,

Karar yine değişti! Vergide uzlaşma kapısı kanunla fiilen kapatılıyor!

Hükümet, her türlü vergi aslında uzlaşma kapısını kapatmak için çok önemli adım attı. ekonomim.com'un ulaştığı bilgilere göre; Meclis'e sunulacak torba yasaya, vergi aslının uzlaşmayla indiriminin önüne geçilecek madde ekleniyor. Verginin cezası için ise uzlaşma devam edecek.

Karar yine değişti! Vergide uzlaşma kapısı kanunla fiilen kapatılıyor!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, bayram tatili öncesi 81 ilin vergi dairelerine gönderilen yazı ile 24 Haziran Pazartesi gününden itibaren uzlaşmaya konu vergi tutarları ile tüm ceza tutarlarında herhangi bir indirim yapılmaması gerektiği konusunda talimat verilmişti.

Kamuoyuna ekonomim.com'un duyurduğu yazıda, "24/06/2024 Pazartesi'nden itibaren tüm birimlerinizde yapılacak uzlaşmalarda, uzlaşmaya konu vergi tutarları ile tüm ceza tutarlarında herhangi bir indirim yapılmaksızın , aynı tutarlar mükellef ya da mükellef temsilcisine teklif edilecektir. Özetle; uzlaşma konusu vergi ve ceza tutarları olduğu gibi mükellef yada mükellef temsilcisine teklif edilecek, tutarlarda herhangi bir indirim yapılmayacaktır. Bu haliyle uzlaşma vaki olabilir ya da uzlaşma vaki olmadığı tutanağı imzalanacaktır. Bu durum uzlaşma yapacak tüm birimlere bildirilmesi ve hassasiyetle eksiksiz riayet edilmesi gerekmektedir" denilmişti.

Uzmanlar yasal düzenleme vurgusu yapmıştı

Bazı şirketlerin vergi asılları ile vergi cezalarının silinmesine yönelik tepkiler üzerine atılan bu adımın ardından uzmanlar ise yasa ile düzenlenen bir konunun yazılı talimat ile kaldırılamayacağını belirterek, uygulamanın hukuki sakıncaları bulunduğuna dikkat çekmişlerdi. Vergi Müfettişleri Derneği ise dün üyelerine bir yazı göndererek, müfettişlerin yaptığı ‘tarhiyat öncesi uzlaşma’ uygulamasının devam edeceğini duyurdu. Eş zamanlı olarak vergi dairelerine iletilen mesajda ise, tarhiyat öncesi ve sonrası ayrımı yapılmaksızın tüm uzlaşma görüşmelerinin eskiden olduğu gibi devam edeceği belirtildi.

Vergi asıllarında artık uzlaşma olmayacak

Vergide uzlaşma tartışmaları devam ederken, hükümet bu kez vergi asıllarında hiçbir indirim yapılmaması için çok önemli bir adım attı. ekonomim.com'un edindiği bilgilere göre; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatıyla vergi asıllarında hiçbir uzlaşma yapılmadan tamamının tahsil edilmesi ve sadece vergi cezalarından kısmı uzlaşmaya gidilmesi için önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulması beklenen torba kanuna yeni bir madde ekleniyor.

Süreç nasıl işliyor?

Vergi aslı ve cezalarına yönelik uzlaşma, tarhiyat öncesi ve sonrası olmak üzere iki türlü yapılabiliyor. Tarhiyat öncesi uzlaşma vergi müfettişlerinin oluşturduğu komisyonlar tarafından gerçekleştirilirken, tarhiyat sonrası uzlaşma ise vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklarda oluşturulan komisyonlarda yapılıyor. Burada hangi yöntemin kullanılacağı, uzlaşmaya girmek isteyen mükellefin tercihine bağlı. Yani isterse müfettişlerden oluşan komisyonla masaya oturuyor, isterse de müfettişlerin yazdığı rapor doğrultusunda ortaya çıkan rakam üzerinden vergi dairelerinde oluşturulan komisyon ile uzlaşmaya gidiyor.

İlişkili Haberler

Manşetler