,

YÖK'ten denklik düzenlemesi!

YÖK, yurt dışında okumak isteyen öğrenciler için denklikle ilgili yeni düzenlemeyi duyurdu. Dünya sıralamalarında ilk 400’de yer alan üniversitelerden mezun olanlara doğrudan denklik verilecek. Ayrıca, ilk binde yer alan üniversitelerden mezun olanlarda YKS’ye girme şartı da olmayacak.

YÖK'ten denklik düzenlemesi!

Yükseköğretim Kurulu, yurt dışı yükseköğretim diplomalarının denklik işlemlerine ilişkin 15.03.2024 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğin uygulanma​sında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi için usul ve esaslarını belirleyerek yayınladı. Belirlenen usul ve esaslara göre:

“Sıralamalarda ilk 400’de yer alan üniversitelerden mezunlara doğrudan denklik, YKS’ye girme zorunluğu yok”

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen üç uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşunda ilk 400’de yer alan yükseköğretim kurumlarının tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programları dahil olmak üzere bütün programlarından mezun olanlar doğrudan denklik alabilecekler.

Aynı derecelendirme kuruluşlarında ilk 1000’de yer alan üniversiteler için başarı şartı aranan bölümler dahil olmak üzere bütün alanlarda, önceden olduğu gibi denklik müracaatı yapılacak ancak YKS’ye girme zorunluluğu aranmayacak.

İlk 1000’de olan üniversitelerin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlardan mezun olanlar denklik için müracaat edecek ve başvuruları daha önce olduğu gibi transkriptlerine göre bireysel olarak incelenerek karar verilecek.

İlk 1000 de yar almayan üniversitelerin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarından mezun olanların YKS’ye girme ve başarı şartını yerine getirme zorunluluğu var.

İlk 1000’de yer almayan bir üniversitenin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlardan mezun olanlar YKS’ye girecek, ilgili programın YKS’deki başarı sıralaması şartını sağlamışlarsa denklik müracaatları kabul edilecek ve transkriptleri dikkate alınarak bireysel olarak inceleme yapılacak.

Yani sadece ilk 1000’de yer almayan üniversitelerin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk bölümlerde okuyacaklar için YKS’ye girme ve başarı şartını yerine getirme zorunluluğu olacak. Diğer bölümler için ise YKS’ye girme zorunluluğu olmayacak.

Yönetmelik değişikliği, başarı sıralaması şartı aranmayan programlarla ilgili kısıtlayıcı bir düzenleme getirmemiştir. Bu alanlarda yapılacak denklik başvurularında önceden olduğu gibi müracaatlar bireysel olarak incelenerek karar verilecek.​

15 Mart 2024 tarihli ve 32490 sayı ile Resmî Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar​ için tıklayınız.

15 Mart 2024 tarihli ve 32490 sayı ile Resmî Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar​ ile ilgili soru ve cevaplar:

Soru: Hangi tür denklik başvuruları YKS başarı sırası kriterine tabidir?

Cevap: Aday ortaöğrenimini Türkiye’de tamamladıysa ve adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumu, Kurulumuzca kabul edilen dünya üniversite sıralama kuruluşlarının en az ikisinde öğrenime başlanılan yıl ilk binlik dilim içerisinde yer alan bir yükseköğretim kurumu değilse ve başvuruya esas diploma programı; Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık veya Hukuk programıysa bu durumda başvuru YKS sıralama kriterine tabidir.

Soru: YKS başarı sırası kriteri nedir?

Cevap: Bu kritere göre ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayıp en az iki kuruluşta ilk binde yer almayan bir yükseköğretim kurumunda; Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık veya Hukuk programlarından mezun olarak yapılacak olan başvurularda, adayın yurt dışında öğrenime başladığı yıla ait YKS sınavına girmesi ve mezun olduğu program için ülkemizde aranan başarı dilimine girmesi gerekmektedir.

Soru: Hangi tür başvurularda doğrudan denklik işlemi yapılmaktadır?

Cevap: Kurulumuz tarafından kabul edilen dünya üniversite sıralama kuruluşlarının en az üçünde öğrenime başlanılan yıl ilk dört yüzlük dilim içerisinde yer alan yükseköğretim kurumlarından yapılan başvurulara doğrudan denklik işlemi yapılacaktır.

Soru: YÖK tarafından kabul edilen dünya üniversite sıralama kuruluşları hangileridir?

Cevap: ARWU (Academic Ranking of World Universities), CWTS Leiden Ranking, QS World University Rankings ve THE (Times Higher Education) kuruluşlarınca yapılan sıralamalar kabul edilmektedir.

Soru: Hangi tür denklik başvuruları YKS sıralama şartından muaftır?

Cevap: Ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayıp en az iki kuruluşta ilk binde yer almayan bir yükseköğretim kurumunda; Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık veya Hukuk programlarından mezun olanlar hariç, diğer başvurular YKS şartından muaftır.

Soru: Yeni düzenlemeler kimleri kapsayacaktır?

Değişiklikten önce başvuruya esas diploma programına veya hazırlık programına kayıt yaptırmış olanlar yeni düzenlemeden muaftır.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler