,

TÜRMOB: Depremzedelere cansuyu kredi desteği verilsin

TÜRMOB, deprem kaynaklı kaybolan defter ve belgelerin yenilenmesinin kolaylaştırılmasını, mal varlığını kaybeden, hayata yeniden başlamak zorunda kalanlar için cansuyu kredisi desteği sağlanmasını istedi. TÜRMOB, kredinin 3 yıl geri ödemez, 10 yıl faizsiz olmasını önerdi.

TÜRMOB: Depremzedelere cansuyu kredi desteği verilsin

TÜRMOB, deprem felaketinin bölgedeki ticari ve mali hayata yönelik yarattığı tahribatın etkisini azaltmaya yönelik önerilerin yer aldığı bir çalışma yaptı. Özellikle deprem kaynaklı kaybolan defter ve belgelerin yenilenmesinin kolaylaştırılması istenirken, mal varlığını kaybeden, hayata yeniden başlamak zorunda kalanlar için cansuyu kredisi desteği sağlanmasını önerildi.

Deprem yaralarının sarılmasına ilişkin TÜRMOB’un önerilerini içeren yazılı açıklama yapan Başkan Emre Kartaloğlu, tutulması ve muhafaza edilmesi gereken kanuni defter ve belgelerin zayi olduğunu bildirdi.

Bunlar için zayi belgesi alınması sürecinin kalıcı olarak kolaylaştırılmasını öneren Kartaloğlu, verilen zayi belgelerinin de mahkemelerden alınmış belge hükmünde olması gerektiğini vurguladı.

Bölgedeki mali müşavirlerin hem bölge içindeki hem de bölge dışındaki mükellefleri için mücbir sebep tanımlanmasını isteyen Kartaloğlu, “Merkezleri deprem bölgesi dışında olmakla birlikte fiili üretim ve iş merkezleri ile muhasebesel işlemleri deprem bölgesindeki illerde yürütülen işletmeler için de mücbir sebep tanımlanmalıdır” dedi.

Mükelleflerin zayi olan alış/satış belgelerine yönelik karşıt inceleme zorunluluğunun kaldırılmasını gerektiğini belirten Emre Kartaloğlu, “Deprem bölgesindeki mükellefler için YMM Tasdik Raporu tanzim zorunluluğu ya kaldırılmalı ya da raporların teslim süreleri uzatılmalıdır. Deprem felaketi nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına yapılan bağış ve yardımların tamamı vergiye tabi kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilmelidir” ifadelerini kullandı.

“Teşvik belgesi kapatma süreleri uzatılmalı”

Depremden etkilenen illerdeki mükelleflerin yatırım teşvik belgesi kapatma işlemlerinin sürelerinin uzatılmasını öneren Kartaloğlu, “10 il dışındaki diğer yakın illerde de artçı depremlerin etkileri devam etmekte ve bu iller için de beyan ve bildirim süreleri makul bir süre için uzatılmalıdır. Depremde zayi olan bina, demirbaş ve malların bedellerinin takdirinde Takdir Komisyonları yerine kolaylaştırılmış yeni metodlar hayata geçirilmelidir” diye konuştu.

“Bir çoğu hayata sıfırdan başlayacak, 3 yıl ödemesiz 10 yıl kredi gerekli”

Deprem bölgesinde pek çok vatandaş, işletme ve meslek mensuplarının tüm varlıklarını yitirdiğini bildiren Emre Kartaloğlu, “Pek çoğunun hayatı sıfırdan yeniden başlamak zorunda kalacaklar bu nedenle deprem bölgesindeki mükellefler için uygun koşullu cansuyu kredileri bir an önce hayata geçirilmelidir” ifadelerini kullandı.

İnsanların tekrar hayata tutunması için bankaların 3 yıl geri ödemesiz ve en az 10 yıl vadeli faizsiz ihtiyaç ve işletme kredisini cansuyu desteği olarak vermesini öneren Kartaloğlu, şu tespitlerde bulundu: “Deprem bölgesinin yeniden inşasına yönelik olarak yapılacak yapıların oluşturulmasında arsa temini ve konut veya işyeri teslimlerine önemli vergisel kolaylıklar sağlanmalıdır. Bölgenin yeniden inşası ve hızlı bir şekilde hayatın normale dönmesi için, yüksek güvenlikli binaların inşası için uygun arsaların temini ve bu arsalar üzerine güvenli yapıların inşası ve kullanıma sunulması için KDV, Harç ve Damga Vergisi İstisnaları hayata geçirilmesinde yarar görülmektedir. Yasal ve idari düzenlemelerin hayata geçirilmesi depremin ticari ve mali hayata yönelik tahribatını azaltmaya katkı sunacaktır.”

ekonomim.com

İlişkili Haberler

Manşetler