,

Hane halkının üstlendiği eğitim harcaması OECD ortalamasının iki katını aştı

AKP iktidarı, eğitimde ortalama 5 bin 743 dolarla Meksika ve Kolombiya’dan sonra öğrenci başına en düşük harcamayı yaptı. Yükseköğretim öncesi kademelerde hane halkının üstlendiği eğitim harcamaları, OECD ortalamasının iki katından fazla oldu.

Hane halkının üstlendiği eğitim harcaması OECD ortalamasının iki katını aştı

Türkiye, tüm eğitim kademelerinde öğrenci başına en düşük harcama yapan OECD ülkeleri arasında bulunuyor. Yükseköğretim öncesi kademelerde hane halkının üstlendiği eğitim harcamaları OECD ortalamasının iki katından fazla olan Türkiye, bir öğrencinin 6-15 yaşları arasında zorunlu eğitimine yapılan yaklaşık 47 bin dolar yatırımla, Kolombiya’dan sonra en düşük yatırım yapan ikinci OECD ülkesi. 

Türk Eğitim Derneği’nin düşünce kuruluşu TEDMEM tarafından OECD’nin yayımladığı “Bir Bakışta Eğitim 2022” raporunda yer alan 100’den fazla veri tablosu ve grafik incelenerek “Türkiye Üzerine Değerlendirme ve Öneriler” başlıklı bir rapor hazırlandı. Rapordaki tespitler şöyle: 

- Türkiye, yükseköğretim öncesi kademelerde eğitim kurumlarına yapılan özel harcamalar payının en yüksek olduğu OECD ülkesi.

- Türkiye’de yükseköğretim öncesi kademelerde hane halkının üstlendiği eğitim harcamaları OECD ortalamasının iki katından fazla.

MEKSİKA’NIN GERİSİNDEYİZ 

- Türkiye, öğrenci başına yapılan eğitim kurumları harcamasında tüm eğitim kademeleri için ortalama 5 bin 743 dolarlık harcama ile Meksika ve Kolombiya’dan sonra öğrenci başına en düşük harcama yapan OECD ülkesi. OECD ortalamasında öğrenci başına yaklaşık 12 bin dolar harcanıyor.

- Bir öğrencinin 6-15 yaşları arasında zorunlu eğitimine yapılan yatırım OECD ortalamasında 105 bin 502 dolar iken Türkiye’de yaklaşık 47 bin dolar. Türkiye bu yatırım düzeyi ile Kolombiya’dan sonra 6-15 yaşları için bir öğrencinin zorunlu eğitimine en düşük yatırım yapan ikinci OECD ülkesi.

- Yükseköğretim kademesine yapılan harcamaların araştırma-geliştirmeye ayrılan kısmı çok düşük. Harcamaların çok büyük bir kısmı temel eğitim hizmetlerine gidiyor. Türkiye’de öğrenci başına yapılan harcamaların kişi başına düşen GSYH’ye oranı OECD ortalamasının altında. 

- OECD ülkeleri ortalamasına göre yükseköğretim öncesi kademeler için eğitim kurumlarına yapılan harcamaların yaklaşık yüzde 90’ı kamu harcamalarından oluşurken Türkiye’de bu oran yaklaşık yüzde 75. 

- Türkiye’de yükseköğretim öncesi kademeler için yapılan harcamaların yüzde 16’sını hane halkı harcamaları oluşturuyor ve bu oran, OECD ortalamasının (yüzde 7) iki katından daha yüksek.

- Türkiye, yükseköğretime kayıtlı tüm öğrenciler içinde uluslararası ya da yabancı uyruklu öğrenci oranının en düşük olduğu ülkelerden biri. 

- 25-64 yaş aralığındaki her iki yetişkinden biri ortaöğretim mezunu bile değil. 

- Yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim alan yetişkinlerin oranı OECD ortalamasının çok gerisinde. Yüksek lisans kademesinde OECD ortalaması yüzde 13.9 iken Türkiye için yüzde 1.7.

EN DÜŞÜK OKULLAŞMA ORANI TÜRKİYE’DE 

- Türkiye, 3-5 yaş aralığında erken çocukluk eğitimine katılan çocuk oranının (yüzde 41) en düşük olduğu OECD ülkesi.

- 18-24 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 60’ı eğitimde değil. Bu gençlerin sadece yüzde 27.7’si  istihdamda, yüzde 32,2’si ise ya işsiz ya da çalışmıyor ve iş aramıyor. Türkiye, 18-24 yaş aralığında ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranının en yüksek olduğu OECD ülkesi. 

- Türkiye 15-19 yaş aralığında yüzde 69 ile en düşük okullaşma oranına sahip OECD ülkelerinden biri.

Kaynak : Cumhuriyet Gazetesi

İlişkili Haberler

Manşetler