,

17 Şubat 2023 tarihli R.G.'de 11 mevzuat yer aldı

17 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazetede 11 mevzuat ve 3 mahkeme kararı yer aldı

17 Şubat 2023 tarihli R.G.'de 11 mevzuat yer aldı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Olağanüstü Hal Kapsamında Bankalar ve Konsolide Denetime Tâbi Kuruluşlarca Yapılacak Bağış ve Yardımlara İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 124)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Zarar Gören İllerdeki Yetiştiricilere Yem Desteği Verilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6808)

–– 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6809)

–– Gençlik ve Spor Bakanlığı Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6810)

YÖNETMELİKLER

–– Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çalışma Grupları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Orman ve Su İşleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınavı ve Atama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Toplum Yararına Programların Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Koç Üniversitesi Hesaplamalı Sosyal Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 15)

–– Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022/37)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/10)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 9 ve 11. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay Onuncu Dairesine Ait Karar

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler