,

Kamu kemer sıkacak

Depremin maliyetlerini hafifletmek için harekete geçen Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamuda daha sıkı tasarruf tedbirleri öngören genelge yayımladı. Genelgeye göre devlet kurumları, deprem kaynaklı maliyetler haricinde taşıt, bina, temsil, tören, ağırlama ve tanıtım gibi tüm harcamaları kısacak. Her kurum, tasarruf kalemlerini ve alanlarını 10 gün içerisinde bakanlığa resmi yazıyla bildirecek.

Kamu kemer sıkacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in imzasıyla dün kamu kurumlarına gönderilen genelgeye göre, deprem kaynaklı maliyetler haricinde tüm harcamalar yeniden gözden geçirilecek. Tedbirlerin uygulanabilmesi için gerekli adımlar ivedilikle atılacak. Tasarruf takibi de tavizsiz sağlanacak. Bakan Şimşek, G20 dolayısıyla Hindistan’a gitmeden önce geçtiğimiz cuma günü tasarruf genelgesini imzaladı. Konuya ilişkin 30 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi; kamu idarelerince harcamalarda tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımını içeriyordu.

AZAMİ GAYRET VURGUSU

Hazine ve Maliye Bakanlığı, söz konusu genelge kapsamındaki kamu kuruluşlarının, kendi bütçeleri veya tasarruflarındaki diğer kaynaklardan yapacakları yurt içi ve dışı harcamaları ile taşınır ve taşınmazların kullanılmasında genelgeyle belirlenen tedbirlere uymakla talimatlandırıldığını vurguladı. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde, genel ilke olarak kamu hizmetlerinin bütçe sınırları içinde kalınarak ayrılan kaynakların üzerinde harcama yapılmasına yol açılmadan azami tasarruf anlayışı içinde yerine getirilmesi gerektiği belirtilmişti.

TAVİZ VERİLMEYECEK

Kamuda ek tasarruf tedbirlerini içeren Bakan Şimşek imzalı genelgede de görev ve yetkilerin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verildiği hatırlatıldı. Buna göre; deprem kaynaklı maliyetler haricinde tüm harcamaların gözden geçirilmesi, tedbirlerin ivedilikle uygulanabilmesine yönelik gerekli adımların atılması ve tasarruf takibinin tavizsiz sağlanması istendi. Genel ilkelerin yanında kamu kurum ve kuruluşları; taşınmaz edinimi ve kiralanması, resmi taşıt edinimi ve kullanımı, haberleşme giderleri, personel görevlendirmeleri, basın ve yayın giderleri, kırtasiye ve demirbaş alımları gibi giderlerini tasarruf kurallarına uygun gerçekleştirecek.

Kamu kurumları; temsil, tören, ağırlama, tanıtım ve personel giderleri, enerji ve su alımları, personel servisi hizmetine ilişkin giderler ve diğer hususlarda genelgede belirlenen kurallara uymakla yükümlü olacak. İdareler, genelgenin düzenlediği konularda elde ettikleri tasarrufların yanı sıra izleyen dönemde tasarruf imkânı olan alanları da 28 Temmuz'a kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı’na resmi yazıyla bildirecek.

Kaynak : Yenişafak Gazetesi

İlişkili Haberler

Manşetler