,

MEB tarihinde ilk kez “Ölçme ve Değerlendirme”ye yönelik yönetmelik yayımladı.

Bugünkü (9 Eylül) Resmî Gazetede yer alan yönetmelikte yer alan esaslar özetle şöyle:

MEB tarihinde ilk kez “Ölçme ve Değerlendirme”ye yönelik yönetmelik yayımladı.

*Tüm ülkede uygulama birliği sağlamak için yazılı sınavlar şu tarihlerde yapılacak:
1. dönem 1. sınavlar: Ekim ayı son haftası–Kasım ayı ilk haftası,
1.dönem 2. sınavlar: Aralık ayı son haftası–Ocak ayı ilk haftası,
 2. dönem 1. sınavlar: Mart ayı son haftası–Nisan ayı ilk haftası,
2. dönem 2. sınavlar: Mayıs ayı son haftası–Haziran ayı ilk haftası,

*Sınav tarihleri eğitim öğretim yılının  başında e-okuldan duyurulacak ve zorunlu bir durum olmadıkça değiştirilmeyecek.

*Haftalık ders saati 6 saatin altındaki derslerde her dönem iki sınav yapılacak.

*Sınavların ortak yapılması esas olacak. Ortak sınavların şube ve sınıflar bazında analizleri yapılacak. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders öğretmeni ve eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri tarafından yeniden değerlendirilecek. Bazı ortak sınavlar bakanlık tarafından yapılacak.

*Okul öncesi ve ilkokul 1, 2, 3 ve 4 üncü sınıflarda öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin takibi ders öğretmenlerince sürekli yapılacak.
Öğrencilerin gelişim düzeyleri, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen bireysel ve grupla yapılan etkinliklere katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme amaçlı ölçme araçları ile takip edilecek. İşin özeti İlkokulda yazılı dönemi sona erdi.

*Öğrencilerin akademik başarılarının ölçüldüğü ABİDE sınavları iki yılda bir belirlenen okullarda uygulanacak.

*Öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma gibi dört alandaki becerilerindeki gelişimlerini izlemek için iki yılda bir Türkçe dil beceri sınavları yapılacak.

*Öğretim programlarının etkisini öğrencilerin akademik çıktıları üzerinden görebilmek amacıyla okul tabanlı izleme araştırması yapılacak.

*Öğrencileri PISA ve TIMMS sınavların hazırlamak için belirlenen okullarda okuma, matematik ve fen becerisi testleri uygulanacak.

*Her ilde özel uzmanlık gerektiren ölçme değerlendirme çalışmaları ile ulusal ve uluslararası izleme uygulamalarını il düzeyinde yürütmek amacıyla her ilde “Ölçme ve Değerlendirme Merkezi” kurulacak.

Kaynak: @MetinOzdamarlar

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler