,

"İklim dostu kampüsler" geliyor

- YÖK Başkanı Özvar: "Sürdürülebilir, enerji verimli, doğayla uyumlu ve çevreye asgari düzeyde zarar veren kampüslerin oluşturulmasını ve üniversite kampüslerinde enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamaları artırılmasını amaçlıyoruz"

 "İklim dostu kampüsler" geliyor

Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve YÖK Başkanı Erol Özvar’ın katılımıyla protokol imza töreni gerçekleştirildi.

YÖK Beyaz Salon'da düzenlenen "Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Oluşturulması Alanında İş Birliği Protokolü" imza törenine pilot uygulamanın başlatılacağı Orta Doğu Teknik, İstanbul Teknik, Yıldız Teknik, Ege, Gazi, Karabük, Bartın, Van Yüzüncü Yıl, Niğde Ömer Halis Demir ve Selçuk Üniversitelerinin rektörleri de katıldı.

YÖK Başkanı Erol Özvar, sürdürülebilir, enerji verimli, doğayla uyumlu ve çevreye asgari düzeyde zarar veren üniversite kampüslerinin oluşturulmasını hedeflediklerini belirterek, "sürdürülebilir ve iklim dostu kampüs dönüşümü" sürecinde üniversitelerin gerekli finansman araçlarına erişimi konusunda çalışma yürütüleceğini bildirdi. Özvar, protokolün hayata geçmesi için destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Türkiye'nin kalkınma hedefleriyle uyumlu, geleceğin kampüslerini inşa etme hedefi olan üniversitelerin, öncelikle kendi kampüslerinde gerçekleştirecekleri uygulamalarla topluma sürdürülebilirlik konusunda örnek olma misyonunu da taşıdıklarını ifade eden Özvar, sürdürülebilir ve iklim dostu kampüslerin oluşturulması konusunda son dönemde birçok üniversitenin dikkate değer çalışmaları ve bakanlıklarla yürüttükleri ortak projeler bulunduğunu aktardı.

Erol Özvar, Yükseköğretim Kurulu olarak üniversiteler ile Bakanlıklar arasındaki koordinasyonu sağlamak ve bu alanda daha etkin ve verimli sonuçlara ulaşmak için kolaylaştırıcı rol oynamayı hedeflediklerini belirtti.

Sürdürebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına almak için yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında birçok üniversitenin bünyesinde Sıfır Atık Birimleri ve Sıfır Atık Yönetim Sistemleri'nin kurulduğunu anlatan Özvar, bu kapsamda üniversitelerde yapılan çalışmaları anlattı.

Özvar, bu kapsamda atıkların ayrıştırılarak toplanması ve geri dönüşümünün sağlanması, organik atıkların toplanıp işlenerek kompost gübresine dönüştürülmesi, tehlikeli ve tıbbi atıkların toplanması, elektrikli ve elektronik atıklar ile metal ve ahşap hurdaların ayrı ayrı toplanması, biyolojik atık su arıtma tesisi kurulması ve yağmur sularının toplanması gibi çalışmaları örnek gösterdi.

Üniversite kampüslerinde ayrıca doğal kaynaklardan enerji üretimi ve enerjinin tasarruflu kullanımına yönelik birçok uygulama başlatıldığını dile getiren Özvar, bunlar arasında yenilenebilir güneş enerjisi uygulamaları, yemekhane organik atıklarından elektrik enerjisi üretilmesi, enerji tüketiminin minimize edilmesinde ve binaların güvenliğinin sağlanmasında akıllı bina uygulamaları, binalarda sensörlü aydınlatma, tasarruflu ampul, bina yalıtımı ve ortam sıcaklığı kontrolü ile enerjiden tasarruf sağlanması gibi uygulamaların bulunduğunu ifade etti.

YÖK Başkanı Erol Özvar, Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Oluşturulması Alanında İş Birliği Protokolü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının koordinasyonunda seçilen 10 pilot üniversitede ve sonrasında da tüm üniversitelerde yürütülecek çalışmaları şöyle anlattı:

"Protokol ile sürdürülebilir, enerji verimli, doğayla uyumlu ve çevreye asgari düzeyde zarar veren kampüslerin oluşturulması, üniversite kampüslerinde enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamaları artırılacak, bu alanda duyarlılık ve farkındalık oluşturulmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi amaçlanıyor.

Üniversitelerde, enerji kaynaklarının ve enerjinin verimli ve etkin kullanılması, israfın önlenmesi ve yenilenebilir enerji kullanımının sağlanması ile enerji maliyetinin bütçe üzerindeki yükünün hafifletilmesi, Sıfır Atık uygulamalarının yaygınlaştırılması, çevrenin korunması, üniversitelerin sürdürülebilir ve iklim dostu kampüs dönüşümü sürecinde gerekli finansman araçlarına erişimi konusunda desteklenmesi yönünde çalışmalar yapılması hedefleniyor."

Özvar, ilk etapta, pilot uygulamanın başlayacağı üniversitelerin ODTÜ, İTÜ, Yıldız Teknik, Ege, Gazi, Karabük, Bartın, Van Yüzüncü Yıl, Niğde Ömer Halis Demir ve Selçuk Üniversiteleri olarak belirlendiğini bildirdi.

Erol Özvar, törene katılan üniversite rektörlerine projeye verecekleri katkı için teşekkür etti.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler