,

Ziraat Katılım’ın ilk çeyrek karı yüzde 863 arttı

Halk bankasından sonra Ziraat Katılım yılın ilk çeyreğinde rekor kar açıkladı

Ziraat Katılım’ın ilk çeyrek karı yüzde 863 arttı

Ziraat Katılım, 2022 yılı ilk çeyrek bilançosunu açıkladı.

Banka, 2022 yılının ilk çeyreğinde 1.194 milyon TL kar açıkladı. 2021 yılı ilk çeyreğinde 125 milyon TL kar açıklayan Banka karını % 863 artırdı. 

Banka’nın aktif büyüklüğü yıl sonuna göre % 24 artarak 121,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ziraat Katılım’ın’ın özsermayesi yıl sonuna göre % 32 artarak 5,2 milyar TL’ye ulaşmıştır. Toplanan fonlar aynı döneme göre % 25 artış ile 97.55 milyar TL olmuştur. Kullandırılan nakdi fonlar % 29 artışla 85.4 milyar TL seviyesine çıkarken, Ziraat Katılım’ın tüm sektöre sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı 118 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye’nin kamu sermayeli ilk katılım bankası olan Ziraat Katılım, 2022 yılının birinci çeyreğinde 7 adet kira sertifikası ihracı gerçekleştirmiştir. Banka, 31 Mart itibariyle toplamda 23.153 müşteriye 15.4 Milyar TL tutarında kur korumalı mevduat hesabı açmıştır.

Banka’nın şube sayısı 2021 yılı sonuna göre 4 şube artarak 125 şube ile faaliyetlerine devam etmektedir. Çalışan sayısı ise 2021 yıl sonuna göre 42 kişi artarak 1.571 çalışan ile hizmet vermektedir.

İlişkili Haberler

Manşetler