BIST 100 4.812,93 %-1.7 Dolar 19,19 %0.03 Euro 20,72 %-0.93 Altın Gram 1.220,26 %0.04 Brent Petrol 79,85 %1.59 Bitcoin 28.391,00 %0.89
Ankarahafif yağmur5 °Chafif yağmur
,
#Maaş Zammı #Sözleşmeli personel #Enflasyon farkı

Memur ve sözleşmelilerin % 16,48 zamlı maaşları e-devlete yüklendi

Memur ve sözleşmeli personelin 2023 Ocak ayına ait % 16,48 zamlı maaşları sisteme yüklendi. Kalan 13.52 zamma ilişkin işlemler ise ileriki günlerde yapılacak

Memur ve sözleşmelilerin  % 16,48 zamlı maaşları e-devlete yüklendi

Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistem nedir?

Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi, kamu kaynaklarının etkin, verimli ve ekonomik kullanılabilmesine yönelik olarak Bakanlık, Müsteşarlık, Genel Müdürlük, Başkanlık olarak teşkilatlanan tüm Kamu Kurumlarında; memur, kadro karşılığı sözleşmeli, sözleşmeli, geçici personel ve işçi olarak çalışan yaklaşık 2,5 Milyon personelin maaş, ek ders, fazla çalışma ücretleri ile doğum, ölüm, ödül, ikramiye ve eğitim yılına hazırlık ödeneği gibi işlemlerinin (maaş hesaplama, bordro, kontrol dökümleri, ödeme emri belgesi oluşturma, memurların banka hesabına aktarma, personelin sigorta pirimleri ve istatiski raporlama işlemleri) operasyonel olarak her ay düzenli olarak yapılmasını sağlayan bir sistemdir.

Kamu kesimi ve bu kesimde istihdam edilen personelin büyüklüğü ile istihdama etkisinin çok önemli bir olgu olması nedeniyle; Sistemin doğrudan içinde operasyonel işlemlerini yürüten Bakanlık, Müsteşarlık, Genel Müdürlük, Başkanlıkların yaklaşık 1.700.000, Üniversiteler ve diğer özel bütçeli idarelerin yaklaşık 120.000 personeli ile sendikalar, bankalar ve memurlar sistemin uygulama katmanındaki paydaşlarıdır. Sistemden üretilen bilgilerle, KBS Kullanıcı Raporları (Gerçek zamanlı istatiki bilgi üretilmekte ve ilgili Kamu Kurumlarına sunulmaktadır), Sendika Uygulaması (Tüm sendikalara gerçek zamanlı olarak adlarına yapılan aidat kesintileri gösterilmektedir) ve Kamu Elektronik Bordro Sistemi, kısa adı ile “e-Bordro Sistemi” (Tüm memurlar maaş bordrolarına internetten ulaşabilmektedirler) gibi bir çok alt uygulama ve modüller oluşturulmuş/oluşturulmaktadır.

Kamu personelinin maaş ve benzeri ödemelerinin gerçekleştirilmesinde maaş mutemedi adı verilen (yaklaşık 65.000 kişi) personel tarafından memurun hesabının bulunduğu banka şubesine elektronik posta, disket, kağıt gibi araçlarla bildirilen Banka Listelerinin, elektronik ortamda aktarılmasına ilişkin yapılan çalışma ilk olarak İş Bankası (diğer bankalar daha sonra uygulama kapsamına dahil edilecektir) ile imzalanan protokol kapsamında Antalya ve Karaman illerinde (ilçeler dahil) başarılı bir şekilde uygulandıktan sonra tüm illerde uygulanmaya başlanmıştır. Bu uygulama ile banka listelerinin elektronik posta, disket, kağıt gibi araçlarla bankalara iletilmesi uygulaması kaldırılarak, standart ve kontrollü bir maaş ödeme süreci oluşturulması, zamandan tasarruf, emek kaybının önlenmesi, işlemlerin elektronik ortama taşınarak TEK TUŞLA AKTARIMIN gerçekleştirilebilmesi ve suistimallerin önüne geçilmesi gibi faydaları sağlamak üzere, sistem hayata geçirilmiştir.

Öyle bir sistem düşünün ki, yeni ihdas edilen Bakan Yardımcısı ile en yüksek devlet memuru olarak kabul edilen Başbakanlık Müsteşarından yardımcı hizmetler sınıfında bulunan Hizmetli unvanlı personele kadar tüm unvan gruplarını içinde bulunduran; Türkiye mali sisteminde Hakkarinin Çukurca İlçesinde Köprülü Mükerrem Akhanlı Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda çalışan öğretmenden, Edirne’nin İpsala İlçesindeki Devlet Hastanesinde çalışan doktor, Üniversitede çalışan profesörden, Anayasa Mahkemesinde çalışan hakime kadar, tüm Bakanlık, Müsteşarlık, Genel Müdürlük ve Başkanlıkların kullandığı Sistemin adı; KBS – Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemidir.

E-Bordo Sık Sorularn Sorular

E- Bordro Uygulaması üzerinden maaş bordromu almak istediğimde maaş bilgilerimin sistemde kayıtlı olmadığı bildirilmektedir. Bu durumda nereye müracaat etmem gerekmektedir.

Emekli Sicil Numarası ile Memuriyet/Kurum Sicil Numarasının sisteme girilmemesi veya hatalı girilmesi nedeniyle maaş bordrolarını alamayıp hata mesajı alan personelin, öncelikle kendi kurum mutemetlerine müracaat etmek suretiyle eksik/hatalı olan bilgilerini (Emekli/memuriyet sicil numarası) muhasebe biriminden sisteme girdirmeleri/düzelttirmeleri gerekmektedir. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı personellerinden alınan e-maillerde kurumları tarafından kendilerine memuriyet sicil numaraları verilmediği, bunun yerine Mebsis numarası verildiği bildirilmektedir. Bu durumda olan MEB personellerinin kendi kurum mutemetlerine müracaat ederek memuriyet sicil numarası yerine maaş bilgi girişi formunda bulunan Memuriyet Sicil No alanına Mebsis numarasını girdirmeleri gerekmektedir.

Yukarıda belirtildiği şekilde kurumuna ve maaş ödemesini gerçekleştiren muhasebe birimine başvurulmuş olmasına rağmen herhangi bir sonuç alınamaması durumunda TC Kimlik No ve Ad – Soyad belirtilmek suretiyle [email protected] adresine e-posta gönderilmesi gerekmektedir.<p></p><p>NOT: [email protected] adresine sadece, kurumuna ve muhasebe birimine yapılan müracaatlardan sonuç alınamaması durumunda e-posta gönderilecektir.

Belediye ve mahalli idarelerde çalışan memurlar bu uygulamadan yararlanabilirler mi?
Genel ve özel bütçeli kurumlarda çalışan ve maaşları KBS üzerinden hesaplanan personelin maaş bordroları her ayın 14’ ü sabahından itibaren e-Bordro uygulaması üzerinden alınabilmektedir. Önceki aylara ait maaş bordroları ise her zaman alınabilmektedir. Ancak, askeri personel ile belediye, il özel idaresi, KİT’ lerde çalışan personelin maaşları sistem üzerinden hesaplanmadığı için bu kurum/idarelerde çalışan personel e-bordro uygulamasından yararlanamamaktadır.

X Bankasından yazıyorum. Müşterilerimize ait bordro çıkarmak istediğimizde “Uyarı; TC Numaranız bulunamamıştır, doğruluğundan emin olduktan sonra tekrar deneyiniz.” Uyarı mesajını almaktayız. Konu hakkında yardımlarınızı talep ediyorum.

Müşterinizin TC Kimlik Numarası [email protected] adresine bildirildiğinde ilgilinin sistemde kayıtlı olup olmadığı kontrol edilecektir. Ancak, 2. sorunun cevabında belirtilen kurum/idarelerde çalışan birisi olması durumunda sistemde kayıtlı olmayacağı için müşterinizin kurumundan aldığı imzalı maaş bordrosunu Bankanıza ibraz etmesi gerekecektir.

E-Bordro uygulaması üzerinden aldığım maaş bordromdaki NET ÖDENEN tutarla hesabıma yatırılan tutar farklılık arz etmektedir.

E-Bordro uygulaması üzerinden gösterilen bordronuzdaki tutar sistemde adınıza hesaplanan ve hesabınıza yatırılması gereken tutarı göstermektedir. İki tutar arasında farklılık olması durumunda mutlaka hem Kurumunuz yetkilileri ve hem de ödemelerinizi gerçekleştiren muhasebe birimiyle irtibata geçmeniz gerekmektedir.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler