,

İktidar, Anayasa Mahkemesi’nin 'taşıt alımı'na dair iptal kararı sonrasında harekete geçti

AYM, Cumhurbaşkanlığı’na ve TBMM’ye taşıt alımı için verilen yetkiyi iptal etti. İktidar ise Meclis açılır açılmaz ilk iş olarak sunulan “torba teklife” taşıt alımıyla ilgili madde ekledi.

İktidar, Anayasa Mahkemesi’nin 'taşıt alımı'na dair iptal kararı sonrasında harekete geçti

İktidar, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Cumhurbaşkanlığı ve TBMM tarafından edinilecek taşıtların cins ve fiyatının bu kurumların üst yöneticileri tarafından belirlenmesine olanak sağlayan yasa hükmünü iptal etmesinin ardından hemen harekete geçti. 

AYM, 8 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanan kararında, Bütçe Yasası’ndaki Cumhurbaşkanlığı ve TBMM tarafından edinilecek taşıtların cinsinin ve fiyatının bu kurumların üst yöneticileri tarafından belirlenmesine izin veren hükümlerini iptal etmişti. Kararda, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin edinebilecekleri taşıtların cinsinin ve azami satın alma bedellerinin Bütçe Yasası’nda gösterilmesi gerektiği vurgulandı. TBMM ve Cumhurbaşkanlığı’na verilen yetkinin Taşıt Yasası’nı uygulanamaz hale getirdiği belirtildi. AYM, bu nedenlerle yasadaki hükümlerin anayasaya aykırı olduğunu belirterek iptal kararı verdi. 

ALELACELE KARAR

İktidar ise Meclis açılır açılmaz ilk sunulan “torba teklife” bunun için madde koydu. Madde ile Taşıt Yasası’nda değişiklik yapılıyor. Mevcut Taşıt Yasası’nda kurumların satın alacakları taşıtların azami satın alma bedellerinin her yıl bütçe yasalarına bağlı cetvellerde gösterileceği hükmü yer alıyor. Torba teklif ile bu hüküm değiştiriliyor. Bazı taşıtların cins ve satın alma bedellerinin “yıl içerisinde belirlenmesine” olanak sağlanıyor. Bu değişikliğin ardından iktidar Bütçe Yasası’na hüküm ekleyerek bazı araçların cins ve azami satın alma bedellerinin yıl içerisinde belirlenebilmesine olanak sağlayacak. Bu hükme dayanarak da yıl içerisinde Bütçe Yasası’ndaki “cins ve bedel sınırına” bağlı kalmadan araç alınabilecek. Torba teklifteki maddenin gerekçesinde, güvenlik önlemli binek ve servis cinsi taşıtların, genellikle yurtdışı temsilcilikler için satın alma yoluyla edinildiği ve taşıtların bedellerinin ülkelere göre farklılık gösterdiği savunuldu. Bu nedenle de ortalama bir azami satın alma bedeli belirlenemediği ileri sürülen gerekçede, güvenlik önlemli binek ve servis cinsi taşıtların bedellerinin bütçe yasalarında belirlenen esaslara göre “yıl içerisinde belirlenmesine” olanak sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi.

İktidarın “torba teklif” ile yapacağı düzenlemeyle bu yılın sonuna kadar alınabilecek olan bu kapsamdaki araçlara da yeniden yasal güvence getirilmiş olacak.

Kaynak : Cumhuriyet Gazetesi

İlişkili Haberler

Manşetler