,

Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğine dava açıldı

Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası’nca (Türk Eğitim-Sen), 01.03.2024 tarih ve 32476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 05.02.2021 tarih ve 31386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde yapılan değişikliklere ilişkin dava açıldığını bildirdi.

Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğine dava açıldı

Türk Eğitim-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, “Türk Eğitim Sen olarak Danıştay 12. Daire Başkanlığının 2024/2149 E. Sayılı dosyası ile açtığımız davada, 01.03.2024 tarih ve 32476 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi ile; 05.02.2021 tarih ve 31386 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği’ne eklenen; ‘Doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlı eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme’ başlıklı EK 2. Maddede somut görevlendirme kriterlerine yer verilmemesine ve azami 8 yıllık görevlendirme süresi belirlenmemesine ilişkin eksik düzenlemelerin; Yönetmelik ekinde yer alan “Ek-1 Değerlendirme Formunun’ ‘B. Eğitimler’ bölümünde yüksek lisans ve doktora alanlarında ‘Eğitim Bilimleri’ alanına yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin ve “Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formunun’ ‘B. Eğitimler’ bölümünde yüksek lisans ve doktora alanlarında ‘Eğitim Bilimleri’ alanına yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin, yönetmelik ekinde yer alan “Ek-1 Değerlendirme Formunun’ ve ‘Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formunun’ ‘C. Hizmet Süresi’ bölümlerinde, ‘Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Mesleki Eğitim Merkezleri alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefliğinde geçen her bir yıl için 2 puan’, ‘Kurucu müdür, müdür başyardımcılığı, müdür yardımcılığı ve müdür yetkili öğretmenlikte geçen her bir yıl için 2 puan’, ‘Müdürlükte ve Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında şube müdürü veya daha üstü kadrolarda geçen her bir yıl için 4 puan’ şeklinde belirlenen puanların, yönetmelik ekinde yer alan “Ek-1 Değerlendirme Formunun’ ve ‘Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formunun’ ‘D.Değerlendirme Ölçütleri’ bölümlerinde yer alan ‘Sosyal Sorumluluk Programı Ve Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon Uygulama Yönergesi kapsamında görev yapmış olmak 2 puan’ ibaresinin iptalini talep ettik” denildi.

Kaynak : DHA

İlişkili Haberler

Manşetler