,

12. Kalkınma Planına göre 2028 yılı enflasyon hedefi

2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 12. Kalkınma Planı'nda, işsizliğin 2028'de yüzde 7,5'e düşürülmesi, 2024-2028 döneminde büyümenin ortalama yüzde 5 olması, enflasyonun ise 4,7'ye düşürülmesi hedefleniyor.

12. Kalkınma Planına göre 2028 yılı enflasyon hedefi

Ekonomide gözler, Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklanmasının ardından önemli ikinci yapılanma olan Kalkınma Planı'na çevrildi.

12'nci Kalkınma Planı ile Türkiye'nin 2053 vizyonu çizilecek.

2024-2028 dönemini kapsayacak 12. Kalkınma Planı'nın hazırlıkları kapsamında 54 özel ihtisas komisyonu ile 26 çalışma grubu oluşturuldu ve bu kapsamda çeşitli başlıklarda çalışmalar yürütüldü.

Edinilen bilgiye göre, 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Türkiye’nin 2053 vizyonunun çizileceği 12’nci Kalkınma Planı'nın en önemli başlığı, "refahın artırılması" olarak belirlendi.

5 yıl boyunca yapılacak icraat, sosyal kalkınma ve refahı yükseltmeye yönelik adımlar, enerji ve ulaşımda Türkiye’yi merkez ülke haline getiren faaliyetlerin tümü, 12’nci Kalkınma Planı’nda yer alıyor.

2024-2028 yıllarını kapsayacak

2024-2028 yıllarını kapsayan planda, gelirin daha adil paylaşılmasına yönelik adımlar atılacak.

2028'de İşsizlik hedefi: Yüzde 7,5

12. Kalkınma Planı'nda, işsizliğin 2028'de yüzde 7,5'e düşürülmesi bekleniyor.

2028'de Büyüme hedefi: Yüzde 5

Kalkınma planında 2024-2028 döneminde büyümenin ortalama yüzde 5 olması hedefleniyor.

2028'de Enflasyon hedefi: Yüzde 4,7

12. Kalkınma Planı'na göre, enflasyonun 2028'de yüzde 4,7'ye düşürülmesi hedefleniyor. Para politikası araçları enflasyon oranını düşürme amacıyla güçlü bir şekilde kullanılmaya devam edilecek. Maliye ve gelirler politikaları, para politikasıyla koordineli olarak yürütülmesi hedeflendi. 2023'te enflasyonun yüzde 65 olacağı tahmin edilirken, 2028'de yüzde 4,7'ye düşeceği öngörüldü.

Para politikası kararları, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları başta olmak üzere enflasyonu etkileyen tüm unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak oluşturulacak.

2028'de GSYH hedefi: 2 trilyon 820 milyar lira

12. Kalkınma Planı'na göre, 2028'de GSYH'nin 2 trilyon 820 milyar liraya yükseltilmesi hedefleniyor.

2028'de  Kişi başına gelir hedefi: 17 bin 554 dolar

12. Kalkınma Planı'na göre, kişi başına gelirin 17 bin 554 dolara yükseltilmesi hedefleniyor.

İhracat hedefi: 375,4 milyar dolar

2028'de ihracatın 375,4 milyar dolar, ithalatın 481,4 milyar dolar olacağı öngörülüyor.

Cari işlemler dengesi hedefi: 2,8 milyar dolar açık

Planda cari işlemler dengesinin 2,8 milyar dolar açık vereceği tahmin edildi.

Seyahat gelirleri hedefi: 82,8 milyar dolar

Plan sonunda seyahat gelirlerinin 82,8 milyar dolara yükselmesi; uluslararası doğrudan yatırım girişinin ise 27 milyar dolar olması bekleniyor.

12’nci Kalkınma Planı kapsamı

Asgari ücretliler başta olmak üzere çalışanların gelir dağılımındaki payı artırılacak.

Özel sektör ve kamu arasındaki gelir dengesi sağlanacak ve ekonomik ve sosyal kalkınma adımlarına devam edilecek.

Sanayi ve enerji tesislerine entegre edilmiş demir ve kara yolu ağları güçlendirilecek.

Uluslararası deniz ve kara taşımacılığı için gümrük kapıları ve limanlarına yenileri eklenecek.

Asya’yı Avrupa’ya bağlayacak yeni çekim merkezlerinin önünün açılması sağlanacak.

12. Kalkınma planının takvimi

12. Kalkınma planının takvimi

23-24 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

Bugün TBMM Başkanlığı'na sunulan 12. Kalkınma Planı, 23-24 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

12. Kalkınma Planı'nda, 2028'de enflasyonun yüzde 4,7'ye düşeceği öngörülürken, plan sonunda seyahat gelirlerinin 82,8 milyar dolar olması hedefleniyor.

Katma değeri yüksek ihracat

TBMM'ye sunulan 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı'na göre, küresel ticarette yeşil dönüşüm ve dijitalleşme odağında şekillenen koşullar dikkate alınarak değer zincirlerindeki konumun daha ileri seviyelere taşınması yoluyla katma değeri yüksek ihracat potansiyeli artırılacak.

Enerji ve imalat sanayisinde ithalat bağımlılığı azaltılacak

Enerji ve imalat sanayisinde ithalat bağımlılığı düşük seviyelere indirilecek. Turizmin yanı sıra yazılım gibi alanlarda hizmet gelirlerinin çeşitlendirilerek üst seviyelere çıkarılması yoluyla cari işlemler dengesinde sürdürülebilir bir iyileşme sağlanacak.

Dar gelirli vatandaşların konuta erişimi kolaylaştırılacak

Konut kira ve satışlarındaki fiyat artışlarının enflasyon üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik konut arzını artırıcı ve konuta erişimi kolaylaştırıcı uygulamalar hayata geçirilecek.

Kira ve konut fiyatlarındaki gelişmeler de göz önünde bulundurarak, salgın döneminde daralan konut arzı hızla artırılacak. Depremin oluşturduğu konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek. Dar gelirli vatandaşların konuta erişimi kolaylaştırılacak. Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek; dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere yönlendirilecek.

Konut ve işyeri kiraları ile ikinci el araçların satışına ilişkin idari kayıt eksikliklerinin giderilmesi sağlanacak.

Finans sektöründe ortak dijital altyapı

Finans sektöründe ortak dijital altyapı kullanımı ve çeşitli operasyonların ortaklaştırılması yoluyla maliyetlerin azaltılması sağlanacak. Bankaların ve banka dışı finansal kuruluşların ihtiyaç duydukları altyapılara eşit şartlarda ulaşmaları için gerekli önlemler alınacak.

İstanbul Finans Merkezi'nin uluslararası finans sistemine entegrasyonu güçlendirilecek

İstanbul Finans Merkezinin finansal piyasaların derinleşmesine daha etkin bir biçimde katkı vermesi sağlanması planlanırken, Merkezin uluslararası finans sistemine entegrasyonu da güçlendirilecek.

Ayrıca, İstanbul Finans Merkezi kapsamında yenilikçi, kapsayıcı ve dinamik bir katılım finans ekosisteminin oluşturulmasına yönelik katılım esaslı faaliyet gösteren fintek kuruluşları desteklenecek.

Borsada işlem gören şirketlerin piyasa değerinin GSYH'ye oranı yüzde 70'e çıkacak

Borsada işlem gören şirketlerin piyasa değerinin gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının plan sonunda yüzde 70'e çıkması hedeflenirken, katılım bankalarının toplam varlıklarının GSYH'ye oranının da yüzde 15'e yükseleceği tahmin edildi.

Plan döneminde kamu maliyesinin güçlü ve sürdürülebilir yönü devam ettirilecek. Bütçe açığının GSYH'ye oranının plan dönemi sonunda yüzde 2 olması öngörülüyor.

Kamu açığı

Afet sonrası iyileştirmeye ve risklerin azaltılmasına yönelik harcamalar hariç kamu açığı, mali konsolidasyon uygulamalarıyla kontrol altında tutularak kamu mali göstergelerinde iyileşme sağlanacak. Mali disiplin, Plan döneminde makroekonomik istikrarın önemli bir çıpası olmaya devam edecek.

Bakım sigortası

Nüfusun yaşlanmasının sosyal güvenlik sistemi üzerindeki etkilerinin azaltılması için bakım sigortası ve mesleki rehabilitasyon uygulamaları hayata geçirilecek.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler