,

SGK, "Kayıt dışı istihdam ile mücadele" Genelgesinde değişiklik yaptı

11/11/2015 tarihli ve 2015/25 sayılı "Kayıt dışı istihdam ile mücadele" konulu Genelgesi'nin "2.3.1.1. (4/a) sigortalıları yönünden yapılacak işlemler" başlıklı bölümüne yedinci paragraftan sonra gelmek üzere, "Ek:25/02/2018-2018/4 sayılı Genelge" ile eklenen paragrafı yürürlükten kaldıırldı

SGK, "Kayıt dışı istihdam ile mücadele" Genelgesinde değişiklik yaptı

İptl edilen kısım neydi?

PTT memurlarınca yapılan tebligatların, resmi kuruluşlarca düzenlenen belge (tutanak) niteliğinde olması nedeniyle iş yerlerine yapılan tebligatların, PTT memurları tarafından 7201 sayılı Kanuna uygun olarak yapıldığının ve işyerine tebliğ edilen mazbataların üzerine “işyeri çalışanı”, “işyeri daimi çalışanı”, “görevli sekreter” gibi ibarelerin yazıldığının tespiti halinde bu bilgi ve belgeler uyarınca tebligatın teslim alındığı tarih için re ‘sen sigortalılık sağlanacaktır. Bununla birlikte işveren tarafından tebligatı teslim alan kişinin kendi çalışanı olmadığı, komşu işyeri sahibi/çalışanı olduğu veya söz konusu kişinin birinci veya ikinci derece (eş dâhil) hısmı olduğu için işyerinde bulunduğu, çalışmasının olmadığı ve ziyaret nedeniyle işyerine geldiği şeklinde yapılabilecek itirazlar, sunulacak belgelerin ve tebligat alındısında ismi bulunan kişi ile işverenin beyanlarının incelenmesi suretiyle ünite itiraz komisyonlarınca değerlendirilecektir.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-21132981-045.03-68813035 28.03.2023

Konu : 2015/25 Sayılı Genelgede Değişiklik

GENELGE
2023/16

İstanbul Barosu Başkanlığının Kurumumuz aleyhine, Danıştay 10. Dairesinin 2019/7080 Esasına kayden açılan dava sonuçlanmış olup, anılan Mahkemenin 28/11/2022 tarihli ve 2022/5544 nolu Kararında 11/11/2015 tarihli ve 2015/25 sayılı "Kayıt dışı istihdam ile mücadele" konulu Genelgenin "2.3.1.1. (4/a) sigortalıları yönünden yapılacak işlemler" başlıklı bölümüne yedinci paragraftan sonra gelmek üzere, 25/02/2018 tarihli ve 2018/4 sayılı Genelge ile eklenen paragrafın iptaline hükmedilmiştir.

Bu kapsamda; Kurumumuzun 11/11/2015 tarihli ve 2015/25 sayılı "Kayıt dışı istihdam ile mücadele" konulu Genelgesi'nin "2.3.1.1. (4/a) sigortalıları yönünden yapılacak işlemler" başlıklı bölümüne yedinci paragraftan sonra gelmek üzere, "Ek:25/02/2018-2018/4 sayılı Genelge" ile eklenen paragraf yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler