,

MEB, 'akran zorbalığı'na karşı psikoeğitim çalışmalarına hız verdi

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda "akran zorbalığı" konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla okul öncesinden lise son sınıfa kadar tüm eğitim kademelerinde rehberlik hizmetleri kapsamında psikoeğitim çalışmalarını hızlandırdı.

MEB, 'akran zorbalığı'na karşı psikoeğitim çalışmalarına hız verdi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), her kademedeki öğrencilere yönelik rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla çok yönlü faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, 2022-2023 eğitim öğretim yılıyla birlikte okullarda tüm kademelerde "akran zorbalığı", "siber zorbalık", "psikolojik sağlamlık" gibi konuları içeren yeni rehberlik eğitim programları hazırlanarak uygulamaya konuldu.

"Akran zorbalığı" yapana disiplin işlemi

Bakanlık 15 Kasım 2022'de yaptığı yönetmelik değişikliği ile liselerde "siber zorbalık" ve "akran zorbalığı"nı disiplin işlemleri arasına aldı. Bu fiil, yeni düzenlemede, "bilişim araçları veya sosyal medya yoluyla eğitim ve öğretim faaliyetlerine, kişilere ve kurumlara zarar vermek" ile "tekrarlayan çeşitli davranışlarıyla başka bir öğrencinin, sosyal veya duygusal gelişimini olumsuz yönde etkileyecek şekilde akran zorbalığı yapmak" şeklinde anlatıldı.

Bunun yanında bakanlık, ilk kez öğretmenlere yönelik "Değerler Eğitimi Etkinlik Kitabı" hazırladı. Kitaplar ile sadece akademik olarak güçlü değil, milletin öz değerlerine, tarihine, inancına ve kültürüne uygun eğitim sistemi inşa ederek evrensel ve milli değerlere sahip nesiller yetiştirmek amaçlandı.

Bu kapsamda öğretim programlarında yer alan kök değerlere yönelik etkinlik kitabı ile öğrencilere adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik gibi değerlerin kazandırılması amaçlandı.

15 Ocak'a kadar rehberlik eğitimleri tamamlanacak

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ise son olarak aralarında akran zorbalığı ve psikolojik sağlamlık gibi konuların bulunduğu alanlarda, sınıf rehberlik faaliyetlerinin yürütülmesi için okullara yazı gönderildi. Yazıda, rehberlik faaliyetlerinin 15 Ocak 2023'e kadar tamamlanması istendi.

Bu kapsamda, okullarda yürütülecek rehberlik faaliyetlerinde, tüm kademelerdeki öğrencilere, kendilerini tanımaları, var olan yönleriyle kendilerini kabul etmeleri ve geliştirmeleri, duygularını fark etmeleri ve yönetebilmeleri, başkalarını anlamaları ve kabul etmeleri, kişiler arası sağlıklı ilişkiler geliştirmeleri için aile ve toplumsal değerler ile doğaya karşı duyarlılık kazanmaları amacıyla çeşitli faaliyetler yürütülecek.

Bu faaliyetler, rehber öğretmenle ve psikolojik danışmanların koordinasyonunda sınıf rehber öğretmenleri aracılığıyla yürütülecek.

Bakanlık, rehberlik faaliyetlerine ilişkin farklı kazanımların yer aldığı etkinlikleri içeren bir sınıf rehberlik programı da hazırladı.

Programda öğrencilerin öfke, kızgınlık, stres gibi duygularını olumlu bir şekilde ifade etme yollarını öğrenmelerine yönelik "duygularını anlama ve yönetme" ve "kişiler arası beceriler" başlıkları altında yürütülecek faaliyetlere detaylarıyla yer verildi.

Her kademedeki öğrenci için ayrı teknikler kullanılacak

Okul öncesinden liseye kadar tüm öğrencilere uygulanacak olan bu programlar her kademede öğrencilerin yaş seviyesine uygun şekilde verilecek.

Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine "yaşadığı duyguları fark etmesi", "duyguların uygun olan ve olmayan ifade etme biçimlerini ayırt etmesi" ve "başkalarının yaşadığı duyguları fark etmesi" kazanımları hikaye, resim ve oyun yolu ile aktarılacak.

Yaş seviyelerinin ilerlediği ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik etkinliklerde ise "duyguların insan yaşamında önemi", "stresle baş etmede uygun yöntemler", "sanal arkadaşlığı sorgulama" ve "yaşadığı yoğun duyguları yönetme" gibi kazanımların yer aldığı etkinliklerde daha çok düz anlatım, örnek olay, gösterip yaptırma ve tartışma gibi teknikler kullanılacak.

Okullarda, bakanlığın gönderdiği bu program doğrultusunda yapılan çalışmalar e-Rehberlik sistemine işlenecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı

İlişkili Haberler

Manşetler