,

Çalışan depremzede için 50 bin TL teşvik

Borç yapılandırma düzenlemesine depremzedelere yardımı kolaylaştıran maddeler eklendi. Çalışan depremzedeye işveren tarafından yapılan ayni yardımlar ile 50 bin lirayı geçmeyen nakdi yardımlardan vergi alınmayacak. Kurumlar Vergisi mükellefine sağlanan vergi teşviklerinden de bir kereye mahsus yüzde 10 kesinti yapılacak.

Çalışan depremzede için 50 bin TL teşvik

Kamuya olan borçların yapılandırılmasını içeren kanun teklifine, Kahramanmaraş merkezli depremlerin oluşturduğu etkilerin giderilmesine yönelik yeni maddeler eklendi. Buna göre; depremden kendisi, eşi, çocuğu veya anne ve babası etkilenen hizmet erbabına, işverenler tarafından 6 Şubat-31 Temmuz 2023 tarihlerinde mevcut ücret, prim, ikramiye gibi ödemelerine ilave olarak yapılan ayni yardımlar ile 50 bin lirayı geçmeyen nakdi yardımlar prime esas kazanca dahil edilmeyecek. Bu yardımlar üzerinden Gelir Vergisi ve Damga Vergisi alınmayacak.

VERGİ İSTİSNASI SAĞLANACAK

Depremden etkilenen vatandaşlara, sahibi oldukları konutları ikamet amacıyla bedelsiz olarak tahsis eden konut sahipleri için emsal kira bedeli uygulanmayacak. Depremde vefat edenlerin mirasçılarına, sigorta ve emeklilik şirketlerince ve Bireysel Emeklilik Sistemi'nden yapılan ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılmayacak. Depremde ölenlerin mirasçılarına veraset yoluyla intikal eden mallar ile bunların eşine, çocuklarına, anne ve babasına işverenlerce yapılan yardımlar da veraset ve intikal vergisinden istisna tutulacak.

NOTER ÜCRETİ ALINMAYACAK

Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutulması, muhafazası ve ibrazı mecburi olan defter ve belgeleri depremde zayi olan mükelleflerin, zayi belgesi için yetkili mahkemeye başvuru süresi 31 Temmuz 2023'e kadar uzatılacak. Bu belgenin il veya ilçe idare kurullarından alınabilmesine imkan sağlanacak. Yeni defter açılışları kolaylaştırılacak ve yeni defterlerin tasdiki işlemlerinde noter harcı ve noterlik ücreti alınmayacak.

Bir defaya mahsus %10 kesinti

Afetzedeler ve yeniden imar çalışmalarının finansmanı için şirketlere sağlanan teşviklerden kesintiye gidilecek. Kurumlar vergisi mükelleflerine sağlanan vergi teşviklerinden bir kereye mahsus yüzde 10 kesinti yapılacak. Kurumlar vergisi istisnaları ile yurtdışından elde edilen ve en az yüzde 15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna kazançlar üzerinden ise yüzde 5 oranında tek seferlik ek vergi alınacak. Düzenlemeden 22 bin kurumlar vergisi mükellefi etkilenecek. Depremden etkilenen 11 il ile Sivas’ın Gürün ilçesindeki şirketler uygulamadan muaf olacak.

Esnaf ve sanatkâra yeni kolaylıklar

Mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde depremden zarar gören esnaf ve sanatkarların ekonomik faaliyetlerine devam etmelerine katkıda bulunmak için 31 Temmuz 2023'e kadar, esnaf sicil müdürlüklerinde yapacakları tescil, terkin, tadil, sicil tasdikname işlemlerinden harç ile sicil gazetesi ilan ücreti alınmayacak. Depremde yıkılan veya ağır hasar gören binalar ile kullanılamaz duruma gelen taşıtlara ilişkin vergi ve katkı payları ile varsa bu alacaklara ilişkin feri alacakları terkin edilecek. Taşıtlar üzerindeki vergi dairelerince konulan hacizler kaldırılacak.

Kaynak : Yenişafak Gazetesi

İlişkili Haberler

Manşetler