,

Bazı yüksekokul ve fakülter kapatıldı yenileri kuruldu

Ekli I Sayılı Listede Belirtilen Enstitü ve Fakültelerin Kurulması, Ekli II Sayılı Listede Belirtilen Yüksekokul ve Fakültenin Kapatılması ile Ekli III Sayılı Listede Belirtilen Enstitü ve Fakültenin Adlarının Karşılarında Gösterildiği Şekilde Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7759)

Bazı yüksekokul ve fakülter kapatıldı yenileri kuruldu

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 7759

1-Ekli I sayılı listede belirtilen enstitü ve fakültelerin kurulması ile ekli II sayılı listede belirtilen yüksekokul ve fakültenin kapatılmasına,

2-Ekli III sayılı listede belirtilen enstitü ve fakültenin adlarının karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmesine,

2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununun ek 30 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

1 Kasım 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

1/11/2023 TARİHLİ VE 7759 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

(I) SAYILI LİSTE

Üniversite Adı

Kurulan Enstitü/Fakülte Adı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Kıraat ve Mushaf Araştırmaları Enstitüsü

Kafkas Üniversitesi

Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi

Samsun Üniversitesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Samsun Üniversitesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültes

(II) SAYILI LİSTE

Üniversite Adı

Kapatılan Fakülte/Yüksekokul Adı

Kafkas Üniversitesi

Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Samsun Üniversitesi

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

(III) SAYILI LİSTE

Üniversite Adı

Enstitü/Fakülte Eski Adı

Enstitü/Fakülte Yeni Adı

Bingöl Üniversitesi

Kıraat İlmi Enstitüsü

Kur’an-ı Kerim Araştırmaları ve Kıraat İlmi Enstitüsü

Samsun Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler