Öğretmenler

Sözleşmeli öğretmene verilen sözler tutulmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını kaldırıyoruz" şeklindeki açıklamasına rağmen sözleşmeli öğretmenlere sadece "can güvenliği ve sağlık mazeretleri" için nakil hakkı verildi.

Eklenme : 01 Ocak 2022 Cumartesi 00:14 - Güncelleme : 01 Ocak 0001 Pazartesi 00:00


Sözleşmeli öğretmenler 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4. madde hükümlerine göre alınmaktadır.

Sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirme hakkıyla ilgili düzenleme maddenin 4. fıkrasında yer almaktadır. İlgili fıkra şu şekildedir:

"(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli öğretmenler üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene tabidir. Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulur. Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 20. Milli Eğitim Şurası’nda şunları söylemişti:

"Ayrıca sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını kaldırıyoruz. Mecburi hizmet hariç atamalar, özlük hakları, mazeret tayinleri başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenlerimiz, kadrolu öğretmenlerimizle aynı haklara sahip olacaklar."

Sözleşmeli öğretmenlerin mazeret tayinleri

Sözleşmeli öğretmenlerin mazeret tayinlerine ilişkin olarak 652 sayılı KHK'da bir hüküm yer almamaktadır. MEB bazen mazeret tayinini kendi takdiriyle yapmaktadır.

Sözleşmeli öğretmenlere sadece can güvenliği ve sağlık mazeretinden tayin hakkı verildi.

Öğretmen Meslek Kanununda şu düzenleme yer almaktadır: ogretmenler/ogretmenlik-meslek-kanunu-teklifini-yayimliyoruz

"MADDE 9- 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesine “sözleşmeli öğretmenler” ibaresinden sonra gelmek üzere “can güvenliği ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere” ibaresi eklenmiştir."

Kanun teklifinde yer alan hüükmle birlikte fıka şu hale gelmektedir.

"(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli öğretmenler “can güvenliği ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere” üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene tabidir. Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulur. Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz."

Dolaysıyla yapılan düzenleme sözleşmeli öğretmenlerin beklentilerini boşa çıkarmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da boş yere bazı açıklamalar yaptırılmıştır. Kanun teklifinin TBMM'de düzeltilmesini umuyoruz.

Kaynak : TT