,

Deprem bölgesinde öğrenciler katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeyecek

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7788) bugün yayımlandı

Deprem bölgesinde öğrenciler katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 6 Şubat depremleri nedeniyle ailesi veya kendisi OHAL ilan edilen illerde ikamet eden üniversite öğrencileri ile OHAL bölgesinde örgün öğretimine devam eden öğrencilerden öğrenim ücreti ve katkı payı alınmayacak.

Ayrıca 2023-2024 Öğretim Yılı için ikinci öğretim ücretini ödemiş öğrencilerin ise ödediği miktar yükseköğretim kurumları tarafından iade edilecek.

Ailesi veya kendisi Gazze’de ikamet eden öğrencilerin öğrenim ücreti de devlet tarafından karşılanacak

Söz konusu karara göre ayrıca 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde ailesi veya kendisi Filistin’in Gazze şehrinde ikamet eden ve herhangi bir yüksek öğretim kurumunda eğitimine devam eden önlisans ve lisans öğrencilerinin ödemesi gereken öğrenim ücreti de devlet tarafından karşılanacak.

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 7788
Ekli “2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ile 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

16 Kasım 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA CARİ HİZMET MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI OLARAK ALINACAK KATKI PAYLARI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN TESPİTİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1- 14/7/2023 tarihli ve 73 84 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karara aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCÎ MADDE 2- (1) 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında;
a)    Ailesi veya kendisi 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkam Kararı ile olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden ve herhangi bir Devlet yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programlarma devam eden önlisans ve lisans öğrencilerinin,
b)    Olağanüstü hal ilan edilen illerdeki Devlet yükseköğretim kurumlarında örgün öğretim programlarına devam eden önlisans ve lisans öğrencilerinin,
ödemeleri gereken ikinci öğretim öğrenim ücreti Devlet tarafından karşılamr.
(2)    Söz konusu öğrencilerden 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı için ikinci öğretim öğrenim ücreti alınmış ise yükseköğretim kurumlan tarafından öğrencilere iade edilir.

GEÇİCÎ MADDE 3- (1) 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde; ailesi veya kendisi Filistin’in Gazze şehrinde ikamet eden ve herhangi bir Devlet yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programlanna devam eden önlisans ve lisans öğrencilerinin ödemeleri gereken öğrenim ücreti Devlet tarafından karşılanır.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkam yürütür.

 

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler