,

WhatsApp yazışmaları senet sayıldı: Yargıtay’ın kararı alacaklıyı haklı çıkardı!

Yargıtay'ın, WhatsApp yazışmalarının artık tek başına delil sayılabileceği kararı, alacak davasının seyrini değiştirdi…

WhatsApp yazışmaları senet sayıldı: Yargıtay’ın kararı alacaklıyı haklı çıkardı!

Ankara'da sulh hukuk mahkemesinde görülen alacak davasında mahkeme, Whatsapp yazışmalarını delil saymadı. Mahkeme, "Borç, senetle veya imzalı başka belgeyle ispat edilmeli" dedi ve tanık dinlenmesine de gerek görmeyerek davayı reddetti.

Davacının dosyaya eklediği "Elektronik ortamda bir yazışma niteliği taşıyan WhatsApp yazışmaları da delil olarak kabul edilecektir" şeklindeki Yargıtay kararına rağmen davayı reddeden mahkemenin kararını bölge idare mahkemesi bozdu.

Süreç şöyle gelişti: Zor durumda olduğunu söyleyen M.Ö, ödeyeceğini söyleyerek E.S'den birkaç kez borç para aldı. Toplamda 15 bin lira borç para alan M.Ö'nün maddi durumu düzelince E.S alacağının ödenmesini istedi.

Ancak M.Ö çeşitli bahanelerle borcunu ödemekten kaçındı. E.S, WhatsApp mesajlarıyla alacağının ne zaman ödeneceğini sordu. M.Ö ise borcunu ödeyeceği yönünde yanıt yazdı, ancak aradan bir süre geçince söz konusu borcu inkar yoluna gitti.

Bunun üzerine E.S, icra dairesinde takip başlattı. M.Ö ise avukatı aracılığıyla borca itiraz etti ve icra takibini durdurdu. E.S, borcun ikrarını içeren yazışmaların kopyasıyla birlikte konuyu yargıya taşıdı.

"Haksız eylemden doğan zarar" gerekçesiyle açılan davada asliye hukuk mahkemesi hakimi, "Senet veya imzalı başka belge olmadığı", WhatsApp yazışmalarının delil sayılamayacağı gerekçesiyle, davacının gösterdiği tanıkların dinlenmesine de gerek olmadığı yönünde karar vererek davayı reddetti.

E.S, bunun üzerine temyize başvurdu. Bölge adliye mahkemesi, Yargıtay tarafından WhatsApp yazışmalarının delil sayılabileceği kararına atıfta bulunarak asliye hukuk mahkemesinin kararını bozdu.

Asliye hukuk mahkemesi, yeniden görülen davada WhatsApp yazışmalarını delil kabul etti, tanıkları dinledi ve davanın kabulüne karar vererek, alacaklı E.S'nin borçlu M.Ö hakkında başlattığı icra takibinin devam etmesini hükme bağladı.

Barış Şimşek

 

Kaynak : Sabah Gazetesi

İlişkili Haberler

Manşetler