,

Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esasları değişti

Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı

Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esasları değişti

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

TEKNİK ÖĞRETMENLER İÇİN DÜZENLENECEK MÜHENDİSLİK PROGRAMLARININ UYGULAMA ESAS VE USULLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 7/8/1992 tarihli ve 21308 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Tamamlama programına girebilmek için adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından yaptırılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sayısal puan türünden en az 75 puan almaları gerekir. En az 75 puan alan adaylar arasında en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle kontenjan sayısı kadar aday, programa girmeye hak kazanır.”

“Bir tamamlama programına yerleşen veya mezun olan adaylar, yeniden başvuru yapamaz.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 1- Bu maddenin yayımı tarihinden önce bir tamamlama programına yerleşmiş veya mezun olmuş adaylar, yeniden başvuru yapamaz.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler