,

Tasarrufta tek merkez modeli

Devlet desteklerinin izlenmesi ve denetlenmesi noktasında yetki, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na devredilecek. Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluş, destek ve yardımların doğru adrese ulaşmasını denetleyecek. 100 milyar liralık tasarruf paketinin ciddi bölümü de bu kalemlerden elde edilecek.

Tasarrufta tek merkez modeli

AK Parti tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulan 32 maddelik tasarruf paketiyle, devlet desteklerinin izlenmesi ve denetlenmesinde yeni bir döneme geçilecek. Desteklerin izlenmesi ve denetlenmesi noktasında yetki, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na devredilecek. Böyle ülke genelinde uygulanan devlet yardımlarının etkin bir şekilde izlenmesi sağlanacak. Yardımla ilgili verilerin belirli kurallar dahilinde toplanabilmesi ve paylaşılabilmesi sağlanacak.

KAMUNUN KAYNAKLARINA ETKİN KULLANIM

Devlet yardımları konusundaki tüm çalışmaların tek çatı altında yürütülmesi, kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli şekilde kullanılmasına da olanak tanıyacağı için devletin bu kalemlerden tasarruf etmesinin önü açılacak. Destek uygulamalarının koordinasyonu, izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmaların yeknesaklığının sağlanarak, aksayan ayaklar ortaya çıkarılacak.

İLK ETAPTA HEDEF 100 MİLYAR LİRA

Haksız yere yapılan tüm destek ödenek ve kesintileri ortaya çıkarılacak. Yardımların doğru kişilere ulaşıp ulaşmadığı da bu sayede tespit edilebilecek. Bu çerçevede, yardımların etkilerinin değerlendirilmesine imkân sağlanacak. Bununla birlikte, kamu kaynaklarının verimli kullanılması temin edilecek. Yasanın yürürlüğe girmesi halinde bu yıl ilk etapta sağlanacak 100 milyar liralık tasarrufun azımsanmayacak paydası bu kalemlerden elde edilecek.

HARCAMAYA İZLEME SİSTEMİ

Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, devlet desteklerinin bildirimi ve denetlenmesine ilişkin yönetmelikler, Cumhurbaşkanınca alınacak karar üzerine yürürlüğe konulacak. Strateji ve Bütçe Başkanlığı, kamu kurum ve kuruluşları, teşebbüslere mali fayda sağlayan uygulamalarına ilişkin her türlü kayıt ve veriyi, bünyesindeki bilgi sistemine aktaracak.

Uğur DUYAN

Kaynak : Yenişafak Gazetesi

İlişkili Haberler

Manşetler