis cezası ve yine farklı mağdurlara yönelik tasarlayarak kan gütme saiki ile öldürmeye teşebbüs suçundan (3 kez) 13 yıl hapis cezası, Van 2 nci Asliye Ceza Mahkemesinin 5/12/2013 tarihli ve E:2012/158, K:2013/463 sayılı kararıyla zincirleme olarak resmi belgede sahtecilik suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandınlmasına karar verilen ve bu cezalarının. Zonguldak 2 nci Ağır Ceza Mahkemesinin 3/12/2019 tarihli ve 2019/416 D.İş sayılı kararıyla (3 kez) ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 95 yıl 1 ay hapis cezası olarak içtimama hükmedilen Van İli, İpekyolu İlçesi, Ilıkaynak Mahallesi/Köyü, Cilt No:61, Hane No:25, Birey Sıra No:11 nüfusuna kayıtlı olup, Mehmet ve Geji'den olma, 17/11/1945 doğumlu, 36844595778 T.C. kimlik numaralı Abdulhekim YILMAZ’ın kalan cezası, Adalet Bakanlığının 18/12/2023 tarihli ve E-35601974-102-[102-0588-2023]-3795/126090 sayılı yazısı ekinde gönderilen ve adı geçenin sürekli hastalık ve kocama hali kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu 3 üncü Adli Tıp İhtisas Kurulunun 16/8/2023 tarihli ve 69365276-101.01.02- 2023/113695/20785-18548 sayılı raporu sebebiyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü maddesinin on altıncı fıkrası gereğince kaldınlmıştır.

Karar Sayısı: 8471

Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek suçundan Ankara 5 inci Ağır Ceza Mahkemesinin 13/4/2018 tarihli ve E:2014/144, K:2018/248 sayılı kararıyla müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen, Balıkesir İli, Susurluk İlçesi, Han Mahallesi/Köyü, Cilt No:2, Hane No:501, Birey Sıra No:4 nüfusuna kayıtlı olup. Arif ve Müzeyyen’den olma, 15/5/1940 doğumlu, 30331175092 T.C. kimlik numaralı Çetin DOĞANTn kalan cezası, Adalet Bakanlığının 3/5/2023 tarihli ve E-35601974- 102[102-0511-2023]-1008/51313 sayılı yazısı ekinde gönderilen ve adı geçenin kocama hali kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu 3 üncü Adli Tıp İhtisas Kurulunun 5/4/2023 tarihli ve 69365276-101.01.02-2023/48377/9393-6958 sayılı raporu sebebiyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü maddesinin onaltıncı fıkrası gereğince kaldırılmıştır.

Karar Sayısı: 8472

Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek suçundan Ankara 5 inci Ağır Ceza Mahkemesinin 13/4/2018 tarihli ve E:2014/144, K:2018/248 sayılı kararıyla müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen, İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi. Küçükpiyale Mahallesi/Köyü, Cilt No:30, HaneNo:1918, Birey SıraNo:20 nüfusuna kayıtlı olup, Mehmet Nuri ve Fatma Hayriye’den olma, 5/3/1940 doğumlu, 28213929208 T.C. kimlik numaralı Aydan EROL’un kalan cezası, Adalet Bakanlığımn 9/5/2023 tarihli ve E-35601974-102[102-0550-2022]-1045/53288 sayılı yazısı ekinde gönderilen ve adı geçenin kocama hali kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu 3 üncü Adli Tıp İhtisas Kurulunun 5/4/2023 tarihli ve 69365276-101.01.02-2023/41231/7774- 6992 sayılı raporu sebebiyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü maddesinin onaltıncı fıkrası gereğince kaldırılmıştır.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler