,

Memurlara yapılan zam yetersiz: Personel politikası çökmek üzere

Maliye Sendikası Genel Başkanı Muammer Akgül, memurlara yapılan zammı yetersiz bulan ve Maliye petsonelinin özlük haklarınn iyileştirilmesine yönelik basın bildirisi yayınladı.

Memurlara yapılan zam yetersiz: Personel politikası çökmek üzere

Maliye Sendikası Genel Başkanı Muammer Akgül memurlara yapılan zam üzerine yazılı bir açıklama gerçekleştirdi.

Memurlara yapılan zammı yetersiz bulan Muammer Akgül Maliye Bakanlığı’nın  personel politikasının çökmek üzere olduğunu ifade ederken görevdeki kadroların haklarından, çalışma koşullarından memnun olmadığına dikkat çekti.

Çalışanlar adına taleplerini belirten Muammer Akgül şu ifadeleri kullandı:

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının asli personel kaynağı da gelir ve muhasebe uzmanlarıdır. Kayıt dışı ile mücadele ederken, saha denetimlerini yapan, kdv iadelerini gerçekleştiren, uygulanacak mevzuatlarını hazırlayan uzmanlarıdır. Ancak Maliye  teşkilatlarında kadrolarına göre görev tasnifi ve sınıflandırma yapamamıştır. Uzmanlık gerektiren iş ve işlemleri olduğu kadar uzmanlık gerektirmeyen ve süreklilik arz eden iş ve işlemleri de bulunmaktadır. Öncelikle bu tasnifin yapılması ve personel ihtiyacını bu tasnife göre yapması gerekirken ne olduysa sadece gelir uzman yardımcısı istihdam ederek “herkes her işi yapacak” personel rejimine dönüşmüştür.

Örneklendirecek olursak, vergi dairesinde sadece evrak kayıt işlemi yapmak için de kariyer gelir uzmanı görevlendirebilmekte, merkez teşkilatında tebliğ, sirküler, yönetmelik hatta kanun üretecek kariyer gelir uzmanı da görevlendirmektedir. Aynı kadro ve aralarında uçurum olan iki farklı görevlendirme söz konusudur. Yıllardır söylediğimiz ancak bir türlü kabul edilmeyen gerçek, uzmanlık gerektirmeyen işlerde kariyer meslek mensubu  uzmanının kullanılması o personelin kaybedilmesi anlamına gelmektedir. İmkanı olan kariyer uzmanları bu belirsizlikten kurtulmak için hemen kurum değiştirme yoluna gitmekte, Bakanlık da yetiştirdiği bu donanımlı personel kaynağının yarısına yakınını kaybetmektedir. Bu personel politikasınının değişmemesi de kariyer  uzmanlığı mesleğinin basamak olarak görülmesine neden olmuş artık tercih edilmeyen bir kariyer meslek haline dönüşmüştür. Nitekim son 2 uzman yardımcılığı kadroları puan şartı düşürüldüğü halde doldurulamamıştır. Bu kadrosuna göre görevlendirme sınıflandırmasının eksikliğinin bir maliyeti de söz konusu olmaktadır. Evrak kayıt memuruna ödeyeceği ücretin yaklaşık iki katını evrak kayıt yaptırdığı kariyer uzmanına ödemekte hem de  uzmanını kaybetmektedir. Veznedarlık ya da sekreterlik yapan uzman  ile grup başkanlığı yapan gelir uzmanı arasındaki uçurumun nedeni kişisel kabiliyetlerden çok şansa dayanmamalıdır. Kabiliyetini gösterme fırsatı hiç sunulmayan meslektaşlarımız bulunmaktadır. Bakanlığın  bu personel kalitesi ile yön verici olması gerekirken bu personel rejimi ile çağı yakalama gayreti üzücü bir tablodur. Acilen iş ve işlemlerini tasnif edip işe göre kadro tahsisi sağlayıp personelden en fazla katkıyı alabileceği ve yitirilen aidiyet duygusunu tekrar kazandıracağı bir personel sistemine ihtiyaç vardır. En büyük kalıcı tasarruf inanın bu olacaktır.

Maliyedeki mihasebe ve gelir uzmanlarının özlük hakları eşitlenmelidir. Kendilerine inceleme ve denetim yetkisi verilmelidir. Ayrıca tüm Maliye personelini kapsayan Mali Hizmetler Sınıfı kurulmalıdır. Muhasebe Yetkililiği sertifikası olanlar istekleri halinde diğer kurumlara Muhasebe Müdürü olarak atanabilmelidir. Başuzmanlık kadrosu ihdas edilmelidir. Bu talepler kurumsal kimliği güçlendirecektir.

Milli Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler