,

“Türk devletleri olarak AB benzeri bir yapı kurabiliriz”

Türk Dünyası İş Forumu’nda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türk dünyası olarak AB benzeri bir bütünleşme başarı hikâyesini, biz de yazmalıyız. Yatırımcıları ülkelerimize çekmek için, uluslararası standartta bir tahkim imkânı sağlamalıyız” dedi.

“Türk devletleri olarak AB benzeri bir yapı kurabiliriz”

Türk Dünyası İş Forumu, Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Forumun açılış konuşmasını yapan Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, sanayi ve ticarete yönelerek girişimciliği özendirmek gerekliliğini vurguladı.

Ülkeleri ve halkları zengin kılmanın tek yolunun bu olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Hazırlanan vizyon belgelerinde, üretimi çeşitlendirmeyi ve özel sektörü öne çıkarmayı hedefleyen politika ve uygulamaları görmek, bizi çok heyecanlandırıyor. Doğal kaynaklara sahip olmak, kalkınma için tek başına yeterli değil. Bizler de ekonomik yapımızı çeşitlendirmeli ve geliştirmeliyiz. Bu süreçte ilk olarak, aramızdaki ticaret hacmini artırmalıyız, engelleri kaldırmalıyız” dedi.

“Küresel bir güç olabiliriz” Ticarette önemli konulardan birinin gümrük geçişleri olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Coğrafyamızda, kara gümrük kapılarının önemi çok büyük. Ticaret Bakanlığımızın onayı ve destekleri sayesinde TOBB olarak, bunları yenileme ve işletme konusunda, büyük tecrübemiz ve başarımız var. Yaptığımız projeler, Birleşmiş Milletler tarafından da başarı hikâyesi olarak kabul edildi ve dünyaya örnek gösterildi. Girişimciliği artırmak ve özel sektörü geliştirmek suretiyle, 2 alanda küresel bir başarıya imza attık.

Turizmde de son 30 yılda, büyük ilerleme gösterdik. Dünyanın ilk 5 turizm destinasyonu arasına girdik. Yurtdışı müteahhitlik sektöründe, dünyada 2. sıraya yükseldik. Türk Devletleri Teşkilatını oluşturan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye ile gözlemci üyeler KKTC, Macaristan ve Türkmenistan, yaklaşık 1,3 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe, 856 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ve 174 milyonluk nüfusa sahip. Sadece bu rakamlar bile, bir araya geldiğimizde, nasıl büyük bir küresel güce dönüşebileceğimizi gösteriyor.”

"Hazar Denizi geçişi daha aktif olmalı"

 Bu gücü harekete geçirmek için, önce aradaki iktisadi entegrasyonu güçlendirmek gerekliliğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “İkili serbest ticaret veya tercihli ticaret anlaşmalarını tamamlamalıyız. Bizim bakanlarımızdan ricamız önümüzü açmaları. Türkiye olarak, biz bunu Azerbaycan ve Özbekistan ile gerçekleştirdik. Hizmetler ticareti ve yatırımlar alanında serbest ticaret anlaşması çalışmalarının tamamlanması gerekir.

Dijital Ekonomi alanındaki Ortaklık Anlaşması çalışmaları müzakerelerinin de kısa sürede somut bir anlaşmayla sonuçlanmasını bekliyoruz. Sonuç olarak, AB benzeri bir bütünleşme başarı hikâyesini, biz de yazmalıyız. Yatırımcıları ülkelerimize çekmek için, uluslararası standartta bir tahkim imkânı sağlamalıyız” dedi. Hisarcıklıoğlu, sözlerine “Biz Türkiye olarak, tahkim sistemini getirdikten sonra, yılda 1 milyar dolar olan FDI girişi, 10 milyar dolarları geçti” diye devam etti.

Hazar Denizi gibi, çok önemli bir geçiş noktasının, daha aktif ve daha az maliyetli şekilde kullanılması gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Trans-Hazar Doğalgaz boru hattının inşasına bir an önce başlamamız gerekli. Türk Devletler Teşkilatını ve Birliğimizi, bu hedefe ulaşmamızı sağlayacak, stratejik önemde adımlar olarak görüyorum. Böylece, aramızdaki dayanışma daha da artacak ve yeni işbirliği imkânları gelişecektir. İnanıyorum ki, el ele verirsek, hükümetlerimiz ve iş dünyası birlikte çalışırsa, yeni başarı hikâyelerini, Türk dünyası da yazacaktır” diye konuştu.

“Ülkelerarası ticaret artacak”

Türk Devletleri Teşkilatı Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu 12. Bakanlar Toplantısı ile Ekonomik İş Birliği Çalışma Grubu 14. Toplantısı dün gerçekleştirildi. Toplantının kapanışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, projelere ışık tutmak üzere Türk Devletleri Ticari İşbirliği Araştırma Merkezi’nin kurulmasını ele aldıklarını ve bu merkezle birlikte gelecek dönemde gerçekleştirecekleri çalışmalara ışık tutacak analizler yapacaklarını söyledi. Teşkilata üye ülkelerin 2022’de kendi aralarındaki ihracatın yaklaşık 33 milyar dolar seviyesinde olduğunu bildiren Bolat, “Söz konusu ihracat, ülkelerimizin dünyaya toplam ihracatlarının yüzde 6’sına tekabül etmektedir. Türk Devletleri Teşkilatı bölge içi ihracatın, üye ülkelerimizin toplam ihracatına oranını önümüzdeki dönemde en az yüzde 10 seviyesine yükseltmektir” dedi.

Nurdoğan Arslan ERGÜN

Kaynak : Dünya Gazetesi

İlişkili Haberler

Manşetler