,

Suça karışan çocuk sayısı hızla yükseliyor

TÜİK, Ağustos ayında, 2022 yılında güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuklara ilişkin istatistikleri yayımladı. Buna göre, geçen yıl güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı, 2021'e kıyasla yüzde 20,5 artarak 601 bin 754'e çıktı.

Suça karışan çocuk sayısı hızla yükseliyor

2010 yılında 100 binin altında olan suça sürüklenen çocuk sayısı, 2022 yılında ikiye katlanarak 206,853'e yükseldi. Yani 2010-2022 arasındaki 12 senede suça sürüklenen çocuk sayısı yüzde 148 arttı.

Yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu suçlarının ilk sıralarda yer aldığı rapor, çocukların karıştığı suçlardaki artışı gözler önüne seriyor. CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi, “Suça Sürüklenen Çocuklar Dosyası”nı yayınladı. Dosyada son 12 yılda suça sürüklenen çocuk sayısının yüzde 148 oranda arttığı saptaması yer aldı. Öncelikli üç suçun yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu suçları olduğu kaydedilen dosyada şu ifadeler yer alıyor:

“Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayında, 2022 yılında güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuklara ilişkin istatistikleri yayımladı. Buna göre, geçen yıl güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı, 2021'e kıyasla yüzde 20,5 artarak 601 bin 754'e çıktı. 2010 yılında 100 binin altında olan suça sürüklenen çocuk sayısı, 2022 yılında ikiye katlanarak 206,853'e yükseldi. Yani 2010-2022 arasındaki 12 senede suça sürüklenen çocuk sayısı yüzde 148 arttı. İsnat edilen öncelikli üç suç yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu oldu. Suça sürüklenme nedeni ile güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların, yüzde 37,8'ine yaralama, yüzde 25,2'sine hırsızlık, yüzde 4,5'ine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, yüzde 4,2'sine pasaport kanununa muhalefet suçu, yüzde 4,1'ine ise tehdit suçları isnat edildi.”

YOKSULLUK BÜYÜK ETKEN

Raporda araştırmaların yoksulluk derinleştikçe suça sürüklenen çocuk sayısının da artacağını gösterdiğine vurgu yapılırken, doğru politikalarla çocuk yoksulluğunun önlediğinde suça sürüklenen çocuk sayısının da azalacağına ve bunun için de tüm boyutlarıyla bütünsel bir yaklaşımla mücadele edilmesi gerektiği kaydedildi. Suça sürüklenen çocuğun da mağdur olduğu ifade edilen raporda, “Bir çocuğun kanunla ihtilafa düşme nedeni muhtemelen çocuğun bir yoksulluk/yoksunluk döngüsü içerisinde olduğuna, ebeveynleri tarafından ihmal edildiğine işaret etmektedir” ifadesi yer aldı.

“SUÇA KARIŞAN GENÇLERİN YÜZDE 50-70'İNİN EN AZ BİR PSİKİYATRİK BOZUKLUĞA SAHİP OLDUĞU GÖRÜLDÜ”

Raporda suça karışan çocukların ailelerinin ekonomik durumları da incelendi. Buna göre; ekonomik sıkıntılar suça iten sebepler arasında önemli yer tutarken, konuya ilişkin değerlendirmede şu ifadeler yer aldı:

“Yoksulluğun derinleşmesi ile beraber ailelerin yaşadığı ekonomik şiddetin etkisi, çocuklara da yansımakta ve bu durum aile içi şiddet vakalarının artması veya çocukların okul devamsızlığı terkine ve ‘çocuk işçi’ olmalarına neden olmaktadır. Aile bütçesine destek olmak amacıyla sokağa yönelen çocuklar bu ortamlarda savunmasız kalırlar; ‘suça sürüklenme’ ve suça karışmaya açık hale gelirler. Dicle Üniversitesi'nin adli psikiyatrik muayeneyle değerlendirdiği 107 çocuğun geriye dönük dosyaları incelendi. Çalışmaya alınan çocuklarda erkek cinsiyet, okulu bırakma oranları, madde kullanımı, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), davranış bozukluğu varlığının ve sosyoekonomik düzeyin düşüklüğünün yüksek olduğu tespit edildi. Okula devam oranı sadece yüzde 34,6 iken, çocukların yüzde 28'i suç öyküsüne sahipti. Aynı çalışmada referans gösterilen, Türkiye genelinde yapılan bir çalışmada ise çocukların yüzde 41,9'unun düzenli okula gitmediği, yüzde 26,6'sının anne, baba ile yaşamadığı, annelerin yüzde 30,1'inin okuma-yazma bilmediği, babaların yüzde 33,8'inin ilkokulu bitirdiği, yüzde 38'inin ailesinin göçmen olduğu, yüzde 24,9'unun madde kullandığı belirlendi. Ayrıca, suça karışan gençlerin yüzde 50-70'inin en az bir psikiyatrik bozukluğa sahip olduğu görüldü. Araştırmalar çocukların suça sürüklenmesinin kentlerde yoğunlaşmakta olduğunu gösteriyor. Ayrıca önlem alınmadığında, çocuğun suçu tekrar etme riski de yüksek. Yine uzmanlar suçun tekrar edilmesinin en önemli nedeninin okul başarısızlığı, devamsızlığı, okul terki, madde bağımlığı, evde suçla ilişkili bireylerin olması gibi nedenleri sıralıyor.”

“UYUŞTURUCU MADDE SUÇLARI NEREDEYSE YÜZDE 10 ARTTI”

2022 yılında uyuşturucu madde kullanmak veya satmak suçlarından güvenlik birimlerine getirilen çocuk sayısının neredeyse yüzde 10’luk artışla 25 bin 465’ten 27 bin 78’e ulaştığı da raporda yer aldı. 2021 yılında cezaevlerine hükümlü olarak giren 12-17 yaş arası çocuk sayısı 999 iken, bu sayı 2022 sonu itibarıyla yüzde 37’lik artışla bin 373’e yükseldi. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü sitesinde paylaşılan verilere göre 3 Temmuz 2023 itibarıyla 1.496’sı erkek ve 63’ü kız olmak üzere toplam 1.559 çocuk tutukluyken, 975’i erkek ve 38’i kız olmak üzere toplam 1013 çocuk ise hükümlü bulunuyor.

Milli Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler