,

Sözleşmeli öğretmen alımına dair yönetmelik değiştirildi

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğinde yapılan düzenlemeye göre, Sözlü sınav başarı puanı KPSS puanının %50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın %50’si alınarak belirlenecek.

Sözleşmeli öğretmen alımına dair yönetmelik değiştirildi

14/05/2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği şu şekildedir:

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 3/8/2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Sözlü sınav başarı puanı KPSS puanının %50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın %50’si alınarak belirlenir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözlü sınav” ibaresinden sonra gelmek üzere “başarı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

MEB NE YAPMAYA ÇALIŞTI?

Gazetememur.com Notu: Medyada yer aldığı üzere, 632 sayılı KHK sadece sözlü sınav puanı ile atama yapmaya imkan tanımaktadır. MEB, yaptığı düzenlemede, "Sözlü sınav başarı puanı" ifadesini kullanmış ve bu puanın  KPSS puanının %50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın %50’si alınarak belirleneceği hüküm altına alınmıştır. 632 sayılı KHK ile sözlü sınav puanı tek geçer ölçüt belirlendiği için, özne " Sözlü sınav başarı puanı" olarak başlayarak düzenlenmiştir. Ancak bu mevzuat uyanıklığı dahi çok sayıda davaya neden olacaktır. Bakan Yusuf Tekin'in anlamsız ısrarı nedeniyle hem adaylar hem de Bakanlık yıpranacaktır. 


 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler