,

Özel okul ücretlerindeki artışa yönelik düzenleme yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı özel okul ücretlerinin, ÜFE ve TÜFE oranlarının toplamının yarısına yüzde 5 oranında artış yapılarak belirlenmesi hükmünü değiştirdi.

Özel okul ücretlerindeki artışa yönelik düzenleme yapıldı

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğini değiştirdi. Yönetmeliğin 53. maddesinde, özel okul ücretlerinin nasıl artırılacağına dair hüküm yer alıyordu.

Bu madde yer alan “bir önceki yılın ortalama (Y.İ-ÜFE+TÜFE)/2 oranına en fazla % 5 oranında artış yapılarak belirlenir” ibaresi “yapılacak artış oranı, yılsonu TÜFE oranı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenen oranı aşmayacak şekilde tespit edilir” şeklinde değiştirilmiştir.

İşte 6 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik:

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir önceki yılın ortalama (Y.İ-ÜFE+TÜFE)/2 oranına en fazla % 5 oranında artış yapılarak belirlenir” ibaresi “yapılacak artış oranı, yılsonu TÜFE oranı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenen oranı aşmayacak şekilde tespit edilir” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 


 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler