,

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklik yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 118)

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklik yapıldı

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 118

MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 282 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “uygulamak,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bakanlıkça uygun görülen kütüphanelerde, kütüphane kullanıcılarına yiyecek ve içecek gibi ikramlarda bulunmak,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

27 Ocak 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler