,

'Öğretim üyesi başına 65 öğrenci düşüyor'

Türk Tabipleri Birliği (TTB), tabip odaları aracılığıyla iki hafta arayla tıp fakültelerindeki öğretim üyeleriyle bir anket gerçekleştirdi. Öğretim üyelerinin sorunlarını ortaya koymak ve çözüm üretmek amacıyla yapılan ankete 389 öğretim üyesi katıldı.

'Öğretim üyesi başına 65 öğrenci düşüyor'

TTB’nin anket sonuçlarına ilişkin hazırladığı raporda tıp ve tıpta uzmanlık eğitimi sistemine de dikkat çekildi. Rapora göre ankette yer alan “Eğitim programınız var mı” sorusuna katılımcıların yüzde 84’ü “Seminer sunum saati” yanıtını verdi. Ankete katılan 4 öğretim üyesinden 3’ü, bulundukları fakültelerde ilgilendikleri uzmanlık öğrencisi sayısının eğitimin niteliği açısından fazla olduğunu belirtti. Anket sonuçları, bazı anabilim dallarında öğretim üyesi başına 65 uzmanlık öğrencisi düştüğünü ortaya koydu.

ÇALIŞMAYA DESTEK YOK

“Hasta yoğunluğu, bir sorun mu” sorusuna katılımcıların yüzde 74’ü “Evet” yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 43’ü idare tarafından baskı altında hissettiğini ifade ederken yüzde 85’i yaptığı işi ekonomik açıdan tatmin edici bulmadığını aktardı. Ayrıca 10 öğretim üyesinden 8’i, bilimsel çalışmalarının desteklenmediğini belirtti.

Raporda “Türkiye’deki sağlık ortamının hem bugünü hem de geleceğini şekillendiren en kritik unsurlardan olan öğretim üyelerinin üzerindeki siyasal, ekonomik, çalışma yükü gibi baskıların en aza indirilmesi sağlıklı bir gelecek için zorunludur. Bu baskı, hem eğitim niteliğini düşürmekte hem de sağlık hizmetlerinin etkinliğini olumsuz etkilemektedir” denildi.

Merve KILIÇ

Kaynak : Cumhuriyet Gazetesi

İlişkili Haberler

Manşetler