,

Altın ve gümüş ithalatı için kapsamlı düzenleme

Türk Parasının Kıymetini Koruma mevzuatında standart dışı maden ithali odaklı kapsamlı değişiklikler yapıldı. Standart dışı altın ve gümüş ithali serbest bırakıldı. İlgili mevzuattaki değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Altın ve gümüş ithalatı için kapsamlı düzenleme

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Karar’da yapılan değişiklikle “maden” tanımı “madenler” olarak değiştirilerek sadece altın değil diğer kıymetli madenlerin de kapsanmasının önü açıldı. Karara, standart dışı işlenmemiş madenlerin ithaline ilişkin usul ve esaslar eklendi. Dahilde işleme rejimi kapsamında standart dışı maden ithali serbest bırakıldı.

Değişiklikle ayrıca, standart ve standart dışı kıymetli madenin ithali, işlenmesi, alım-satımına yönelik usul ve esaslar yeniden belirlendi. Karar ile ayrıca, yolcu beraberi yurt içine giriş ve çıkışlarda taşınabilecek kıymetli maden ve taşlardan oluşan ziynet eşyalarının üst sınırı 15 bin dolar olarak belirlendi.

Resmi Gazetenin Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ değişikliği (2023-32/67) ile Türkiye’ye standart dışı altın ithalatına ilişkin bazı unsurlar değiştirildi, standart dışı gümüş ithalatına da imkan sağlandı.

Değişiklikle eğer kıymetli maden Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ve 5 kg. altındaysa özel ayar evlerinin raporları da kabul edilebilecek. Bu istisnaya yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı ayrıca usul ve esasları belirleyen bir düzenleme yapacak.

Tebliğde, üçüncü fıkradaki “dahil” ibaresi de “hariç” olarak değiştirilerek, dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen standart dışı altınların BİST lisanslı altın rafinerileri damgası taşıması zorunluluğu kaldırıldı.

Dahilde işleme rejimi kapsamında, kıymetli maden aracı kuruluşu olmayan şirketlerin standart dışı kıymetli maden ithal etme üst limiti altın için 40 kg’a çıkarıldı, ayrıca 200 kg’a kadar standart dışı işlenmemiş gümüş ithaline de imkan sağlandı.

Rafinerilerin kuruluş başvurusundan 8 milyon TL ücret alınacak

Resmi Gazetede Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun kapsamında alınacak ücretler içindeki bazı işlemlerin rafineri ücretleri de değişti. Buna göre, kıymetli maden rafinerileri de yönetmelik tanımına eklendi. Eklenen hüküm ile rafinerilerin faaliyet izni başvurularında 8 milyon TL ücret alınacak.

Resmi gazetede ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluş Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Resmi gazetede, Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ: No: 2023/1) yenilendi. Önceki tebliğ tamamen yürürlükten kaldırıldı. Tebliğ, kıymetli maden rafinerilerinin kuruluş, çalışma ve borsa işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

ekonomim.com

İlişkili Haberler

Manşetler