,

Türk halkı yıl sonu için umutlu!

Koç Üniversitesi ve KONDA'nın ortak anketine göre, Türkiye'de hanehalkının yıllık enflasyon beklentisi Mayıs ayında %113’e, yıl sonu enflasyon beklentisi ise %92’ye geriledi. Metropolde yaşayanlar ve emekliler en yüksek enflasyon beklentisine sahip gruplar arasında yer alıyor.

Türk halkı yıl sonu için umutlu!

Koç Üniversitesi ve KONDA Araştırma'nın ortaklaşa yürüttüğü Türkiye Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi'nin Mayıs 2024 sonuçları yayınlandı. Ankete göre, hanehalkının enflasyon konusundaki beklentilerinde önemli bir gerilemeye işaret ediyor. 17-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen anket, 74 ilde ve 1414 farklı mahallede yaşayan 2867 kişiyle yapılan telefon görüşmeleriyle toplandı.

YILLIK VE YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE DÜŞÜŞ

Hanehalkının yıllık enflasyon beklentisi Mayıs ayında bir önceki aya göre 6 puan düşerek %113’e geriledi. Yıl sonu enflasyon beklentisi ise 4 puan azalarak %92 olarak kaydedildi. Bu, Mayıs-Aralık döneminde enflasyonda 21 puanlık bir düşüş beklendiğini gösteriyor. Ortalama yıllık enflasyon beklentisi %113 iken, medyan değer %100 olarak belirlendi. Yıl sonu enflasyon tahmini için ise ortalama ve medyan değerler %92 ve %90 olarak açıklandı.

DEMOGRAFİK KIRILIMLAR VE BEKLENTİLER

Anketteki demografik verilere göre, enflasyon beklentileri yerleşim tipine, çalışma durumuna ve hanedeki kişi sayısına göre değişkenlik göstermektedir:

  • Yerleşim Tipine Göre: Kırdan metropol alanlarına doğru gidildikçe enflasyon beklentisi artıyor. Metropolde yaşayanlar, en yüksek enflasyon beklentisine sahip grup olarak öne çıkıyor.
  • Çalışma Durumuna Göre: En yüksek enflasyon beklentisi emekli grubunda gözlenirken, işsizler bu grubu takip ediyor. Bu gruplar, geçinme açısından en çok zorluk yaşayanlar arasında yer alıyor.
  • Hane Kişi Sayısına Göre: En yüksek enflasyon beklentisi 1-2 kişinin yaşadığı hanelerde görülüyor.

5 PUANLIK GERİLEME

Anket katılımcılarına, buzdolabı, elektronik eşya gibi dayanıklı tüketim mallarını almak için şu anın uygun bir zaman olup olmadığı sorulduğunda, geçen ay katılımcıların %92’si evet yanıtını verirken bu ay bu oran %85’e geriledi. Bu, ekonomik belirsizliklerin hanehalkları üzerinde yarattığı etkilerin devam ettiğini göstermektedir.

EKONOMİK BELİRSİZLİK VE GELECEĞE DAİR UMUTLAR

Anketin sonuçları, Türkiye’deki hanehalklarının enflasyon konusundaki endişelerinin devam ettiğini ancak geleceğe dair umutların da yeşerdiğini göstermektedir. Özellikle son yıllarda Avrupa ülkelerinden sık sık vize reddi gelmesi ve uluslararası alanda yaşanan diplomatik sorunlar, Türkiye'nin iç piyasada da ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır.

ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ

Bu araştırma, Türkiye’nin 18 yaş üstü yetişkin nüfusunun enflasyon beklentilerini ölçmek amacıyla tasarlanmış ve uygulanmıştır. Örneklem, ADNKS verilerine dayalı olarak mahalle ve köylerin nüfus büyüklükleri ve eğitim seviyeleri ile 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri sonuçlarına göre katmanlandırılarak hazırlanmıştır. Araştırmanın hata payı, yüzde 95 güven aralığında +/- 1,83, yüzde 99 güven aralığında ise +/- 2,41 olarak belirlenmiştir.

BERFU KARGI

İlişkili Haberler

Manşetler