BIST 100 8.486,94 %1.82 Dolar 27,44 %0.13 Euro 28,86 %-0.44 Altın Gram 1.617,49 %0.62 Brent Petrol 90,92 %-1.39 Bitcoin 28.280,00 %4.22
,

Borçları döviz kuruyla birlikte artan burslu öğrenciler yardım bekliyor

Yabancı üniversitelerde eğitim için yurtdışına çıkan ve geri ödemeli döviz bursu alan öğrenciler yüksek borçlarla karşı karşıya. Borçları döviz kuruyla birlikte artan burslu öğrenciler yardım bekliyor

Borçları döviz kuruyla birlikte artan burslu öğrenciler yardım bekliyor

Türkiye’nin küresel arenada temsilinde önemli bir yeri alan yurtdışında eğitim gören öğrencilerin burs tazminatlarıyla adeta başı belada. Yıllar öncesinde yabancı üniversitelerde eğitim almak için yurtdışına çıkan ve geri ödemeli döviz bursu alan öğrenciler bir şekilde borçlarını ödeyemeyince çok yüksek borçlarla karşı karşıya kaldı. Döviz kurunun son birkaç yıl içerisinde 8-9 kat artması burs ödemelerinde tazminata düşen öğrencilerin borcunu dudak uçuklatacak seviyelere çıkardı. Konuya ilişkin devlet makamlarına defalarca başvuran Türkiye Burslular Birliği (TBB), son olarak bir basın açıklaması yaparak konunun çözümü için döviz kuru sabitlenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Burslu öğrencilerin tazminatlarına yönelik döviz sabitlenmesinin geçmişte örneklerinin olduğunu ve kanunlarımızda da benzer çözüm yollarının olduğuna dikkat çekilen TBB açıklamasında, yetkililerin bir an önce somut adım atması gerektiği belirtildi.

“MAĞDURİYET BİLÂNÇOSUNUN TUTARI 100 MİLYON DOLARDAN FAZLADIR”

Devlet yetkililerine ve kamuoyuna seslenen Türkiye Burslular Birliği (TBB), burs tazminatlarına yönelik açıklamasında, “MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü (YYEGM) tarafından, kanunlar kapsamında öğrenim görmek üzere yurtdışına gönderilen, fakat çeşitli sebeplerden dolayı tazminata düşmüş öğrencilerin, yani bizlerin, yaşadıkları ekonomik sıkıntılar çözüm bekliyor. Son zamanlarda döviz kurlarındaki ön görülemez artışlar tazminatta olan öğrencileri milyonlarca liralık borçlarla baş başa bırakmıştır. Yaklaşık 5.000’e yakın bursiyer ve on binlerce bursiyer aileleri ve kefilleri durumdan dolayı maddi ve manevi sorunlar yaşıyor. Bursiyerler tazminata düştüklerinde 100.000- 500.000 dolar borç yükü altında kalmaktadır. YYEGM yıllık raporuna göre, 2021 yılında 611 tazminata düşmüş bursiyer bulunmaktadır. Toplam borç miktarları YYEGM tarafından açıklanmadığı için, yaptığımız ankete göre tespit edebildiğimiz mağduriyet bilânçosunun tutarı 100 milyon dolardan fazladır” açıklamalarına yer verildi.

“DÖVİZ/TL PARİTESİ 8-9 KATINA ÇIKMIŞTIR”

Her geçen gün artan bu miktarların geri ödenmesinin mevcut ekonomik şartlarda mümkün olmadığına dikkat çekilen açıklamada, “Sonuç olarak büyük bir kitlenin (bursiyerler, aileleri, kefilleri vb.) maddi ve manevi olarak mağdur olmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle, çaresizliğe kapılıp çok yakın zamanda canına kıyan bursiyerler bulunmaktadır. Borç geri ödemesi için oluşturulan www.rebus.meb.gov.tr sisteminde borç, verilen tarih itibarıyla TL karşılığı olarak yazılmakta, fakat bizlerden borcun döviz karşılığı mevcut günün kuru üzerinden talep edilmektedir. Tazminata düşen bursiyerler borçlarını döviz cinsinden ödemeyi taahhüt etmiş olmalarına rağmen, tazminata düşülen tarihlerden bu yana döviz/TL paritesi 8-9 katına çıkmıştır” denildi.

“BENZER DURUMDA DÖVİZ KURU SABİTLEMESİ YAPILMAKTADIR”

Açıklamada konunun çözümünün de açtı çizilerek, “İdari yargı kararlarında ve birçok hukuksal uyuşmazlıkta ‘sözleşmenin uyarlanması’ veya ‘denkleştirme’ prensibi konusu, para ile ölçülebilen işlemlerde uygulanagelen bir yöntemdir. Benzer durumda olan kişi, kurum ve kuruluşlara döviz kuru sabitlemesi yapılarak ödeme kolaylığı sunulmaktadır. ‘…döviz borçları, ilgili adına fiilen ödemenin yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası’nca tespit ve ilân edilen efektif satış kuru üzerinden Türk lirasına çevrilerek bunlar adına Türk lirası olarak yapılan harcama tutarına eklenir. Bu şekilde hesaplanacak borç, sarf tarihinden bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre için 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere tespit ve ilân edilen kanunî faiz işletilerek hesaplanır.’ 8 Temmuz 2006 tarihli 5535 nolu Kanun bu şekildedir. Benzer bir sabit kur uygulamasıyla, mevcut ekonomik şartlarda tazminatlarını ödeyemeyecek olan bizlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için bir an önce adım atılması gerektiğini düşünüyoruz” denilerek yetkililerin konuya yönelik çözüm geliştirmesi istendi.

onur şeyhmus şahin/ milli gazete

İlişkili Haberler

Manşetler