,

İşte kiralara ilişkin olarak TBMM'de kabul edilen madde

1 Temmuz 2024 tarihine kadar kiralara ancak yüzde 25 oranında zam yapılacak. İşte TBMM komisyonunda kabul edilen madde

İşte kiralara ilişkin olarak TBMM'de kabul edilen madde

Dün geceki Plan ve Bütçe Komisyonunda aşağıdaki madde kabul edilmiştir:

“MADDE...- 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 2- Konut kiraları bakımından 2/7/2023 ilâ 1/7/2024 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşini geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde yirmi beşin altında kalması halinde değişim oranı geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersizdir. Bu fıkra hükmü, 344 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca hâkim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanır.”

KİRALARA YÜZDE 25 SINIRI GELDİ

Geçen yıl uygulamaya giren kiralara yüzde 25 sınırı uygulaması 1 Temmuz 2024 yılına kadar devam edecek

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler