Ekonomi

İlaca zam kararı Resmi Gazetede

Konuya ilişkin kararda "Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 (bir) Avro değeri; 2022 yılı Temmuz ayında yüzde 25 arttırılır. Bu artış uygulanırken 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasında yer alan mahsuplaşma işlemi ürünlere uygulanmaz" denildi.

Eklenme : 08 Temmuz 2022 Cuma 09:00 - Güncelleme : 08 Temmuz 2022 Cuma 08:47


Karar Sayısı: 5800
Ekli “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karari’ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR
MADDE 1- 6/2/2017 tarihli ve 2017/9901 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasma Dair Kararın 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6- (1) 2 nci maddenin sekizinci fıkrasında yer alan ilaçlar haricindeki ürünlerin perakende satış fiyatı belirlenirken uygulanacak depocu ve eczacı kâr oranları aşağıdaki şekilde uygulanır.

Depocuya Satış Fiyatının;

Depocu Kân (%)

Eczacı Kân (%)

10 TL’ye kadar olan kısmı için (10 TL dâhil)

9

28

10-50 TL arasında kalan kısmı için (50 TL dâhil)

8

28

50-100 TL arasında kalan kısmı için (100 TL dâhil)

7

28

100-200 TL arasında kalan kısmı için (200 TL dâhil)

4

18

200 TL üstünde kalan kısmı için

2

13

MADDE 2- Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇÎCÎ MADDE 5- (1) Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasmda kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 (bir) Avro değeri; 2022 yılı Temmuz ayında %25 arttırılır. Bu artış uygulanırken 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasında yer alan mahsuplaşma işlemi ürünlere uygulanmaz.
    (2) 2022 yılı Temmuz ayı yeni Avro değeri, bu madde yürürlüğe girdikten sonraki ilk gün geçerli olur.
    (3) 2 nci maddenin onuncu fıkrasında yer alan barem değerleri Avro değerinde yapılan değişiklik oranında güncellenerek fiyat korumalı ürünlerde 27,13 TL ve diğer ürünlerde 14,18 TL olmuştur.
    (4) Birinci fıkrada yer alan 2022 yılı Temmuz ayı kur artışı uygulandıktan sonra Detaylı İlaç Fiyat Listesinde kaynak fiyat takibi yapılmayan ürünlerden;
    a) Depocuya satış fiyatı (DSF) 14,18 TL’ye kadar olan (14,18 TL dâhil değil) ürünlere %20 artış,
    b) Depocuya satış fiyatı 14,18 TL-27,13 TL’ye kadar olan (14,18 TL dâhil, 27,13 TL dâhil değil) ürünlere %10 artış,
verilir.
Bu artışlar fiyat korumalı ürünlere maksimum 27,13 TL’ye (27,13 TL dâhil) kadar, diğer ürünlere maksimum 14,18 TL’ye (14,18 TL dâhil değil) kadar uygulanır.”

MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kaynak : Gazete Memur